Nieuws

Afscheidsdienst Nicolle Pronk…

De nieuwe wijkgids…

Ontmoetingskerk…

50-jarig jubileum Vincent Hildebrandt…

Definitieve versie Plaatselijke Regeling

Zuidwest

Bijbelkeuken…

Kring / Groothuisbezoek Houthaghe…

Van de kerkrentmeesters….

Afscheidsdienst Nicolle Pronk

Op zondag 24 november houdt Nicolle haar afscheidsdienst in de Shalomkerk. Belangstellenden zijn van harte welkom! De dienst begint om 10.00 uur en na afloop tijdens de koffie met wat lekkers, krijgt u gelegenheid om Nicolle en haar man de hand te schudden.

Ontmoetingskerk

In de afgelopen week is het koopcontract voor de Ontmoetingskerk getekend. De Ontmoetingskerk heeft daarmee uiteindelijk een nieuwe eigenaar gevonden. Er is tussen de nieuwe eigenaar en de gemeente consensus over de richting van de bouwplannen, de precieze plannen zullen nog uitgewerkt en openbaar gemaakt worden.

30 november: 50-jarig jubileum Vincent

Hildebrandt

Op 30 november a.s. zal in de Abdijkerk tijdens het laatste kaarslichtconcert van 2019 worden stilgestaan bij het feit dat tijdens het najaar van 1969 de toen 15-jarige Vincent Hildebrandt werd benoemd tot organist van de Herv. Gemeente van Loosduinen. Sedert die datum is in en rond de Abdijkerk een ongelooflijk lange reeks van activiteiten gepasseerd waarbij Vincent op één of andere manier betrokken is geweest. Talloze initiatieven op het gebied van de kerkmuziek en concerten werden door hem genomen en uitgewerkt. Het orgel is vijftig jaar lang niet alleen door hem bespeeld maar ook gestemd en nagelopen op onderhoud. Tijdens de restauratie in 2006 voerde hij de regie van dit project. In later jaren was Vincent als secretaris betrokken bij de oprichting van de Arie Molenkamp Stichting welke de culturele activiteiten binnen de Abdijkerk regisseert. Een iedert is van ahrte uitgenodigd om bij het bovengenoemde concert op 30 november aanwezig te zijn. Solist tijdens dat concert zal zijn de organist van de Sainte-Clotilde te Parijs, Olivier Penin. Het concert begint om 15.30 uur. Meer informatie over dit concert op www.abdijkerk.info. Na afloop bieden kerkrentmeesters en Arie Molenkamp Stichting de jubilaris een receptie aan, waar iedereen van harte welkom is.

15 november: Bijbelkeuken

Op vrijdag 15 november is er van 18.00 tot 20.00 uur weer een Bijbelkeuken (Poprader, Burgemeester Hovylaan 12). In deze keuken kun je samen genieten van een heerlijke maaltijd. Na de maaltijd is er voor kinderen een apart programma zodat ouders en andere volwassenen vrij zijn om met elkaar een thema, onderwerp of actualiteit centraal te stellen. Creativiteit kent geen grenzen in deze keuken. Kom proeven en ontdek meer over LichtDelen en elkaar. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage gewenst. Let op! ingang op de Engeringstraat 46 is ook open! (aanbellen HPC/Popradar)

Kring / Groothuisbezoek Houthaghe

Vier maal per jaar is er een kring in Houthaghe. In de activiteitenkrant staat vermeld dat deze kring op 11 december bijeen komt, de bijeenkomst is echter verzet naar 4 december. Wie zin heeft om te komen is welkom: op 4 december in Houthaghe van 14.30 tot 16.00 uur.

Van de kerkrentmeesters

De tijd gaat snel, we zitten al weer diep in het laatste kwartaal van 2019. Inmiddels zijn de cijfers over de eerste drie kwartalen verwerkt. Het derde kwartaal laat een mooi beeld zien, enorm veel dank aan u allemaal. Dit stemt ons optimistisch voor het laatste kwartaal. In tijden waarin de pensioenen alleen maar dreigen te bevriezen, wordt er toch royaal aan onze kerken gegeven. Ik houd u op de hoogte. Hans Bergwerff, jbergwerff@bergwerfftencate.nl
PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Kerkdiensten 17 november 2019, 10.00 uur Ds M.C. Aten

Zondagsbrief

10 november 2019 17 november 2019

Concerten

ORGELCONCERT BIJ KAARSLICHT 23 november 2019 Karol Mossakowski (Lille/Parijs) Meer info…
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Nieuws

Afscheidsdienst Nicolle Pronk…

De nieuwe wijkgids…

Ontmoetingskerk…

50-jarig jubileum Vincent

Hildebrandt…

Definitieve versie Plaatselijke

Regeling Zuidwest

Bijbelkeuken…

Kring / Groothuisbezoek Houthaghe…

Van de kerkrentmeesters….

Afscheidsdienst Nicolle Pronk

Op zondag 24 november houdt Nicolle haar afscheidsdienst in de Shalomkerk. Belangstellenden zijn van harte welkom! De dienst begint om 10.00 uur en na afloop tijdens de koffie met wat lekkers, krijgt u gelegenheid om Nicolle en haar man de hand te schudden.

Ontmoetingskerk

In de afgelopen week is het koopcontract voor de Ontmoetingskerk getekend. De Ontmoetingskerk heeft daarmee uiteindelijk een nieuwe eigenaar gevonden. Er is tussen de nieuwe eigenaar en de gemeente consensus over de richting van de bouwplannen, de precieze plannen zullen nog uitgewerkt en openbaar gemaakt worden.

30 november: 50-jarig jubileum

Vincent Hildebrandt

Op 30 november a.s. zal in de Abdijkerk tijdens het laatste kaarslichtconcert van 2019 worden stilgestaan bij het feit dat tijdens het najaar van 1969 de toen 15-jarige Vincent Hildebrandt werd benoemd tot organist van de Herv. Gemeente van Loosduinen. Sedert die datum is in en rond de Abdijkerk een ongelooflijk lange reeks van activiteiten gepasseerd waarbij Vincent op één of andere manier betrokken is geweest. Talloze initiatieven op het gebied van de kerkmuziek en concerten werden door hem genomen en uitgewerkt. Het orgel is vijftig jaar lang niet alleen door hem bespeeld maar ook gestemd en nagelopen op onderhoud. Tijdens de restauratie in 2006 voerde hij de regie van dit project. In later jaren was Vincent als secretaris betrokken bij de oprichting van de Arie Molenkamp Stichting welke de culturele activiteiten binnen de Abdijkerk regisseert. Een iedert is van ahrte uitgenodigd om bij het bovengenoemde concert op 30 november aanwezig te zijn. Solist tijdens dat concert zal zijn de organist van de Sainte-Clotilde te Parijs, Olivier Penin. Het concert begint om 15.30 uur. Meer informatie over dit concert op www.abdijkerk.info. Na afloop bieden kerkrentmeesters en Arie Molenkamp Stichting de jubilaris een receptie aan, waar iedereen van harte welkom is.

15 november: Bijbelkeuken

Op vrijdag 15 november is er van 18.00 tot 20.00 uur weer een Bijbelkeuken (Poprader, Burgemeester Hovylaan 12). In deze keuken kun je samen genieten van een heerlijke maaltijd. Na de maaltijd is er voor kinderen een apart programma zodat ouders en andere volwassenen vrij zijn om met elkaar een thema, onderwerp of actualiteit centraal te stellen. Creativiteit kent geen grenzen in deze keuken. Kom proeven en ontdek meer over LichtDelen en elkaar. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage gewenst. Let op! ingang op de Engeringstraat 46 is ook open! (aanbellen HPC/Popradar)

Kring / Groothuisbezoek Houthaghe

Vier maal per jaar is er een kring in Houthaghe. In de activiteitenkrant staat vermeld dat deze kring op 11 december bijeen komt, de bijeenkomst is echter verzet naar 4 december. Wie zin heeft om te komen is welkom: op 4 december in Houthaghe van 14.30 tot 16.00 uur.

Van de kerkrentmeesters

De tijd gaat snel, we zitten al weer diep in het laatste kwartaal van 2019. Inmiddels zijn de cijfers over de eerste drie kwartalen verwerkt. Het derde kwartaal laat een mooi beeld zien, enorm veel dank aan u allemaal. Dit stemt ons optimistisch voor het laatste kwartaal. In tijden waarin de pensioenen alleen maar dreigen te bevriezen, wordt er toch royaal aan onze kerken gegeven. Ik houd u op de hoogte. Hans Bergwerff, jbergwerff@bergwerfftencate.nl
PGG-ZW - Abdijkerk