PGG-ZuidWest Abdijkerk
Kerkdiensten (via internet) 24 mei 2020, 10.00 uur Ds M.C. Aten Dienst via internet

Zondagsbrief

tijdelijk achter de liturgie! 17 mei 2020 24 mei 2020

Concerten

Geen concerten in voorjaar en zomer Meer info…
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

PGG ZuidWest - Abdijkerk