Nieuws

Overzicht activiteiten 2018-2019

Kerkasiel Buurt- en kerkhuis Bethel…

Kliederkerk

Passage

Noodklok voor het klimaat

Kerstmiddag 70+

Kerstmarkt

Nieuws vanuit het Pioniersteam

Van de kerkrentmeesters….

Kerkasiel Buurt- en kerkhuis Bethel

Sinds vrijdag 26 oktober is er een doorlopende kerkdienst in buurt-en-kerkhuis Bethel voor de Armeense familie Tamrazyan. De deuren van de kerk staan open voor dit gezin. Dat past bij de openheid en gastvrijheid van kerk, juist bedoeld voor kwetsbare mensen.  De Protestantse Kerk Den Haag respecteert de regelgeving en de rechterlijke uitspraken, maar staat voor een dilemma: kiezen tussen respect voor de overheid en het beschermen van de rechten van een kind.  Het kerkasiel is bedoeld als een pauzeknop waarmee we de familie even rust geven en de politiek uitnodigen om in gesprek te gaan over het lot van het gezin en over het effect van het huidige kinderpardon. Meer informatie… 

15 november: ledenavond Passage

Donderdag 15 november is de volgende ledenavond van Passage. Deze keer de derde (3e) donderdag van de maand i.p.v. de vierde. Het gaat deze avond over streektaal: “Dat is andere taal”.  De heer Tetteroo uit Delft vertelt hierover.  De avond is in de gemeentezaal van de Abdijkerk en begint om 20.00 uur. Gasten (dames) zijn van harte welkom.  

1 december: Noodklok voor het klimaat

Op zaterdag 1 december wordt om twee minuten voor twaalf door heel het land de noodklok geluid voor het klimaat. Wij, de Abdijkerk, doen mee aan dit initiatief van Greenpeace, net als een groot aantal kerken en instellingen in heel Nederland. Daarmee geven we een gezamenlijk signaal, vlak voor de internationale klimaattop in Polen. Gedurende twee minuten laten we samen horen dat het nu tijd is voor actie om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Nederland moet voorop lopen en zorgen dat we onder de anderhalve graad opwarming blijven.

11 december: Kerstmiddag 70+

Op dinsdag 11 december zal weer de traditionele kerstmiddag voor ouderen (70+) plaatsvinden in de Abdijkerk. De uitnodigingen worden na de dienst uitgedeeld. Vergeet u niet uiterlijk 2 december uw strookje in te leveren bij de koster. Mocht u iemand weten die ook graag wil komen, maar kan hij/zij momenteel niet in de Abdijkerk komen om de uitnodiging in ontvangst te nemen, zou u dan de uitnodiging aan hem / haar willen geven. Weet dat u van harte welkom bent.

22 december: Kerstmarkt

Op zaterdag 22 december wordt er -tegelijkertijd met het Dickensfestival- een kerstmarkt gehouden met o.a. zelfgemaakte kerstkaarten en -kerstversieringen, kaarsen en allerlei kleine kerstspullen.Voor deze markt kunnen we nog wel wat spullen gebruiken. Denk daarbij aan kerstversiering, kerstbeeldjes, kerststallen, kerstservies, kerstboeken, kerst-cd’s. kerst-dvd’s, kerstkaarsen, kerstkandelaars, kerstservetten en dergelijke. U kunt uw goederen inleveren bij ons thuis (Karperdaal 67) op werkdagen tussen 19 en 21 uur of op 15 december van 10 tot 12 uur in de Abdijkerk. Fam. Wignand, tel. 3972495 of e-mail p.wignand@wxs.nl

Nieuws vanuit het Pioniersteam

Het is al weer twee maanden geleden dat pionier Louise den Hoed een warm welkom kreeg in onze kerk. Graag wilt zij iedereen bedanken en laten weten dat afgelopen twee maanden goed zijn verlopen. Onder de naam “LichtDelen” zullen wij de nieuwe gemeenschap zo nu en dan volgen. Louise verteld dat er gebouwd wordt aan het team, de website en logo. Samen geloven & doen is het motto van “LichtDelen”.  Lees hier een uitgebreid verslag van haar activiteiten tot nu toe.

Van de kerkrentmeesters

Per 1 november a.s. worden de rekeningnummers van de betaalrekening van onze gemeente gewijzigd. Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan ziet u vanaf 1 november a.s. een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift. Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen van onze gemeente? Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de ‘Overstapservice’. U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen. Heeft u nog acceptgiro’s van onze gemeente liggen met ons oude rekeningnummer? Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken, maar vanaf 1 november a.s. kunt u deze acceptgiro’s niet meer fysiek inleveren bij uw bank. Het nieuwe rekeningnummer is: NL38 RABO 03737 20777. Onze eigen wijkrekeningnummers blijven ongewijzigd. Stand der financiën Het derde kwartaal is om, we gaan de winter tegemoet. Wat mij betreft houden we de zomerwarmte nog even vast. Helpt u mee om in het vierde kwartaal de actie kerkbalans te laten slagen? We hebben nog even te gaan; en we hebben uw hulp hard nodig. Ik krijg weer wat moed. Laat u me niet in de steek? Hans Bergwerff.
PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk                                      wm.pgg.lc@gmail.com                                                                                                     HOME
Kerkdiensten 18 november 2018, 10.00 uur Ds M. Koster Meer info…

Zondagsbrief

11 november 2018 18 november 2018

Concerten

zaterdag 17 november 2018, 15.30 uur James O’Donnell (London) Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T  070-3974182

Nieuws

Overzicht activiteiten 2018-2019

Kerkasiel Buurt- en kerkhuis Bethel…

Kliederkerk

Passage

Noodklok voor het klimaat

Kerstmiddag 70+

Kerstmarkt

Nieuws vanuit het Pioniersteam

Van de kerkrentmeesters….

Kerkasiel Buurt- en kerkhuis Bethel

Sinds vrijdag 26 oktober is er een doorlopende kerkdienst in buurt-en-kerkhuis Bethel voor de Armeense familie Tamrazyan. De deuren van de kerk staan open voor dit gezin. Dat past bij de openheid en gastvrijheid van kerk, juist bedoeld voor kwetsbare mensen.  De Protestantse Kerk Den Haag respecteert de regelgeving en de rechterlijke uitspraken, maar staat voor een dilemma: kiezen tussen respect voor de overheid en het beschermen van de rechten van een kind.  Het kerkasiel is bedoeld als een pauzeknop waarmee we de familie even rust geven en de politiek uitnodigen om in gesprek te gaan over het lot van het gezin en over het effect van het huidige kinderpardon. Meer informatie… 

15 november: ledenavond Passage

Donderdag 15 november is de volgende ledenavond van Passage. Deze keer de derde (3e) donderdag van de maand i.p.v. de vierde. Het gaat deze avond over streektaal: “Dat is andere taal”.  De heer Tetteroo uit Delft vertelt hierover.  De avond is in de gemeentezaal van de Abdijkerk en begint om 20.00 uur. Gasten (dames) zijn van harte welkom.  

1 december: Noodklok voor het

klimaat

Op zaterdag 1 december wordt om twee minuten voor twaalf door heel het land de noodklok geluid voor het klimaat. Wij, de Abdijkerk, doen mee aan dit initiatief van Greenpeace, net als een groot aantal kerken en instellingen in heel Nederland. Daarmee geven we een gezamenlijk signaal, vlak voor de internationale klimaattop in Polen. Gedurende twee minuten laten we samen horen dat het nu tijd is voor actie om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Nederland moet voorop lopen en zorgen dat we onder de anderhalve graad opwarming blijven.

11 december: Kerstmiddag 70+

Op dinsdag 11 december zal weer de traditionele kerstmiddag voor ouderen (70+) plaatsvinden in de Abdijkerk. De uitnodigingen worden na de dienst uitgedeeld. Vergeet u niet uiterlijk 2 december uw strookje in te leveren bij de koster. Mocht u iemand weten die ook graag wil komen, maar kan hij/zij momenteel niet in de Abdijkerk komen om de uitnodiging in ontvangst te nemen, zou u dan de uitnodiging aan hem / haar willen geven. Weet dat u van harte welkom bent.

22 december: Kerstmarkt

Op zaterdag 22 december wordt er -tegelijkertijd met het Dickensfestival- een kerstmarkt gehouden met o.a. zelfgemaakte kerstkaarten en - kerstversieringen, kaarsen en allerlei kleine kerstspullen.Voor deze markt kunnen we nog wel wat spullen gebruiken. Denk daarbij aan kerstversiering, kerstbeeldjes, kerststallen, kerstservies, kerstboeken, kerst-cd’s. kerst-dvd’s, kerstkaarsen, kerstkandelaars, kerstservetten en dergelijke. U kunt uw goederen inleveren bij ons thuis (Karperdaal 67) op werkdagen tussen 19 en 21 uur of op 15 december van 10 tot 12 uur in de Abdijkerk. Fam. Wignand, tel. 3972495 of e-mail p.wignand@wxs.nl

Nieuws vanuit het Pioniersteam

Het is al weer twee maanden geleden dat pionier Louise den Hoed een warm welkom kreeg in onze kerk. Graag wilt zij iedereen bedanken en laten weten dat afgelopen twee maanden goed zijn verlopen. Onder de naam “LichtDelen” zullen wij de nieuwe gemeenschap zo nu en dan volgen. Louise verteld dat er gebouwd wordt aan het team, de website en logo. Samen geloven & doen is het motto van “LichtDelen”.  Lees hier een uitgebreid verslag van haar activiteiten tot nu toe.

Van de kerkrentmeesters

Per 1 november a.s. worden de rekeningnummers van de betaalrekening van onze gemeente gewijzigd. Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan ziet u vanaf 1 november a.s. een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift. Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen van onze gemeente? Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de ‘Overstapservice’. U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen. Heeft u nog acceptgiro’s van onze gemeente liggen met ons oude rekeningnummer? Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken, maar vanaf 1 november a.s. kunt u deze acceptgiro’s niet meer fysiek inleveren bij uw bank. Het nieuwe rekeningnummer is: NL38 RABO 03737 20777. Onze eigen wijkrekeningnummers blijven ongewijzigd. Stand der financiën Het derde kwartaal is om, we gaan de winter tegemoet. Wat mij betreft houden we de zomerwarmte nog even vast. Helpt u mee om in het vierde kwartaal de actie kerkbalans te laten slagen? We hebben nog even te gaan; en we hebben uw hulp hard nodig. Ik krijg weer wat moed. Laat u me niet in de steek? Hans Bergwerff.
PGG ZuidWest - Abdijkerk                                                       MENU
PGG-ZW - Abdijkerk