Nieuws

Opvolger Kees Buist…

Nieuwe ambtsdagers…

De nieuwe wijkgids…

Ontmoetingskerk…

50-jarig jubileum Vincent Hildebrandt…

Volkskerstzang…

Kerstmiddag 70+…

Gevraagd: kerstspullen voor kerstmarkten…

LichtDelen…

Van de kerkrentmeesters….

Opvolger Kees Buist/ toestemming aantrekken

pastoraal werker ingaande 2020

Onze diaconaal werker ds. Kees Buist is met pensioen gegaan. De kerkenraad is verheugd u te melden dat een opvolgster is gevonden: ds. Heleen Joziasse. Zij zal haar werkzaamheden starten op 15 februari as. De kerkenraad heeft besloten de vacatures ds. Riemersma en ds. Pronk op dit moment niet in te vullen, o.a. omdat de kerkenraad ernaar streeft om in 2025 tot een sluitende begroting te komen. Er is een beleidsadviescommissie om de kerkenraad hierover te adviseren. Er zal ook gekeken worden naar de belangrijke taken, de bezetting en de te financieren formatie van onze predikanten. In afwachting van het advies en de vervolgstappen en het zorgvuldig betrekken van onze wijkgemeente hierbij, past het nu niet om forse en mogelijk langdurige financiële verplichtingen aan te gaan. De kerkenraad heeft besloten om voor de korte termijn prioriteit te geven aan de pastorale zorg in onze wijkgemeente. De Algemene Kerkenraad heeft ingestemd met ons voorstel om voor een periode van twee tot drie jaar een pastoraal werker te benoemen, die voor HEEL de wijkgemeente Zuidwest gaat werken. Naar wij hopen zal er dan begin 2020 op het pastorale vlak zijn voorzien in de lacune die is ontstaan door het vertrek van ds. Riemersma en ds. Pronk.

Nieuwe ambtsdagers

De kerkenraad Zuidwest heeft in zijn vergadering van 21 november 2019 de volgende ambtsdragers op de locatie Abdijkerk benoemd: Paul van Gijzen, diaken Rien Wiegers, diaken Hans Bergwerff, ouderling-kerkrentmeester Petra Oudshoorn, ouderling. Indien er uiterlijk op 5 januari 2020 geen wettige bezwaren zijn ingediend bij de scriba, zal op 12 januari tot bevestiging van deze ambtsdragers worden overgegaan.

Ontmoetingskerk

In de afgelopen week is het koopcontract voor de Ontmoetingskerk getekend. De Ontmoetingskerk heeft daarmee uiteindelijk een nieuwe eigenaar gevonden. Er is tussen de nieuwe eigenaar en de gemeente consensus over de richting van de bouwplannen, de precieze plannen zullen nog uitgewerkt en openbaar gemaakt worden.

50-jarig jubileum Abdij-organist Vincent

Hildebrandt

Op zondag 22 december zal daaraan na de dienst aandacht worden besteed. Een ieder is van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

Volkskerstzang

Op zondag 15 december 2019 gaan de deuren van de Maria van Eik en Duinen Kerk, Loosduinse Hoofdstraat 4, om 15.30 uur voor u open. U kunt dan weer uit volle borst meezingen met de bekende kerstliederen, luisteren naar een kerstverhaal, naar zang van het Gezinskoor en naar de muziek van het Fluitensemble. De collecte die gehouden zal worden is bestemd voor het Straatpastoraat. Dit jaar vindt de Volkskerstzangdienst plaats in de prachtig versierde R.K. Kerk.

17 december: Kerstmiddag 70+

Op dinsdag 17 december zal weer de traditionele kerstmiddag voor ouderen (70+) plaatsvinden in de Abdijkerk. De uitnodigingen worden zondag 24 november in de kerk uitgedeeld. Vergeet u niet uiterlijk 8 december uw strookje in te leveren bij de koster. Mocht u iemand weten die ook graag wil komen, maar kan hij/zij momenteel niet in de Abdijkerk komen om de uitnodiging in ontvangst te nemen, zou u dan de uitnodiging aan hem/haar willen geven? Weet dat u van harte welkom bent.

Gevraagd: kerstspullen voor kerstmarkten

Voor onze markten zijn wij op zoek naar kerstspullen die we ten behoeve van de kerk mogen verkopen. Alles van kerstballen, -stallen, -boompjes en -versieringen tot kaarsenstandaards, lichtjes, boeken en beeldjes kunt u bij ons inleveren. Op 14 december bent u van 10.00 tot 12.00 uur welkom in de Abdijkerk om uw spullen af te geven. Mocht u wel spullen hebben, maar deze ochtend niet kunnen, neem dan contact op met de familie Wignand, p.wignand@wxs.nl.

LichtDelen

Het is alweer even geleden dat LichtDelen haar verhaal mocht doen binnen de gemeente Den Haag Zuidwest. Het kernteam wil ieder gemeentelid bedanken voor de ontvangen betrokkenheid en mooie collecteopbrengst. Na een jaar pionieren is er een logo, publiciteit, een goed lopende Bijbelkeuken, koffiemomenten op de Ds. W.E. den Hertogschool en natuurlijk de Kliederkerk, die volop in ontwikkeling is. Met uw bijdrage komen we weer een stapje verder. We gaan door met het delen van Gods licht. LichtDelen heeft op 20 december om 18:00 haar eerste kerstviering, met eten, inspiratie en muziek. Vindt u het leuk om ons te helpen en/of wilt u meevieren? Neem dan contact op met pionier Louise den Hoed via info@lichtdelen.nl

Van de kerkrentmeesters

Uw maandelijkse vitamines over de stand van de inkomsten van de kerken in Zuidwest. Tot en met september bleven we behoorlijk op peil. De maand oktober valt daardoor opeens negatief uit de toon. En nu maar hopen dat dit te maken heeft met een vertraging van de verwerking van de weken in onze administratie. Volgende maand kunnen we de voortgang weer scherper krijgen. Het einde van het jaar nadert. Nog ruim een maand te gaan. In de wandelgangen horen we regelmatig dat deze overzichten worden gewaardeerd. In het nieuwe jaar komen we de drie locaties ook weer bezoeken, om de complete inkomsten en uitgaven voor de gehele wijk met u door te nemen. Laten we met z’n allen toewerken naar een mooie afsluiting van het jaar!
PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Kerkdiensten 08 december 2019, 10.00 uur Ds W. Verkuyl

Zondagsbrief

01 december 2019 08 december 2019

Concerten

ZONDAGMATINEES starten vanaf 19 januari 2019 Meer info…
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Nieuws

Opvolger Kees Buist…

Nieuwe ambtsdagers…

De nieuwe wijkgids…

Ontmoetingskerk…

50-jarig jubileum Vincent

Hildebrandt…

Volkskerstzang…

Kerstmiddag 70+…

Gevraagd: kerstspullen voor

kerstmarkten…

LichtDelen…

Van de kerkrentmeesters….

Opvolger Kees Buist/ toestemming

aantrekken pastoraal werker

ingaande 2020

Onze diaconaal werker ds. Kees Buist is met pensioen gegaan. De kerkenraad is verheugd u te melden dat een opvolgster is gevonden: ds. Heleen Joziasse. Zij zal haar werkzaamheden starten op 15 februari as. De kerkenraad heeft besloten de vacatures ds. Riemersma en ds. Pronk op dit moment niet in te vullen, o.a. omdat de kerkenraad ernaar streeft om in 2025 tot een sluitende begroting te komen. Er is een beleidsadviescommissie om de kerkenraad hierover te adviseren. Er zal ook gekeken worden naar de belangrijke taken, de bezetting en de te financieren formatie van onze predikanten. In afwachting van het advies en de vervolgstappen en het zorgvuldig betrekken van onze wijkgemeente hierbij, past het nu niet om forse en mogelijk langdurige financiële verplichtingen aan te gaan. De kerkenraad heeft besloten om voor de korte termijn prioriteit te geven aan de pastorale zorg in onze wijkgemeente. De Algemene Kerkenraad heeft ingestemd met ons voorstel om voor een periode van twee tot drie jaar een pastoraal werker te benoemen, die voor HEEL de wijkgemeente Zuidwest gaat werken. Naar wij hopen zal er dan begin 2020 op het pastorale vlak zijn voorzien in de lacune die is ontstaan door het vertrek van ds. Riemersma en ds. Pronk.

Nieuwe ambtsdagers

De kerkenraad Zuidwest heeft in zijn vergadering van 21 november 2019 de volgende ambtsdragers op de locatie Abdijkerk benoemd: Paul van Gijzen, diaken Rien Wiegers, diaken Hans Bergwerff, ouderling-kerkrentmeester Petra Oudshoorn, ouderling. Indien er uiterlijk op 5 januari 2020 geen wettige bezwaren zijn ingediend bij de scriba, zal op 12 januari tot bevestiging van deze ambtsdragers worden overgegaan.

Ontmoetingskerk

In de afgelopen week is het koopcontract voor de Ontmoetingskerk getekend. De Ontmoetingskerk heeft daarmee uiteindelijk een nieuwe eigenaar gevonden. Er is tussen de nieuwe eigenaar en de gemeente consensus over de richting van de bouwplannen, de precieze plannen zullen nog uitgewerkt en openbaar gemaakt worden.

50-jarig jubileum Abdij-organist

Vincent Hildebrandt

Op zondag 22 december zal daaraan na de dienst aandacht worden besteed. Een ieder is van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

Volkskerstzang

Op zondag 15 december 2019 gaan de deuren van de Maria van Eik en Duinen Kerk, Loosduinse Hoofdstraat 4, om 15.30 uur voor u open. U kunt dan weer uit volle borst meezingen met de bekende kerstliederen, luisteren naar een kerstverhaal, naar zang van het Gezinskoor en naar de muziek van het Fluitensemble. De collecte die gehouden zal worden is bestemd voor het Straatpastoraat. Dit jaar vindt de Volkskerstzangdienst plaats in de prachtig versierde R.K. Kerk.

17 december: Kerstmiddag 70+

Op dinsdag 17 december zal weer de traditionele kerstmiddag voor ouderen (70+) plaatsvinden in de Abdijkerk. De uitnodigingen worden zondag 24 november in de kerk uitgedeeld. Vergeet u niet uiterlijk 8 december uw strookje in te leveren bij de koster. Mocht u iemand weten die ook graag wil komen, maar kan hij/zij momenteel niet in de Abdijkerk komen om de uitnodiging in ontvangst te nemen, zou u dan de uitnodiging aan hem/haar willen geven? Weet dat u van harte welkom bent.

Gevraagd: kerstspullen voor

kerstmarkten

Voor onze markten zijn wij op zoek naar kerstspullen die we ten behoeve van de kerk mogen verkopen. Alles van kerstballen, -stallen, -boompjes en -versieringen tot kaarsenstandaards, lichtjes, boeken en beeldjes kunt u bij ons inleveren. Op 14 december bent u van 10.00 tot 12.00 uur welkom in de Abdijkerk om uw spullen af te geven. Mocht u wel spullen hebben, maar deze ochtend niet kunnen, neem dan contact op met de familie Wignand, p.wignand@wxs.nl.

LichtDelen

Het is alweer even geleden dat LichtDelen haar verhaal mocht doen binnen de gemeente Den Haag Zuidwest. Het kernteam wil ieder gemeentelid bedanken voor de ontvangen betrokkenheid en mooie collecteopbrengst. Na een jaar pionieren is er een logo, publiciteit, een goed lopende Bijbelkeuken, koffiemomenten op de Ds. W.E. den Hertogschool en natuurlijk de Kliederkerk, die volop in ontwikkeling is. Met uw bijdrage komen we weer een stapje verder. We gaan door met het delen van Gods licht. LichtDelen heeft op 20 december om 18:00 haar eerste kerstviering, met eten, inspiratie en muziek. Vindt u het leuk om ons te helpen en/of wilt u meevieren? Neem dan contact op met pionier Louise den Hoed via info@lichtdelen.nl

Van de kerkrentmeesters

Uw maandelijkse vitamines over de stand van de inkomsten van de kerken in Zuidwest. Tot en met september bleven we behoorlijk op peil. De maand oktober valt daardoor opeens negatief uit de toon. En nu maar hopen dat dit te maken heeft met een vertraging van de verwerking van de weken in onze administratie. Volgende maand kunnen we de voortgang weer scherper krijgen. Het einde van het jaar nadert. Nog ruim een maand te gaan. In de wandelgangen horen we regelmatig dat deze overzichten worden gewaardeerd. In het nieuwe jaar komen we de drie locaties ook weer bezoeken, om de complete inkomsten en uitgaven voor de gehele wijk met u door te nemen. Laten we met z’n allen toewerken naar een mooie afsluiting van het jaar!
PGG-ZW - Abdijkerk