Eredienst

Elke zondag en op de Christelijke feestdagen vieren wij ons geloof met elkaar in een kerkdienst. Eens per maand wordt op de laatste zondag met elkaar het Heilig Avondmaal gevierd. Voor het bedienen van de doop kunt u contact opnemen met een predikant. De diensten volgen i.h.a. de oecumenisch-protestantse liturgie, met gebruik van het nieuwe liedboek (2014) en de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004. Door gebruik te maken van zowel oude als nieuwe liederen verbinden wij traditie en hedendaagse taal om ons geloof op een vrome en vrolijke wijze uit te dragen. Zie ook de rubriek kerkdiensten.uU kunt daar ook de Orde van dienst en de zondagsbrief downloaden. In de kerk is voor slechtzienden een grootletterblad beschikbaar.

Werkgroep Eredienst

De Werkgroep Eredienst houdt zich bezig met de liturgische vormgeving van de vieringen. Een ieder die met ons wil meedenken over de vormgeving van onze Erediensten is van harte welkom! In Den Haag Zuidwest is het beleid rond liturgie en kerkmuziek vastgelegd in een meerjarig Beleidsplan Kerkmuziek. Dit beleidsplan is tot stand gekomen in wisselwerking tussen de kerkmusici, predikanten, werkgroepen Eredienst en de kerkenraad.

Kerkmusici

Lectoren

Een vast en ter zake getraind team van gemeenteleden verzorgt de schriftlezing(en) in de dienst. Contactpersoon: Petra Oudshoorn E pboudshoorn@xs4all.nl

Verzoeken om voorbede

Deze kunnen tot 10 minuten vóór de aanvang van de dienst worden ingediend bij de dienstdoende predikant of ouderling.

Crèche

Tijdens de kerkdiensten is er op aanvraag een crèche voor de kleintjes (met uitzondering van de zomervakantie).

Kindernevendienst

Tijdens de zondagochtendiensten is er voor kinderen van 5 tot 12 jaar een nevendienst (in de zomervakantie afhankelijk van aanwezigheid kinderen). De kinderen maken de kerkdienst gedeeltelijk mee. Contactpersoon: D. Ufkes E dickufkes@gmail.com.

Ringleiding

In de kerk is een ringleiding aanwezig voor slecht-horenden.

Koffiedrinken

Op elke zondag is er na de dienst gelegenheid een kopje koffie te drinken. Een ieder is hierbij van harte welkom, in het bijzonder de nieuw-ingekomenen. Opgeschort vanwege de Corona-pandemie.

Autoregeling voor de kerkdiensten

Indien u per auto opgehaald wilt worden voor de dienst, dan kunt u contact opnemen met Bob Buiter E bbuiter@ziggo.nl.

Speciale diensten

Doopdienst Op aanvraag wordt de doop bediend. Dit gebeurt temidden van de gemeente. Als voorbereiding vinden er enkele doopgesprekken plaats met de predikant en dienstdoende ouderling. Als ouders nog niet zo betrokken zijn bij de gemeente zal gevraagd worden of zij deel willen nemen aan hiervoor belegde gespreksavonden met andere (jonge) ouders. Nadere informatie en aanmelding bij onze predikanten. Trouw- en rouwdienst Neem hiervoor zo snel mogelijk contact op met de predikant en de koster.
PGG-Zuidwest Abdijkerk

Kerkdiensten

29 januari 2023, 10.00 uur Ds W. Verkuyl, S&T

Zondagsbrief

22 januari 2023 29 januari 2023

Activiteiten januari 2023

Concerten

19 februari 2023, 15.30 uur Zondagmatinee Karin Kuijper & Janine de Leeuw, piano Meer info…
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Eredienst

Elke zondag en op de Christelijke feestdagen vieren wij ons geloof met elkaar in een kerkdienst. Eens per maand wordt op de laatste zondag met elkaar het Heilig Avondmaal gevierd. Voor het bedienen van de doop kunt u contact opnemen met een predikant. De diensten volgen i.h.a. de oecumenisch-protestantse liturgie, met gebruik van het nieuwe liedboek (2014) en de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004. Door gebruik te maken van zowel oude als nieuwe liederen verbinden wij traditie en hedendaagse taal om ons geloof op een vrome en vrolijke wijze uit te dragen. Zie ook de rubriek kerkdiensten.uU kunt daar ook de Orde van dienst en de zondagsbrief downloaden. In de kerk is voor slechtzienden een grootletterblad beschikbaar.

Werkgroep Eredienst

De Werkgroep Eredienst houdt zich bezig met de liturgische vormgeving van de vieringen. Een ieder die met ons wil meedenken over de vormgeving van onze Erediensten is van harte welkom! In Den Haag Zuidwest is het beleid rond liturgie en kerkmuziek vastgelegd in een meerjarig Beleidsplan Kerkmuziek. Dit beleidsplan is tot stand gekomen in wisselwerking tussen de kerkmusici, predikanten, werkgroepen Eredienst en de kerkenraad.

Kerkmusici

Lectoren

Een vast en ter zake getraind team van gemeenteleden verzorgt de schriftlezing(en) in de dienst. Contactpersoon: Petra Oudshoorn E pboudshoorn@xs4all.nl

Verzoeken om voorbede

Deze kunnen tot 10 minuten vóór de aanvang van de dienst worden ingediend bij de dienstdoende predikant of ouderling.

Crèche

Tijdens de kerkdiensten is er op aanvraag een crèche voor de kleintjes (met uitzondering van de zomervakantie).

Kindernevendienst

Tijdens de zondagochtendiensten is er voor kinderen van 5 tot 12 jaar een nevendienst (in de zomervakantie afhankelijk van aanwezigheid kinderen). De kinderen maken de kerkdienst gedeeltelijk mee. Contactpersoon: D. Ufkes E dickufkes@gmail.com.

Ringleiding

In de kerk is een ringleiding aanwezig voor slecht- horenden.

Koffiedrinken

Op elke zondag is er na de dienst gelegenheid een kopje koffie te drinken. Een ieder is hierbij van harte welkom, in het bijzonder de nieuw- ingekomenen. Opgeschort vanwege de Corona- pandemie.

Autoregeling voor de kerkdiensten

Indien u per auto opgehaald wilt worden voor de dienst, dan kunt u contact opnemen met Bob Buiter E bbuiter@ziggo.nl.

Speciale diensten

Doopdienst Op aanvraag wordt de doop bediend. Dit gebeurt temidden van de gemeente. Als voorbereiding vinden er enkele doopgesprekken plaats met de predikant en dienstdoende ouderling. Als ouders nog niet zo betrokken zijn bij de gemeente zal gevraagd worden of zij deel willen nemen aan hiervoor belegde gespreksavonden met andere (jonge) ouders. Nadere informatie en aanmelding bij onze predikanten. Trouw- en rouwdienst Neem hiervoor zo snel mogelijk contact op met de predikant en de koster.
PGG-ZW - Abdijkerk