Nieuws

Project 'Schapen in Armenië'…

Lintje voor Joke Molenkamp…

De diaconie helpt…

Telefooncirkel…

Vleugel gezocht…

De Abdijkerk is voorlopig open elke donderdagmorgen van 10 tot 12 uur. U kunt in de kerk een kaarsje aansteken en één van onze voorgangers spreken.

Lintje voor Joke Molenkamp

De verjaardag van onze koning is ook binnen onze wijkgemeente niet onopgemerkt gebleven. Donderdag 23 april ontving Joke Molenkamp-Loran uit de Landréstraat van onze burgemeester Johan Remkes het verheugende bericht dat het de koning behaagd heeft haar te benoemen tot Lid van de Orde van Oranje- Nassau. Deze onderscheiding viel haar ten deel vanwege haar jarenlange inzet voor het werk van de diaconie, voor haar initiatiefrijk optreden als pastoraal medewerkster binnen onze wijkgemeente, voor haar decennialange betrokkenheid bij de vieringen voor ouderen met Pasen en Kerst en voor haar ondersteunende arbeid binnen de Arie Molenkamp Stichting. Wij feliciteren haar van harte met deze bijzondere vorm van waardering en hopen dat ze deze onderscheiding nog lang in goede gezondheid en met vreugde mag dragen.,Vanwege de Coronacrisis zal de officiële uitreiking verderop in het jaar plaatsvinden tijdens een feestelijk samenzijn met familie en vrienden.

De diaconie helpt

De diaconie heeft besloten om de leden van onze kerkgemeente met raad en daad bij te staan in de komende tijd. De gevolgen van de corona-crisis zijn op straat merkbaar. De winkels zijn nog wel open. Wij willen u onze hulp aanbieden. Zeker voor de ouderen is het wellicht al moeilijk om boodschappen te doen. U kunt nu op ons rekenen. Wij zijn er voor elkaar en moeten ook een beetje omzien naar elkaar.U kunt u hulpvraag het beste per mail sturen aan: E christiaanscheen55@ziggo.nl T 06-27596564/070-4042490

Telefooncirkel

De telefooncirkel van de Abdijkerk-Bosbeskapel is 3 dagen per week actief: op maandag, woensdag en vrijdag (starttijd: ca. 9.15 uur). Eventueel kunnen de deelnemers ervoor kiezen om maar één dag in de week (op maandag) mee te doen. Jan Heidema (Abdijkerk) opent de eerste cirkel, waarna de deelnemers elkaar in een vaste volgorde kort bellen; de laatste deelnemer belt Jan Heidema om de cirkel weer te sluiten. In de recent gestarte tweede cirkel (met als ‘starter’ Cees Baaijen) is nog plaats voor nieuwe deelnemers. Heeft u belangstelling, neem dan contact op met diaken Nico Tetteroo, nicotetteroo@kpnmail.nl, of spreek hem gewoon aan in de kerk.

Mooie vleugel of piano gezocht voor de kerk

De huidige piano in onze kerk is aan vervanging toe. Wij zoeken een kleine vleugel of een grote piano van goede kwaliteit voor concerten en zangdiensten. Heeft u thuis een kleine vleugel of grote piano staan die u niet (meer) gebruikt? Of kent u iemand die zo’n instrument heeft en er een goede bestemming voor zoekt? Wij houden ons aanbevolen! Het vervoer nemen wij voor onze rekening en een beperkte vergoeding is mogelijk. Inlichtingen bij Vincent Hildebrandt, wm.pgg.lc@gmail.com
PGG-ZuidWest Abdijkerk
Kerkdiensten (via internet) 24 mei 2020, 10.00 uur Ds M.C. Aten Dienst via internet

Zondagsbrief

tijdelijk achter de liturgie! 17 mei 2020 24 mei 2020

Concerten

Geen concerten in voorjaar en zomer Meer info…
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Nieuws

Project 'Schapen in Armenië'…

Lintje voor Joke Molenkamp…

De diaconie helpt…

Telefooncirkel…

Vleugel gezocht…

De Abdijkerk is voorlopig open elke donderdagmorgen van 10 tot 12 uur. U kunt in de kerk een kaarsje aansteken en één van onze voorgangers spreken.

Lintje voor Joke Molenkamp

De verjaardag van onze koning is ook binnen onze wijkgemeente niet onopgemerkt gebleven. Donderdag 23 april ontving Joke Molenkamp- Loran uit de Landréstraat van onze burgemeester Johan Remkes het verheugende bericht dat het de koning behaagd heeft haar te benoemen tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding viel haar ten deel vanwege haar jarenlange inzet voor het werk van de diaconie, voor haar initiatiefrijk optreden als pastoraal medewerkster binnen onze wijkgemeente, voor haar decennialange betrokkenheid bij de vieringen voor ouderen met Pasen en Kerst en voor haar ondersteunende arbeid binnen de Arie Molenkamp Stichting. Wij feliciteren haar van harte met deze bijzondere vorm van waardering en hopen dat ze deze onderscheiding nog lang in goede gezondheid en met vreugde mag dragen.,Vanwege de Coronacrisis zal de officiële uitreiking verderop in het jaar plaatsvinden tijdens een feestelijk samenzijn met familie en vrienden.

De diaconie helpt

De diaconie heeft besloten om de leden van onze kerkgemeente met raad en daad bij te staan in de komende tijd. De gevolgen van de corona-crisis zijn op straat merkbaar. De winkels zijn nog wel open. Wij willen u onze hulp aanbieden. Zeker voor de ouderen is het wellicht al moeilijk om boodschappen te doen. U kunt nu op ons rekenen. Wij zijn er voor elkaar en moeten ook een beetje omzien naar elkaar.U kunt u hulpvraag het beste per mail sturen aan: E christiaanscheen55@ziggo.nl T 06-27596564/070-4042490

Telefooncirkel

De telefooncirkel van de Abdijkerk-Bosbeskapel is 3 dagen per week actief: op maandag, woensdag en vrijdag (starttijd: ca. 9.15 uur). Eventueel kunnen de deelnemers ervoor kiezen om maar één dag in de week (op maandag) mee te doen. Jan Heidema (Abdijkerk) opent de eerste cirkel, waarna de deelnemers elkaar in een vaste volgorde kort bellen; de laatste deelnemer belt Jan Heidema om de cirkel weer te sluiten. In de recent gestarte tweede cirkel (met als ‘starter’ Cees Baaijen) is nog plaats voor nieuwe deelnemers. Heeft u belangstelling, neem dan contact op met diaken Nico Tetteroo, nicotetteroo@kpnmail.nl, of spreek hem gewoon aan in de kerk.

Mooie vleugel of piano gezocht voor

de kerk

De huidige piano in onze kerk is aan vervanging toe. Wij zoeken een kleine vleugel of een grote piano van goede kwaliteit voor concerten en zangdiensten. Heeft u thuis een kleine vleugel of grote piano staan die u niet (meer) gebruikt? Of kent u iemand die zo’n instrument heeft en er een goede bestemming voor zoekt? Wij houden ons aanbevolen! Het vervoer nemen wij voor onze rekening en een beperkte vergoeding is mogelijk. Inlichtingen bij Vincent Hildebrandt, wm.pgg.lc@gmail.com
PGG-ZW - Abdijkerk