Nieuws

Overzicht activiteiten 2018-2019

Nieuwe antependia…

Kerkasiel Buurt- en kerkhuis Bethel…

Werkgroep Lichtenberg

Ledenavond Passage

Vrijwilligers gevraagd

Loosduinse Volkskerstzang

Kerstmarkt ….

Nieuws vanuit het Pioniersteam

Van de kerkrentmeesters….

Nieuwe antependia

De opbrengst van de afgelopen boekenmarkt mogen we bestemmen voor nieuwe antependia (wit en groen). Daar zijn we erg blij mee, want deze 2 sets zijn echt aan vernieuwing toe. Deze week heeft een gemeentelid anoniem een geweldige gift gegeven met de mededeling dat deze voor een groen antependium bestemd is. Wat een verrassing. Gulle gever: hartelijk dank. We hebben nu een aardig bedrag bij elkaar en wat we nog tekort komen past de diaconie aan. Dit is heel goed nieuws. Binnenkort kunnen we dus 2 sets bestellen.

Kerkasiel Buurt- en kerkhuis Bethel

Sinds vrijdag 26 oktober is er een doorlopende kerkdienst in buurt-en-kerkhuis Bethel voor de Armeense familie Tamrazyan. De deuren van de kerk staan open voor dit gezin. Dat past bij de openheid en gastvrijheid van kerk, juist bedoeld voor kwetsbare mensen.  De Protestantse Kerk Den Haag respecteert de regelgeving en de rechterlijke uitspraken, maar staat voor een dilemma: kiezen tussen respect voor de overheid en het beschermen van de rechten van een kind.  Het kerkasiel is bedoeld als een pauzeknop waarmee we de familie even rust geven en de politiek uitnodigen om in gesprek te gaan over het lot van het gezin en over het effect van het huidige kinderpardon. Meer informatie… 

Werkgroep Lichtenberg

De kerstgroeten versturen en krijgen is in deze tijd van het jaar een leuke bezigheid. Het is een uiting van aandacht voor elkaar hebben. Daarom wil de werkgroep Lichtenberg ook dit jaar weer de kerstgroeten organiseren tussen de Abdijkerk en haar partnergemeente in Lichtenberg, Weigmansdorf en Mudischdorf, in Saksen Duitsland. Wij willen hier aandacht aan schenken op zondag 16 december na de kerkdienst, zodat we in de daaropvolgende week voor verzending kunnen zorgen.

16 december: Loosduinse Volkskerstzang

Ook dit jaar wordt er weer de vertrouwde Loosduinse Volkskerstzang georganiseerd en wel op zondagmiddag 16 december in de Maria van Eik en Duinenkerk aan de Loosduinse Hoofdstraat 4. Medewerking wordt verleend door Harmonie Tavenu. Verder werken mee: diaken Jos van Adrichem, dominee Nico Riemersma en Nic. Laarakkers. Om 15.45 uur wordt begonnen met het zingen van bekende kerstliederen. De deuren van de Maria van Eik en Duinenkerk staan de hele middag al open. U kunt dan genieten van de kerststalletjes die in de zijbeuk van de kerk staan, maar vooral ook van de grote kerststal, die elk jaar voor in de kerk te bewonderen is. Wel zult u nog tot de kerstdagen moeten wachten om het kindje Jezus te zien. Tijdens de Zangdienst zal er een collecte gehouden worden voor de gemaakte kosten. Elk jaar stelt de Werkgroep Oecumene de Loosduinse Volkskerstzang samen, met het ene jaar in de Abdijkerk en het andere jaar, zoals nu dus, in de Maria van Eik en Duinenkerk. Leden van deze Werkgroep zijn ook verbonden aan deze twee kerken. Zij hopen u dan ook weer graag met velen te ontmoeten. Ouders, kinderen, andere familieleden, buren en vrienden, een ieder is van harte welkom.

20 december: ledenavond Passage

Donderdag 20 december houden wij onze kerstavond in de gemeentezaal van de Abdijkerk.  Aanvang 20.00 uur. Het duo “Listen” zal voor ons optreden. Gasten (dames) zijn heel hartelijk welkom!

22 december: Kerstmarkt

Op zaterdag 22 december wordt er -tegelijkertijd met het Dickensfestival- een kerstmarkt gehouden met o.a. zelfgemaakte kerstkaarten en -kerstversieringen, kaarsen en allerlei kleine kerstspullen.Voor deze markt kunnen we nog wel wat spullen gebruiken. Denk daarbij aan kerstversiering, kerstbeeldjes, kerststallen, kerstservies, kerstboeken, kerst-cd’s. kerst-dvd’s, kerstkaarsen, kerstkandelaars, kerstservetten en dergelijke. U kunt uw goederen inleveren bij ons thuis (Karperdaal 67) op werkdagen tussen 19 en 21 uur of op 15 december van 10 tot 12 uur in de Abdijkerk. Fam. Wignand, tel. 3972495 of e-mail p.wignand@wxs.nl

24 december:  Vrijwillgers gevraagd Grote Kerk

Op 24 december 2018 om 22.00 uur, inloop vanaf 21.30 uur, wordt de jaarlijkse kerstnachtdienst gehouden in de Grote Kerk in Den Haag. Er worden ongeveer 800 bezoekers verwacht. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor diverse activiteiten in de voorbereiding, tijdens de dienst en na afloop (op donderdagochtend 27 dec. vanaf 09.00 uur). Mogen we een beroep op u/jou doen? Nadere informatie, o.a. over de tijdstippen waarop hulp nodig is, kunt u hier vinden. Als u/jij meer wilt weten of u/je op wilt geven, kan dat bij Bo Rodenhuis, borodenhuis@hotmail.com (0623641369).

Nieuws vanuit het Pioniersteam

Het is al weer twee maanden geleden dat pionier Louise den Hoed een warm welkom kreeg in onze kerk. Graag wilt zij iedereen bedanken en laten weten dat afgelopen twee maanden goed zijn verlopen. Onder de naam “LichtDelen” zullen wij de nieuwe gemeenschap zo nu en dan volgen. Louise verteld dat er gebouwd wordt aan het team, de website en logo. Samen geloven & doen is het motto van “LichtDelen”.  Lees hier een uitgebreid verslag van haar activiteiten tot nu toe.

Van de kerkrentmeesters

Per 1 november a.s. worden de rekeningnummers van de betaalrekening van onze gemeente gewijzigd. Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan ziet u vanaf 1 november a.s. een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift. Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen van onze gemeente? Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de ‘Overstapservice’. U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen. Heeft u nog acceptgiro’s van onze gemeente liggen met ons oude rekeningnummer? Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken, maar vanaf 1 november a.s. kunt u deze acceptgiro’s niet meer fysiek inleveren bij uw bank. Het nieuwe rekeningnummer is: NL38 RABO 03737 20777. Onze eigen wijkrekeningnummers blijven ongewijzigd. Stand der financiën De maand oktober is verwerkt, onderstaand de gebruikelijke update. We brachten met z’n allen in de maand oktober ruim € 2.500 meer op dan vorig jaar. Een mooi resultaat. Ik schat in dat de septemberactie door velen van u is opgepikt om toch nog wat extra te doen.  Als u dit leest komt de decembermaand op ons af. De pensioenen willen niet stijgen. Maar gelukkig kunnen we het nog warm stoken deze winter. Zullen we met z’n allen nog even een eindspurt geven aan de opbrengst Kerkbalans? Uw kerstgratificatie zien de kerkrentmeesters graag komen! Hans Bergwerff.
PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk                                      wm.pgg.lc@gmail.com                                                                                                     HOME
Kerkdiensten 16 december 2018, 10.00 uur Ds W. Verkuyl

Zondagsbrief

09 december 2018 16 december 2018

Concerten

20 januari 2019, 15.30 uur Karin Kuijper & Janine de Leeuw (vierhandig piano) Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T  070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk
PGG ZuidWest - Abdijkerk
PGG ZuidWest - Abdijkerk
PGG ZuidWest - Abdijkerk
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Nieuws

Overzicht activiteiten 2018-2019

Nieuwe antependia…

Kerkasiel Buurt- en kerkhuis Bethel…

Werkgroep Lichtenberg

Ledenavond Passage

Vrijwilligers gevraagd

Loosduinse Volkskerstzang

Kerstmarkt ….

Nieuws vanuit het Pioniersteam

Van de kerkrentmeesters….

Nieuwe antependia

De opbrengst van de afgelopen boekenmarkt mogen we bestemmen voor nieuwe antependia (wit en groen). Daar zijn we erg blij mee, want deze 2 sets zijn echt aan vernieuwing toe. Deze week heeft een gemeentelid anoniem een geweldige gift gegeven met de mededeling dat deze voor een groen antependium bestemd is. Wat een verrassing. Gulle gever: hartelijk dank. We hebben nu een aardig bedrag bij elkaar en wat we nog tekort komen past de diaconie aan. Dit is heel goed nieuws. Binnenkort kunnen we dus 2 sets bestellen.

Kerkasiel Buurt- en kerkhuis Bethel

Sinds vrijdag 26 oktober is er een doorlopende kerkdienst in buurt-en-kerkhuis Bethel voor de Armeense familie Tamrazyan. De deuren van de kerk staan open voor dit gezin. Dat past bij de openheid en gastvrijheid van kerk, juist bedoeld voor kwetsbare mensen.  De Protestantse Kerk Den Haag respecteert de regelgeving en de rechterlijke uitspraken, maar staat voor een dilemma: kiezen tussen respect voor de overheid en het beschermen van de rechten van een kind.  Het kerkasiel is bedoeld als een pauzeknop waarmee we de familie even rust geven en de politiek uitnodigen om in gesprek te gaan over het lot van het gezin en over het effect van het huidige kinderpardon. Meer informatie… 

Werkgroep Lichtenberg

De kerstgroeten versturen en krijgen is in deze tijd van het jaar een leuke bezigheid. Het is een uiting van aandacht voor elkaar hebben. Daarom wil de werkgroep Lichtenberg ook dit jaar weer de kerstgroeten organiseren tussen de Abdijkerk en haar partnergemeente in Lichtenberg, Weigmansdorf en Mudischdorf, in Saksen Duitsland. Wij willen hier aandacht aan schenken op zondag 16 december na de kerkdienst, zodat we in de daaropvolgende week voor verzending kunnen zorgen.

16 december: Loosduinse

Volkskerstzang

Ook dit jaar wordt er weer de vertrouwde Loosduinse Volkskerstzang georganiseerd en wel op zondagmiddag 16 december in de Maria van Eik en Duinenkerk aan de Loosduinse Hoofdstraat 4. Medewerking wordt verleend door Harmonie Tavenu. Verder werken mee: diaken Jos van Adrichem, dominee Nico Riemersma en Nic. Laarakkers. Om 15.45 uur wordt begonnen met het zingen van bekende kerstliederen. De deuren van de Maria van Eik en Duinenkerk staan de hele middag al open. U kunt dan genieten van de kerststalletjes die in de zijbeuk van de kerk staan, maar vooral ook van de grote kerststal, die elk jaar voor in de kerk te bewonderen is. Wel zult u nog tot de kerstdagen moeten wachten om het kindje Jezus te zien. Tijdens de Zangdienst zal er een collecte gehouden worden voor de gemaakte kosten. Elk jaar stelt de Werkgroep Oecumene de Loosduinse Volkskerstzang samen, met het ene jaar in de Abdijkerk en het andere jaar, zoals nu dus, in de Maria van Eik en Duinenkerk. Leden van deze Werkgroep zijn ook verbonden aan deze twee kerken. Zij hopen u dan ook weer graag met velen te ontmoeten. Ouders, kinderen, andere familieleden, buren en vrienden, een ieder is van harte welkom.

20 december: ledenavond Passage

Donderdag 20 december houden wij onze kerstavond in de gemeentezaal van de Abdijkerk.  Aanvang 20.00 uur. Het duo “Listen” zal voor ons optreden. Gasten (dames) zijn heel hartelijk welkom!

22 december: Kerstmarkt

Op zaterdag 22 december wordt er -tegelijkertijd met het Dickensfestival- een kerstmarkt gehouden met o.a. zelfgemaakte kerstkaarten en - kerstversieringen, kaarsen en allerlei kleine kerstspullen.Voor deze markt kunnen we nog wel wat spullen gebruiken. Denk daarbij aan kerstversiering, kerstbeeldjes, kerststallen, kerstservies, kerstboeken, kerst-cd’s. kerst-dvd’s, kerstkaarsen, kerstkandelaars, kerstservetten en dergelijke. U kunt uw goederen inleveren bij ons thuis (Karperdaal 67) op werkdagen tussen 19 en 21 uur of op 15 december van 10 tot 12 uur in de Abdijkerk. Fam. Wignand, tel. 3972495 of e-mail p.wignand@wxs.nl

24 december:  Vrijwillgers gevraagd

Grote Kerk

Op 24 december 2018 om 22.00 uur, inloop vanaf 21.30 uur, wordt de jaarlijkse kerstnachtdienst gehouden in de Grote Kerk in Den Haag. Er worden ongeveer 800 bezoekers verwacht. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor diverse activiteiten in de voorbereiding, tijdens de dienst en na afloop (op donderdagochtend 27 dec. vanaf 09.00 uur). Mogen we een beroep op u/jou doen? Nadere informatie, o.a. over de tijdstippen waarop hulp nodig is, kunt u hier vinden. Als u/jij meer wilt weten of u/je op wilt geven, kan dat bij Bo Rodenhuis, borodenhuis@hotmail.com (0623641369).

Nieuws vanuit het Pioniersteam

Het is al weer twee maanden geleden dat pionier Louise den Hoed een warm welkom kreeg in onze kerk. Graag wilt zij iedereen bedanken en laten weten dat afgelopen twee maanden goed zijn verlopen. Onder de naam “LichtDelen” zullen wij de nieuwe gemeenschap zo nu en dan volgen. Louise verteld dat er gebouwd wordt aan het team, de website en logo. Samen geloven & doen is het motto van “LichtDelen”.  Lees hier een uitgebreid verslag van haar activiteiten tot nu toe.

Van de kerkrentmeesters

Per 1 november a.s. worden de rekeningnummers van de betaalrekening van onze gemeente gewijzigd. Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan ziet u vanaf 1 november a.s. een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift. Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen van onze gemeente? Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de ‘Overstapservice’. U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen. Heeft u nog acceptgiro’s van onze gemeente liggen met ons oude rekeningnummer? Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken, maar vanaf 1 november a.s. kunt u deze acceptgiro’s niet meer fysiek inleveren bij uw bank. Het nieuwe rekeningnummer is: NL38 RABO 03737 20777. Onze eigen wijkrekeningnummers blijven ongewijzigd. Stand der financiën De maand oktober is verwerkt, onderstaand de gebruikelijke update. We brachten met z’n allen in de maand oktober ruim € 2.500 meer op dan vorig jaar. Een mooi resultaat. Ik schat in dat de septemberactie door velen van u is opgepikt om toch nog wat extra te doen.  Als u dit leest komt de decembermaand op ons af. De pensioenen willen niet stijgen. Maar gelukkig kunnen we het nog warm stoken deze winter. Zullen we met z’n allen nog even een eindspurt geven aan de opbrengst Kerkbalans? Uw kerstgratificatie zien de kerkrentmeesters graag komen! Hans Bergwerff.
PGG-ZW - Abdijkerk