Nieuws

Oecumenisch Leerhuis 2019…

Gemeentevergadering

Jeugddienst…

Wereldgebedsdag 2019…

Film in de Abdij

Oproep vrijwilligers buurt- en kerkhuis Shalom

Jeugdkerk voert actie

Snuffelhoek Loosduinen…

Inloopochtenden…

Vakantieweek voor ouderen

Van de kerkrentmeesters….

10 maart: gemeentevergadering

Op zondag 10 maart zal in de Abdijkerk om 11.30 uur een gemeentevergadering gehouden worden, bedoeld voor de gemeenteleden van alle drie locaties. Dan zal de nieuwe Plaatselijke Regeling Zuidwest gepresenteerd en besproken worden. De tekst van de Regeling is hier in te zien. Tevens zal op zondag 3 maart na afloop van de kerkdienst in beperkte mate een papieren versie van de Regeling beschikbaar zijn. Vanzelfsprekend kunt u op verzoek de tekst per mail toegezonden krijgen (wijkkerkenraad.ppgzuidwest@gmail.com).

1 maart: Wereldgebedsdag 2019

Op 1 maart 2019, de eerste vrijdag van de maand maart, worden er over de hele wereld gebeden uitgesproken door christenen. Door samen te bidden, samen te vieren en samen te delen, willen de mensen invloed uitoefenen op mensen en hun omgeving. In meer dan 173 landen over de hele wereld en op 500 plaatsen in Nederland worden diensten gehouden. Zo zullen er de hele dag gebeden te horen zijn over de hele wereld. Dit jaar zijn de diensten gemaakt door vrouwen uit Slovenië. U kunt allen, mannen, vrouwen en kinderen, een gebedssamenkomst meemaken op vrijdagmiddag 1 maart in de pastorie van de Maria van Eik en Duinenkerk, Loosduinse Hoofdstraat 4 om 14.00 uur. U wordt van harte uitgenodigd om deze gebedssamenkomst mee te beleven in gebed, zang en het lezen uit de bijbel. Op deze manier kunnen we allen meewerken aan de vrede in onze wereld. De leden van de werkgroep oecumene zullen u graag begroeten.

1 maart: Film in de Abdij

Kom vrijdagmiddag 1 maart aanstaande naar de gemeentezaal. We draaien de film/musical J.C. Superstar. De laatste dagen uit het leven van Jezus op een bijzondere en indringende manier gemaakt. Met veel symboliek en gezongen teksten. Het is een indrukwekkende vertoning, die je niet snel zult vergeten. De film geeft zeker stof tot discussie. Er over napraten kan na afloop. De film start om 14.00 uur, de zaal is open om 13.30 uur. U wordt verwelkomd met een kop koffie of thee. Uw buurvrouw en buurman mag u ook uitnodigen.

20-27 juli: Vakantieweek voor ouderen

De staf van de vakantieweek in Den Haag-Zuidwest heeft weer een week vastgelegd voor de ouderen van Zuidwest in een hotel. Als u als oudere met deze week mee wilt, moet u in principe zelfredzaam zijn. De week is van 20 juli – 27 juli 2019 in hotel ‘Hof van Putten’ in Putten: zaterdag heen en zaterdag terug. In het hotel hebben we een recreatiezaal en een zaal voor de maaltijden. Het hotel is op loopafstand van het dorp. De prijs is € 650, inclusief halen en brengen, volledig pension, koffie en thee, 3 halve dag uitstapjes, een programma voor iedere dag waaraan u kunt deelnemen, maar dat is niet verplicht. U kunt zich opgeven bij Betty Mol: b.mol12@kpnmail.nl

Van de kerkrentmeesters

“Samen de eindjes aan elkaar knopen”, dat is ons lokale motto van de actie Kerkbalans. Afgelopen weekend kreeg u onze flyer in de bus, zondag hoorde ik al enthousiaste geluiden. Als u het formulier heeft ingevuld kunt u dat zondags inleveren in de daarvoor bestemde doos in de Ontmoetingszaal. Ontving u geen enveloppe thuis, laat u mij dat weten. Dan zorg ik dat u deze nog zo snel mogelijk krijgt. Wij kijken blij uit naar al uw reacties. Op onze locatie zijn drie kerkrentmeesters beschikbaar voor uw vragen: onze voorzitter (en afgevaardigde naar het centrale college van kerkrentmeesters) Kees Ockhuysen, onze gebouwbeheerder Leo Hartman en natuurlijk uw penningmeester, Hans Bergwerff, jbergwerff@bergwerfftencate.nl, 0653 775 122 Inmiddels hebben we op alle drie de locaties de uitkomsten van onze financiën besproken. We weten allemaal dat de afname van het aantal leden gepaard gaat met een dalende inkomstenstroom. En omdat de kosten niet evenredig afnemen, nemen onze tekorten toe. In de loop van de komende jaren zullen we moeten streven naar een jaarlijks dekkende begroting. Dit wordt een grote uitdaging voor de kerkrentmeesters de komende jaren. We prijzen ons zeer gelukkig met zo’n trouw ledenbestand, dat jaarlijks naar vermogen meedoet om ons kerkelijk leven bloeiend te houden. Met dat vertrouwen gaan we dus ook dit jaar in. De enveloppen voor de actie Kerkbalans vallen op de mat. Wij kijken met grote belangstelling uit naar uw toezeggingen, de eindjes aan elkaar. Maar we houden onze drie locaties fijn bijeen. Hans Bergwerff
PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Kerkdiensten 24 februari 2019, 10.00 uur Ds Michiel Aten

Zondagsbrief

17 februari 2019 24 februari 2019

Concerten

17 maart 2019, 15.30 uur Monteverdi Kamerkoor Utrecht Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Nieuws

Oecumenisch Leerhuis 2019…

Gemeentevergadering

Jeugddienst…

Wereldgebedsdag 2019…

Film in de Abdij

Oproep vrijwilligers buurt- en

kerkhuis Shalom

Jeugdkerk voert actie

Snuffelhoek Loosduinen…

Inloopochtenden…

Vakantieweek voor ouderen

Van de kerkrentmeesters….

10 maart: gemeentevergadering

Op zondag 10 maart zal in de Abdijkerk om 11.30 uur een gemeentevergadering gehouden worden, bedoeld voor de gemeenteleden van alle drie locaties. Dan zal de nieuwe Plaatselijke Regeling Zuidwest gepresenteerd en besproken worden. De tekst van de Regeling is hier in te zien. Tevens zal op zondag 3 maart na afloop van de kerkdienst in beperkte mate een papieren versie van de Regeling beschikbaar zijn. Vanzelfsprekend kunt u op verzoek de tekst per mail toegezonden krijgen (wijkkerkenraad.ppgzuidwest@gmail.com).

1 maart: Wereldgebedsdag 2019

Op 1 maart 2019, de eerste vrijdag van de maand maart, worden er over de hele wereld gebeden uitgesproken door christenen. Door samen te bidden, samen te vieren en samen te delen, willen de mensen invloed uitoefenen op mensen en hun omgeving. In meer dan 173 landen over de hele wereld en op 500 plaatsen in Nederland worden diensten gehouden. Zo zullen er de hele dag gebeden te horen zijn over de hele wereld. Dit jaar zijn de diensten gemaakt door vrouwen uit Slovenië. U kunt allen, mannen, vrouwen en kinderen, een gebedssamenkomst meemaken op vrijdagmiddag 1 maart in de pastorie van de Maria van Eik en Duinenkerk, Loosduinse Hoofdstraat 4 om 14.00 uur. U wordt van harte uitgenodigd om deze gebedssamenkomst mee te beleven in gebed, zang en het lezen uit de bijbel. Op deze manier kunnen we allen meewerken aan de vrede in onze wereld. De leden van de werkgroep oecumene zullen u graag begroeten.

1 maart: Film in de Abdij

Kom vrijdagmiddag 1 maart aanstaande naar de gemeentezaal. We draaien de film/musical J.C. Superstar. De laatste dagen uit het leven van Jezus op een bijzondere en indringende manier gemaakt. Met veel symboliek en gezongen teksten. Het is een indrukwekkende vertoning, die je niet snel zult vergeten. De film geeft zeker stof tot discussie. Er over napraten kan na afloop. De film start om 14.00 uur, de zaal is open om 13.30 uur. U wordt verwelkomd met een kop koffie of thee. Uw buurvrouw en buurman mag u ook uitnodigen.

20-27 juli: Vakantieweek voor

ouderen

De staf van de vakantieweek in Den Haag- Zuidwest heeft weer een week vastgelegd voor de ouderen van Zuidwest in een hotel. Als u als oudere met deze week mee wilt, moet u in principe zelfredzaam zijn. De week is van 20 juli – 27 juli 2019 in hotel ‘Hof van Putten’ in Putten: zaterdag heen en zaterdag terug. In het hotel hebben we een recreatiezaal en een zaal voor de maaltijden. Het hotel is op loopafstand van het dorp. De prijs is € 650, inclusief halen en brengen, volledig pension, koffie en thee, 3 halve dag uitstapjes, een programma voor iedere dag waaraan u kunt deelnemen, maar dat is niet verplicht. U kunt zich opgeven bij Betty Mol: b.mol12@kpnmail.nl

Van de kerkrentmeesters

“Samen de eindjes aan elkaar knopen”, dat is ons lokale motto van de actie Kerkbalans. Afgelopen weekend kreeg u onze flyer in de bus, zondag hoorde ik al enthousiaste geluiden. Als u het formulier heeft ingevuld kunt u dat zondags inleveren in de daarvoor bestemde doos in de Ontmoetingszaal. Ontving u geen enveloppe thuis, laat u mij dat weten. Dan zorg ik dat u deze nog zo snel mogelijk krijgt. Wij kijken blij uit naar al uw reacties. Op onze locatie zijn drie kerkrentmeesters beschikbaar voor uw vragen: onze voorzitter (en afgevaardigde naar het centrale college van kerkrentmeesters) Kees Ockhuysen, onze gebouwbeheerder Leo Hartman en natuurlijk uw penningmeester, Hans Bergwerff, jbergwerff@bergwerfftencate.nl, 0653 775 122 Inmiddels hebben we op alle drie de locaties de uitkomsten van onze financiën besproken. We weten allemaal dat de afname van het aantal leden gepaard gaat met een dalende inkomstenstroom. En omdat de kosten niet evenredig afnemen, nemen onze tekorten toe. In de loop van de komende jaren zullen we moeten streven naar een jaarlijks dekkende begroting. Dit wordt een grote uitdaging voor de kerkrentmeesters de komende jaren. We prijzen ons zeer gelukkig met zo’n trouw ledenbestand, dat jaarlijks naar vermogen meedoet om ons kerkelijk leven bloeiend te houden. Met dat vertrouwen gaan we dus ook dit jaar in. De enveloppen voor de actie Kerkbalans vallen op de mat. Wij kijken met grote belangstelling uit naar uw toezeggingen, de eindjes aan elkaar. Maar we houden onze drie locaties fijn bijeen. Hans Bergwerff
PGG-ZW - Abdijkerk