Nieuws

Overzicht activiteiten 2018-2019

Lezing Sieuwert Haverhoek

16e vredesfeest

Pastorale Commissie

Gespreksgroep "Rouw na verlies van een kind"

Gebedskring

Passage

Ontmoeting en quiz

Snuffelen in de Abdij

Van de kerkrentmeesters….

Lezing Sieuwert Haverhoek

Sieuwert Haverhoek komt op 18 september een lezing geven in de Abdijkerk in het kader van de vredesweek. Misschien herinnert u zich nog dat Sieuwert op 24 april jl. een lezing heeft gehouden over het leven en werk van Tolstoj? Dat was zeer boeiend en na afloop mochten we allemaal het boekje meenemen dat hij heeft vertaald: 'Wat ik geloof'.  Sieuwert heeft nu 'brief aan een hindoe' vertaald, ook van Tolstoj. Dat boekje is zeer geschikt om te bespreken in de vredesweek. En na afloop mag iedereen die komt hiervan weer een gratis exemplaar meenemen!   Welkom in de AK op dinsdagavond 18 september! Inloop: 19.30, start 20.00, afgelopen: 21.30 uur.  Informatie: Wietske Verkuyl.  Tevens start met deze lezing de training 'gespreksvaardigheden’.

16e vredesfeest

Op zondag 23 september van 13.00 tot 16.00 uur vieren we het 16e Vredesfeest. Dit jaar in het Stadsklooster aan het Westeinde Aan het einde van de Vredesweek willen we christenen, hindoes, moslims,  Chinezen, Filippijnen  en anderen ontmoeten. Om zingen, dansen, eten en met u in gesprek. Omdat vrede verbindt. In onze wereld vol conflicten moeten we bij elkaar niet de verschillen maar de overeenkomsten vinden. Een interreligieuze werkgroep van katholieken, protestanten en anderen bereidt het weer voor. Burgemeester Van Aartsen sloot een van onze bijeenkomsten af met: “Vrede moet je doen! Hoe? Je moet elkaar niet mijden maar ontmoeten. Oorlog is mensenwerk, vrede ook”. .Doet u ook weer mee in september?

Pastorale Commissie

Op woensdag 26 september komt om 19.30 uur de Pastorale Commissie bijeen. Iedereen die namens de Abdijkerk mensen bezoekt is hierbij van harte uitgenodigd.  We zullen in elk geval even ervaringen uitwisselen en inventariseren waar nog ondersteuning nodig is. Mocht u volgende week nog geen agenda hebben ontvangen, meld dat s.v.p. bij m.c.aten@hotmail.com. Tot dan! Michiel Aten en Wietske Verkuyl.

Gespreksgroep "Rouw na verlies van een kind".

Op donderdag 27 september start in de Abdijkerk om 14.30 uur de gespreksgroep "Rouw na verlies van een kind". We delen ons verhaal met elkaar en willen daarbij elkaar tot steun zijn. Als u zich nog niet heeft opgegeven, kan dat nog. Informatie bij Michiel Aten, m.c.aten@hotmail.com

Gebedskring

Donderdag 27 september bent u weer van harte welkom bij de gebedskring ’Leren luisteren naar de stem van God’. Wij zoeken God in de stilte en luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft. Tevens is er ruimte voor voorbede.  Aanvang 14.30 uur in de Shalomkerk.

Passage

De eerste ledenavond van Passage na de vakantie is op donderdag 27 september 2018. Het seizoen wordt geopend door onze wijkpastor Joost de Bruijn.Het onderwerp is: “Het Koopvaardijpastoraat”.  De avond is niet alleen toegankelijk voor leden van Passage. Nieuwe leden en gasten (dames) zijn van harte welkom. Plaats: gemeentezaal van de Abdijkerk; aanvang: 20.00 uur. Nader informatie tel. 070 3685590.

Ontmoeting en quiz

Op 28 september komen voor het eerst dit jaar weer bij elkaar. Nieuwe en oude bewoners van Den Haag, mensen uit binnen- en buitenland, krijgen de gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij koffie/thee en lunch. Een eenvoudige quiz in gemengde teams zorgt voor de nodige uitdaging. We vinden het fijn als u iets te eten meebrengt voor de lunch: bijvoorbeeld een boterham of wat fruit. Wij zorgen voor soep, de meegebrachte waren leggen we bij elkaar om samen van te eten. Iedereen is van harte welkom! Opgave bij: Wietske Verkuyl (w.verkuyl@xs4all.nl / 06-38267000)

Snuffelen in de Abdij

Na een succesvolle boekenmarkt op monumentendag, met een opbrengst van € 850, is de voorbereiding voor een volgende markt alweer volop in gang. Op zaterdag 27 oktober wordt het gemeentecentrum en de kloostergang van de Abdijkerk van 10.00-15.00 uur omgetoverd tot snuffelparadijs. Daar is dan van alles te koop, zoals antiek, brocante, curiosa en schilderijen, (vintage) speelgoed, spellen en puzzels, kleding, sieraden, hoeden en tassen, handwerken, crea, klein huishoudelijk, platen en cd’s. Ongetwijfeld ontbreekt er nog iets in deze opsomming dus kom zelf maar kijken! Voor deze markt kunnen we nog wel wat spullen gebruiken (zoals hierboven omschreven). Er zijn twee inlevermomenten gepland: zaterdag 13 oktober en zaterdag 20 oktober, telkens van 10-13 uur in de Abdijkerk. Voor alle spullen geldt dat ze heel en schoon moeten zijn. Als u echt niet op deze momenten kunt of iets hebt wat niet op de lijst staat kunt u contact opnemen met de fam. Wignand,  p.wignand@wxs.nl,  070-3972495. In de vitrine vindt u weer een nieuw aanbod van leuke artikelen. Dat geldt ook voor de boekenkast, die is aangevuld met o.a. boekjes met gedichten. Ook de kaartenmolen wordt regelmatig bijgevuld. Tijd om weer eens te kijken dus. Meer informatie op www.boekenhoek-loosduinen.nl.

Van de kerkrentmeesters

Hieronder de maandelijkse update van de opbrengsten Kerkbalans. Hans Bergwerff.
PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk                                      wm.pgg.lc@gmail.com                                                                                                     HOME

Kerkdiensten

23 september 2018, 10.00 uur Ds Nicolle Pronk Meer info…

Zondagsbrief

16 september 2018 23 september 2018

Concerten

zondag 07 oktober 2018 Ton Koopman (Amsterdam) Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T  070-3974182

Nieuws

Overzicht activiteiten 2018-2019

Lezing Sieuwert Haverhoek

16e vredesfeest

Pastorale Commissie

Gespreksgroep "Rouw na verlies van

een kind"

Gebedskring

Passage

Ontmoeting en quiz

Snuffelen in de Abdij

Van de kerkrentmeesters….

Lezing Sieuwert Haverhoek

Sieuwert Haverhoek komt op 18 september een lezing geven in de Abdijkerk in het kader van de vredesweek. Misschien herinnert u zich nog dat Sieuwert op 24 april jl. een lezing heeft gehouden over het leven en werk van Tolstoj? Dat was zeer boeiend en na afloop mochten we allemaal het boekje meenemen dat hij heeft vertaald: 'Wat ik geloof'.  Sieuwert heeft nu 'brief aan een hindoe' vertaald, ook van Tolstoj. Dat boekje is zeer geschikt om te bespreken in de vredesweek. En na afloop mag iedereen die komt hiervan weer een gratis exemplaar meenemen!   Welkom in de AK op dinsdagavond 18 september! Inloop: 19.30, start 20.00, afgelopen: 21.30 uur.  Informatie: Wietske Verkuyl.  Tevens start met deze lezing de training 'gespreksvaardigheden’.

16e vredesfeest

Op zondag 23 september van 13.00 tot 16.00 uur vieren we het 16e Vredesfeest. Dit jaar in het Stadsklooster aan het Westeinde Aan het einde van de Vredesweek willen we christenen, hindoes, moslims,  Chinezen, Filippijnen  en anderen ontmoeten. Om zingen, dansen, eten en met u in gesprek. Omdat vrede verbindt. In onze wereld vol conflicten moeten we bij elkaar niet de verschillen maar de overeenkomsten vinden. Een interreligieuze werkgroep van katholieken, protestanten en anderen bereidt het weer voor. Burgemeester Van Aartsen sloot een van onze bijeenkomsten af met: “Vrede moet je doen! Hoe? Je moet elkaar niet mijden maar ontmoeten. Oorlog is mensenwerk, vrede ook”. .Doet u ook weer mee in september?

Pastorale Commissie

Op woensdag 26 september komt om 19.30 uur de Pastorale Commissie bijeen. Iedereen die namens de Abdijkerk mensen bezoekt is hierbij van harte uitgenodigd.  We zullen in elk geval even ervaringen uitwisselen en inventariseren waar nog ondersteuning nodig is. Mocht u volgende week nog geen agenda hebben ontvangen, meld dat s.v.p. bij m.c.aten@hotmail.com. Tot dan! Michiel Aten en Wietske Verkuyl.

Gespreksgroep "Rouw na verlies van

een kind".

Op donderdag 27 september start in de Abdijkerk om 14.30 uur de gespreksgroep "Rouw na verlies van een kind". We delen ons verhaal met elkaar en willen daarbij elkaar tot steun zijn. Als u zich nog niet heeft opgegeven, kan dat nog. Informatie bij Michiel Aten, m.c.aten@hotmail.com

Gebedskring

Donderdag 27 september bent u weer van harte welkom bij de gebedskring ’Leren luisteren naar de stem van God’. Wij zoeken God in de stilte en luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft. Tevens is er ruimte voor voorbede.  Aanvang 14.30 uur in de Shalomkerk.

Passage

De eerste ledenavond van Passage na de vakantie is op donderdag 27 september 2018. Het seizoen wordt geopend door onze wijkpastor Joost de Bruijn.Het onderwerp is: “Het Koopvaardijpastoraat”.  De avond is niet alleen toegankelijk voor leden van Passage. Nieuwe leden en gasten (dames) zijn van harte welkom. Plaats: gemeentezaal van de Abdijkerk; aanvang: 20.00 uur. Nader informatie tel. 070 3685590.

Ontmoeting en quiz

Op 28 september komen voor het eerst dit jaar weer bij elkaar. Nieuwe en oude bewoners van Den Haag, mensen uit binnen- en buitenland, krijgen de gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij koffie/thee en lunch. Een eenvoudige quiz in gemengde teams zorgt voor de nodige uitdaging. We vinden het fijn als u iets te eten meebrengt voor de lunch: bijvoorbeeld een boterham of wat fruit. Wij zorgen voor soep, de meegebrachte waren leggen we bij elkaar om samen van te eten. Iedereen is van harte welkom! Opgave bij: Wietske Verkuyl (w.verkuyl@xs4all.nl / 06-38267000)

Snuffelen in de Abdij

Na een succesvolle boekenmarkt op monumentendag, met een opbrengst van € 850, is de voorbereiding voor een volgende markt alweer volop in gang. Op zaterdag 27 oktober wordt het gemeentecentrum en de kloostergang van de Abdijkerk van 10.00-15.00 uur omgetoverd tot snuffelparadijs. Daar is dan van alles te koop, zoals antiek, brocante, curiosa en schilderijen, (vintage) speelgoed, spellen en puzzels, kleding, sieraden, hoeden en tassen, handwerken, crea, klein huishoudelijk, platen en cd’s. Ongetwijfeld ontbreekt er nog iets in deze opsomming dus kom zelf maar kijken! Voor deze markt kunnen we nog wel wat spullen gebruiken (zoals hierboven omschreven). Er zijn twee inlevermomenten gepland: zaterdag 13 oktober en zaterdag 20 oktober, telkens van 10-13 uur in de Abdijkerk. Voor alle spullen geldt dat ze heel en schoon moeten zijn. Als u echt niet op deze momenten kunt of iets hebt wat niet op de lijst staat kunt u contact opnemen met de fam. Wignand,  p.wignand@wxs.nl,  070-3972495. In de vitrine vindt u weer een nieuw aanbod van leuke artikelen. Dat geldt ook voor de boekenkast, die is aangevuld met o.a. boekjes met gedichten. Ook de kaartenmolen wordt regelmatig bijgevuld. Tijd om weer eens te kijken dus. Meer informatie op www.boekenhoek-loosduinen.nl.

Van de kerkrentmeesters

Hieronder de maandelijkse update van de opbrengsten Kerkbalans. Hans Bergwerff.
PGG ZuidWest - Abdijkerk                                                       MENU
PGG-ZW - Abdijkerk