Wij willen een gemeenschap van mensen zijn, die zich gedragen weet door de menslievendheid van God. Die inspireert ons om vroom en vrolijk betrokken te zijn bij de mensen die de Heer op onze weg brengt. De Abdijkerk is de vierplek van de locatie Loosduinen-Centrum van de wijkgemeente Den Haag-Zuidwest (bestaande uit de vierplekken Abdijkerk, Bosbeskapel en Shalomkerk), onderdeel van de Protestantse gemeente te ’s-Gravenhage (PGG), onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).
PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Voorlopig alleen online-diensten,

nu met beeld op YouTube

Nog steeds zijn we genoodzaakt de diensten in de Abdijkerk te vieren zonder kerkgangers. Wel kunnen er weer vier zangers meedoen en zenden we de diensten op YouTube uit, dus met beeld, zolang we nog geen diensten met kerkgangers kunnen houden. Alle andere kerkelijke activiteiten staan nog stil. Wel is de kerk op donderdagochtend open van 10.00-12.00 uur om een kaarsje aan te steken. Verder maken we u attent op de telefooncirkel en de klussendienst.
Kerkdiensten alleen online 09 mei 2021, 10.00 uur, 6e zondag van Pasen Ds. F.B. Fennema

Zondagsbrief

(tijdelijk achter de Orde van Dienst) 02 mei 2021 09 mei 2021

Concerten

Geen concerten in het voorjaar Meer info…
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Welkom

op de website van de Abdijkerk, onderdeel van de Protestantse wijkgemeente Den Haag Zuidwest!
PGG ZuidWest - Abdijkerk
PGG-ZW - Abdijkerk
Kerkdiensten alleen online 09 mei 2021, 10.00 uur, 6e zondag van Pasen Ds. F.B. Fennema

Zondagsbrief

(tijdelijk achter de Orde van Dienst) 02 mei 2021 09 mei 2021

Concerten

Geen concerten in het voorjaar Meer info…

Voorlopig alleen online-diensten,

nu met beeld op YouTube

Nog steeds zijn we genoodzaakt de diensten in de Abdijkerk te vieren zonder kerkgangers. Wel kunnen er weer vier zangers meedoen en zenden we de diensten op YouTube uit, dus met beeld, zolang we nog geen diensten met kerkgangers kunnen houden. Alle andere kerkelijke activiteiten staan nog stil. Wel is de kerk op donderdagochtend open van 10.00-12.00 uur om een kaarsje aan te steken. Verder maken we u attent op de telefooncirkel en de klussendienst.