Diaconie - collecten

COLLECTE 7 JUNI Jong Transvaal en Schilderswijk – Een plek waar je je als jongere thuis voelt, waar je geholpen wordt als je ergens mee zit en waar je kunt werken aan je toekomst. Zo’n plek gun je natuurlijk iedereen. JONG Transvaal is in de Julianakerk actief voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar uit Transvaal. Sinds kort is het project ook een pilot gestart in het Stagehuis in de Schilderswijk. Het project biedt vier dagen in de week een gastvrije ruimte aan jongeren voor een kopje thee, een praatje, een rustige werkplek en hulp van begeleiders bij hun huiswerk. Want deze kinderen kunnen de door school en commerciële instellingen aangeboden huiswerkbegeleiding niet betalen. Met kinderen werken aan hun toekomst is een prachtige vorm van armoedepreventie. De Diaconie ondersteunt dit werk van harte. Helpt u mee ? COLLECTE 21 JUNI Werelddiaconaat Columbia Ondanks getekende vredesakkoorden is er in grote delen van Colombia nog geen sprake van vrede. Elke dag komen mensen om door politiek geweld, worden mensen ontvoerd of uit hun huis verjaagd. Velen zoeken hun toevlucht in de hoofdstad Bogotá om aan het geweld te ontkomen. Daar komen ze terecht in arme volkswijken. Samen met de lokale partnerorganisatie Mencoldes helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook biedt Mencoldes psychosociale hulp en zijn er trainingen in weerbaarheid zodat mensen zelf kunnen opkomen voor hun rechten. Het motto van Mencoldes is: ‘Mensen helpen om zichzelf te kunnen helpen’. Helpt u mee? COLLECTE 28 JUNI Ouderenwerk Het maatjesproject ‘Blijf je nog even?’ is een samenwerking tussen Stek en Cardia en bestaat sinds 2015. In dit project wordt een vrijwilliger gekoppeld aan een oudere, die hij of zij gedurende een jaar geregeld bezoekt om te praten over de vragen die de oudere bezighouden. Als je ouder wordt, komen bepaalde vragen en gedachten vaker naar voren. Zoals vragen naar de zin van het bestaan, gedachten over gemaakte keuzen, verdriet, vreugde en verlangen, je moed en je moeite. Het doet mensen goed om deze met een betrokken gesprekspartner te delen. Juist in deze tijd van afgenomen zorg is dit erg belangrijk, daarom vragen wij u dit project te steunen door middel van een financiële bijdrage. COLLECTE 5 JULI Actie “Vakantie tas” Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes op vakantie gaan blijven zij achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die in armoede opgroeien, verrassen met een vakantietas vol speelplezier. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het zwembad of een pretpark in de buurt. Meer informatie is te vinden op www.kerkinactie.nl/vakantietas Met de opbrengst ondersteunt Kerk in Actie onder andere organisaties die armoede, onder volwassenen én kinderen, bestrijden. Helpt u mee? COLLECTE 19 JULI Aandachtcentrum Het Oecumenisch Aandachtcentrum is een rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander delen. Een deel van de ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is een stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor vinden. Zoals in een huiskamer, gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie.

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZuidWest Abdijkerk
Kerkdiensten 09 augustus 2020, 10.00 uur Ds N.L. van Dorp

Zondagsbrief

02 augustus 2020 09 augustus 2020

Concerten

Geen concerten deze zomer Meer info…
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Diaconie - collecten

COLLECTE 7 JUNI Jong Transvaal en Schilderswijk – Een plek waar je je als jongere thuis voelt, waar je geholpen wordt als je ergens mee zit en waar je kunt werken aan je toekomst. Zo’n plek gun je natuurlijk iedereen. JONG Transvaal is in de Julianakerk actief voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar uit Transvaal. Sinds kort is het project ook een pilot gestart in het Stagehuis in de Schilderswijk. Het project biedt vier dagen in de week een gastvrije ruimte aan jongeren voor een kopje thee, een praatje, een rustige werkplek en hulp van begeleiders bij hun huiswerk. Want deze kinderen kunnen de door school en commerciële instellingen aangeboden huiswerkbegeleiding niet betalen. Met kinderen werken aan hun toekomst is een prachtige vorm van armoedepreventie. De Diaconie ondersteunt dit werk van harte. Helpt u mee ? COLLECTE 21 JUNI Werelddiaconaat Columbia Ondanks getekende vredesakkoorden is er in grote delen van Colombia nog geen sprake van vrede. Elke dag komen mensen om door politiek geweld, worden mensen ontvoerd of uit hun huis verjaagd. Velen zoeken hun toevlucht in de hoofdstad Bogotá om aan het geweld te ontkomen. Daar komen ze terecht in arme volkswijken. Samen met de lokale partnerorganisatie Mencoldes helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook biedt Mencoldes psychosociale hulp en zijn er trainingen in weerbaarheid zodat mensen zelf kunnen opkomen voor hun rechten. Het motto van Mencoldes is: ‘Mensen helpen om zichzelf te kunnen helpen’. Helpt u mee? COLLECTE 28 JUNI Ouderenwerk Het maatjesproject ‘Blijf je nog even?’ is een samenwerking tussen Stek en Cardia en bestaat sinds 2015. In dit project wordt een vrijwilliger gekoppeld aan een oudere, die hij of zij gedurende een jaar geregeld bezoekt om te praten over de vragen die de oudere bezighouden. Als je ouder wordt, komen bepaalde vragen en gedachten vaker naar voren. Zoals vragen naar de zin van het bestaan, gedachten over gemaakte keuzen, verdriet, vreugde en verlangen, je moed en je moeite. Het doet mensen goed om deze met een betrokken gesprekspartner te delen. Juist in deze tijd van afgenomen zorg is dit erg belangrijk, daarom vragen wij u dit project te steunen door middel van een financiële bijdrage. COLLECTE 5 JULI Actie “Vakantie tas” Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes op vakantie gaan blijven zij achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die in armoede opgroeien, verrassen met een vakantietas vol speelplezier. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het zwembad of een pretpark in de buurt. Meer informatie is te vinden op www.kerkinactie.nl/vakantietas Met de opbrengst ondersteunt Kerk in Actie onder andere organisaties die armoede, onder volwassenen én kinderen, bestrijden. Helpt u mee? COLLECTE 19 JULI Aandachtcentrum Het Oecumenisch Aandachtcentrum is een rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander delen. Een deel van de ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is een stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor vinden. Zoals in een huiskamer, gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie.

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZW - Abdijkerk