Nieuws

Definitieve versie Plaatselijke Regeling

Zuidwest

Kliederkerk: het begin(t)…

Avond over veiligheid en vrede…

Taizeviering in de vredesweek…

Start gebedsgroep…

Vergadering van de pastorale commissie…

Avond Passage over Het Hebreeuwse alfabet…

Jeugddienst in de Shalomkerk…

Vredesfeest…

Feestelijke opening Buurt-en-kerkhuis Shalom…

Van de kerkrentmeesters….

22 september: Kliederkerk: het begin(t)

Aan de start van het nieuwe seizoen, tijdens de volgende bijeenkomst op 22 september aanstaande, gaat Kliederkerk helemaal terug naar het begin: wat kan het eeuwenoude scheppingsverhaal ons in de 21ste eeuw nog vertellen? Terwijl we stilstaan bij de betekenis van dit begin, maakt Kliederkerk ook een nieuw begin: de bijeenkomsten zijn niet langer alleen op woensdagmiddag, maar we wisselen de woensdag en de zondag af. Te beginnen dus op een zondag, 22 september, van 11.00 tot ongeveer 13.30 uur in de Ds. W.E. den Hertogschool (Luxemburgstraat 7), met activiteiten, een verhaal en een lunch. Aanmelden kan via kliederkerk@denhaag-zuidwest.nl (graag uiterlijk 15 september).

23 september: avond over veiligheid en vrede

Vrede is een belangrijke zaak en hangt nauw samen met veiligheid. Maar wat kan ik zelf doen om een veilige wereld een stap dichterbij te brengen? Op maandagavond 23 september komt Johannes Borger hierover vertellen. Hij is Quaker en werkzaam bij een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dat projecten in ontwikkelingslanden financiert. Vanuit de Quakers maakt hij onderdeel uit van de werkgroep Inclusieve Veiligheid, dat een initiatief is vanuit kerken en de vredesbeweging in Nederland. De werkgroep heeft een initiatief uit Duitsland omarmd. Een kernzin uit het Duitse boekje ‘Nieuw denken over veiligheid’, dat vorig jaar in opdracht van de Protestantse Kerk van de Duitse regio Baden werd samen¬gesteld, luidt: "Veel mensen in Duitsland protesteren al jaren tegen wapen¬exporten en militaire interventies omdat ze onderkennen dat militaire middelen vrede noch duurzame veiligheid kunnen brengen. Maar tot dusverre hebben deze protesten in ons land tot geen enkele verandering in het veiligheidsbeleid geleid.” In het boekje schetsen de auteurs een scenario tot en met het jaar 2040 voor de overgang van het huidige militaire naar een niet-militair, civiel veiligheidsbeleid en laten de mogelijkheid daarvan zien. Voor meer informatie: www.samenveilig.earth. Ieder van harte welkom op deze avond in de vredesweek. Locatie: Bosbeskapel, aanvang 19.30, sluiting uiterlijk 21.30 uur.

24 september: start gebedsgroep

Net als in de afgelopen seizoenen gaat de gebedsgroep weer van start, dit jaar op dinsdag 24 september om 10 uur 's morgens. Met elkaar bespreken we onze vreugden en zorgen en bidden met elkaar. Ook bespreken we een tweetal inspirerende Bijbelteksten. We komen samen in de Abdijkerk.

24 september: vergadering van de pastorale

commissie

Aanvang 19.30 uur in de Abdijkerk. Iedereen die namens de Abdijkerk aan bezoekwerk doet is van harte welkom! Ook mensen die belangstelling hebben om bezoekwerk te gaan doen, mogen langskomen om eens kennis te maken.

25 september: Taizeviering in de vredesweek

Op woensdag 25 september, midden in de vredesweek, organiseert de werkgroep Oecumene Loosduinen een Taizeviering in de Abdijkerk. De viering met teksten over en gebeden voor de vrede, en natuurlijk een scala aan Taizeliederen, begint om 19.00 uur en Ds Michiel Aten zal daarin voorgaan. Een groepje fluitisten en een pianospeler luisteren deze viering muzikaal op. U bent van harte welkom om mee te komen bidden en zingen.

26 september: Avond Passage over Het

Hebreeuwse alfabet

Het nieuwe seizoen van de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage gaat weer van start. Donderdag 26 september 2019 komt ds. Martin Koster. Het onderwerp is: ”Het Hebreeuwse alfabet, letters op zoek naar geest en geestigheid”. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de gemeentezaal van de Abdijkerk. Gasten en nieuwe leden (dames) zijn van harte welkom.

29 september: Jeugddienst in de Shalomkerk

Het thema van deze dienst is ‘Lang leve de imperfectie!’. De jongeren van de Jeugdkerk van de wijkgemeente zullen dit thema tot leven brengen door het verhaal van Jona te vertellen. Het belooft een bijzondere dienst te worden en eenieder is welkom om het mee te maken!

29 september: Vredesfeest

Op zondag 29 september is iedereen welkom op het Vredesfeest van 13.00 tot 16.00 uur in het Stadsklooster Broeders van Maastricht, Westeinde 101. Bij het Vredesfeest staat ontmoeting centraal. We denken dit te bereiken via een interreligieus en intercultureel programma voor iedereen, dus voor jong en oud. Vier met ons het Vredesfeest als afsluiting van de Haagse Vredesweek! Er zijn optredens, muziek, dans en kinderactiviteiten. Kerken, moskeeën, tempels en andere religieuze en maatschappelijke organisaties werken samen aan dit feest. Meer info: vredesfeest@gmail.com

Feestelijke opening Buurt-en-kerkhuis Shalom

Zoals u weet zijn de Shalomkerk, Abdijkerk en de Bosbeskapel dit voorjaar begonnen met meer activiteiten in Buurt-en-kerkhuis Shalom. Dat zijn binnenkort zoveel activiteiten dat we dat graag aan de grote klok willen hangen. Daarom is er op zaterdag 5 oktober 2019 van 14 – 17 uur een feestelijke officiële opening. Daarvoor nodigen we de hele buurt uit om te komen kijken welke activiteiten er allemaal zijn. Natuurlijk bent ook u als gemeentelid van één van de drie betrokken kerken in Zuidwest van harte welkom. De opening vindt plaats op zaterdag 5 oktober 2019 van 14-17 uur in de Shalomkerk aan de Vrederustlaan 96, 2543 ST Den Haag, waar het Buurt-en-kerkhuis Shalom haar activiteiten ontplooit. De Shalomkerk, Vrederustlaan 96, is bereikbaar op 5 oktober, maar er zijn wel wegwerkzaamheden. Laat u niet weerhouden om naar deze leuke en verrassende middag te komen – dat doen wij ook niet. Meer informatie

Van de kerkrentmeesters

Vorige maand kwam de achterstand in onze inkomsten uit de actie Kerkbalans uit op 7%. Maar kennelijk zijn er zelfs voor de maand juni nog wat correctieboekingen nagekomen. Al met al is het beeld na 7 maanden weer heel wat optimistischer. We klimmen over de hele linie weer flink uit het dal. Vol goede moed het tweede half jaar in. Hans Bergwerff, jbergwerff@bergwerfftencate.nl
PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Kerkdiensten 22 september 2019, 10.00 uur Ds N. Pronk

Zondagsbrief

15 september 2019 22 september 2019

Concerten

6 oktober 2019, 15.30 uur Ein deutsches Requiem - Johannes Brahms Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Nieuws

Definitieve versie Plaatselijke

Regeling Zuidwest

Kliederkerk: het begin(t)…

Avond over veiligheid en vrede…

Taizeviering in de vredesweek…

Start gebedsgroep…

Vergadering van de pastorale

commissie…

Avond Passage over Het Hebreeuwse

alfabet…

Jeugddienst in de Shalomkerk…

Vredesfeest…

Feestelijke opening Buurt-en-

kerkhuis Shalom…

Van de kerkrentmeesters….

22 september: Kliederkerk: het

begin(t)

Aan de start van het nieuwe seizoen, tijdens de volgende bijeenkomst op 22 september aanstaande, gaat Kliederkerk helemaal terug naar het begin: wat kan het eeuwenoude scheppingsverhaal ons in de 21ste eeuw nog vertellen? Terwijl we stilstaan bij de betekenis van dit begin, maakt Kliederkerk ook een nieuw begin: de bijeenkomsten zijn niet langer alleen op woensdagmiddag, maar we wisselen de woensdag en de zondag af. Te beginnen dus op een zondag, 22 september, van 11.00 tot ongeveer 13.30 uur in de Ds. W.E. den Hertogschool (Luxemburgstraat 7), met activiteiten, een verhaal en een lunch. Aanmelden kan via kliederkerk@denhaag- zuidwest.nl (graag uiterlijk 15 september).

23 september: avond over veiligheid

en vrede

Vrede is een belangrijke zaak en hangt nauw samen met veiligheid. Maar wat kan ik zelf doen om een veilige wereld een stap dichterbij te brengen? Op maandagavond 23 september komt Johannes Borger hierover vertellen. Hij is Quaker en werkzaam bij een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dat projecten in ontwikkelingslanden financiert. Vanuit de Quakers maakt hij onderdeel uit van de werkgroep Inclusieve Veiligheid, dat een initiatief is vanuit kerken en de vredesbeweging in Nederland. De werkgroep heeft een initiatief uit Duitsland omarmd. Een kernzin uit het Duitse boekje ‘Nieuw denken over veiligheid’, dat vorig jaar in opdracht van de Protestantse Kerk van de Duitse regio Baden werd samen¬gesteld, luidt: "Veel mensen in Duitsland protesteren al jaren tegen wapen¬exporten en militaire interventies omdat ze onderkennen dat militaire middelen vrede noch duurzame veiligheid kunnen brengen. Maar tot dusverre hebben deze protesten in ons land tot geen enkele verandering in het veiligheidsbeleid geleid.” In het boekje schetsen de auteurs een scenario tot en met het jaar 2040 voor de overgang van het huidige militaire naar een niet- militair, civiel veiligheidsbeleid en laten de mogelijkheid daarvan zien. Voor meer informatie: www.samenveilig.earth. Ieder van harte welkom op deze avond in de vredesweek. Locatie: Bosbeskapel, aanvang 19.30, sluiting uiterlijk 21.30 uur.

24 september: start gebedsgroep

Net als in de afgelopen seizoenen gaat de gebedsgroep weer van start, dit jaar op dinsdag 24 september om 10 uur 's morgens. Met elkaar bespreken we onze vreugden en zorgen en bidden met elkaar. Ook bespreken we een tweetal inspirerende Bijbelteksten. We komen samen in de Abdijkerk.

24 september: vergadering van de

pastorale commissie

Aanvang 19.30 uur in de Abdijkerk. Iedereen die namens de Abdijkerk aan bezoekwerk doet is van harte welkom! Ook mensen die belangstelling hebben om bezoekwerk te gaan doen, mogen langskomen om eens kennis te maken.

25 september: Taizeviering in de

vredesweek

Op woensdag 25 september, midden in de vredesweek, organiseert de werkgroep Oecumene Loosduinen een Taizeviering in de Abdijkerk. De viering met teksten over en gebeden voor de vrede, en natuurlijk een scala aan Taizeliederen, begint om 19.00 uur en Ds Michiel Aten zal daarin voorgaan. Een groepje fluitisten en een pianospeler luisteren deze viering muzikaal op. U bent van harte welkom om mee te komen bidden en zingen.

26 september: Avond Passage over

Het Hebreeuwse alfabet

Het nieuwe seizoen van de christelijk- maatschappelijke vrouwenbeweging Passage gaat weer van start. Donderdag 26 september 2019 komt ds. Martin Koster. Het onderwerp is: ”Het Hebreeuwse alfabet, letters op zoek naar geest en geestigheid”. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de gemeentezaal van de Abdijkerk. Gasten en nieuwe leden (dames) zijn van harte welkom.

29 september: Jeugddienst in de

Shalomkerk

Het thema van deze dienst is ‘Lang leve de imperfectie!’. De jongeren van de Jeugdkerk van de wijkgemeente zullen dit thema tot leven brengen door het verhaal van Jona te vertellen. Het belooft een bijzondere dienst te worden en eenieder is welkom om het mee te maken!

29 september: Vredesfeest

Op zondag 29 september is iedereen welkom op het Vredesfeest van 13.00 tot 16.00 uur in het Stadsklooster Broeders van Maastricht, Westeinde 101. Bij het Vredesfeest staat ontmoeting centraal. We denken dit te bereiken via een interreligieus en intercultureel programma voor iedereen, dus voor jong en oud. Vier met ons het Vredesfeest als afsluiting van de Haagse Vredesweek! Er zijn optredens, muziek, dans en kinderactiviteiten. Kerken, moskeeën, tempels en andere religieuze en maatschappelijke organisaties werken samen aan dit feest. Meer info: vredesfeest@gmail.com

Feestelijke opening Buurt-en-

kerkhuis Shalom

Zoals u weet zijn de Shalomkerk, Abdijkerk en de Bosbeskapel dit voorjaar begonnen met meer activiteiten in Buurt-en-kerkhuis Shalom. Dat zijn binnenkort zoveel activiteiten dat we dat graag aan de grote klok willen hangen. Daarom is er op zaterdag 5 oktober 2019 van 14 – 17 uur een feestelijke officiële opening. Daarvoor nodigen we de hele buurt uit om te komen kijken welke activiteiten er allemaal zijn. Natuurlijk bent ook u als gemeentelid van één van de drie betrokken kerken in Zuidwest van harte welkom. De opening vindt plaats op zaterdag 5 oktober 2019 van 14-17 uur in de Shalomkerk aan de Vrederustlaan 96, 2543 ST Den Haag, waar het Buurt-en-kerkhuis Shalom haar activiteiten ontplooit. De Shalomkerk, Vrederustlaan 96, is bereikbaar op 5 oktober, maar er zijn wel wegwerkzaamheden. Laat u niet weerhouden om naar deze leuke en verrassende middag te komen – dat doen wij ook niet. Meer informatie

Van de kerkrentmeesters

Vorige maand kwam de achterstand in onze inkomsten uit de actie Kerkbalans uit op 7%. Maar kennelijk zijn er zelfs voor de maand juni nog wat correctieboekingen nagekomen. Al met al is het beeld na 7 maanden weer heel wat optimistischer. We klimmen over de hele linie weer flink uit het dal. Vol goede moed het tweede half jaar in. Hans Bergwerff, jbergwerff@bergwerfftencate.nl
PGG-ZW - Abdijkerk