Nieuws

Ds Michiel Aten tijdelijk afwezig…

20 januari: Oecumenisch leerhuis…

23 januari: Ledenavond Passage…

28 januari: Leren van de mystici…

Actie Kerkbalans 2020…

Nieuwe ambtsdagers…

Kliederkerk…

Ds Michiel Aten tijdelijk afwezig

Michiel Aten is nu afwezig t.m. zondag 2 februari. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met ds Wietske Verkuyl.

19 januari: Kliederkerk

Op zondag 19 januari staat de Kliederkerk in het teken van het verhaal van de verloren zoon. Er zijn allerlei activiteiten die bij het verhaal passen en er is de mogelijkheid om zelf ook op pad te gaan. En natuurlijk staat er een feestmaal klaar als we terug komen. Komt u mee samen ontdekken, vieren en eten? Bij Kliederkerk is iedereen welkom! De Kliederkerk begint op 19 januari om 11.00 uur en duurt tot ongeveer 13.30 uur. Het vindt plaats in de Ds. W.E. den Hertogschool, Luxemburgstraat 7. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via info@lichtdelen.nl (bij voorkeur uiterlijk 15 januari).

20 januari: Oecumenisch leerhuis

Het Oecumenisch Leerhuis gaat weer van start, het thema is dit jaar duurzaamheid en milieu. Op 20 januari is de eerste bijeenkomst in de RK pastorie, start om 19.30 uur. Er is eerst een korte vesper waarna Inge Vianen zal vertellen over de impact van het menselijk handelen op ons klimaat en leefmilieu. Van harte aanbevolen.

23 januari: Ledenavond Passage

De eerste avond in 2020 van de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage is op donderdag 23 januari. De heer Jelle Harder vertelt dan allerlei wetenswaardigheden over de ”De IJsvogel” en toont prachtige foto’s. De avond wordt gehouden in de gemeentezaal van de Abdijkerk en begint om 20.00 uur. Eventuele nieuwe leden (dames) en gasten zijn van harte welkom. Nadere informatie: tel. 070 3685590.

28 januari: 'Er is meer in ons. Leren van de

mystici'

Wim Davidse woont in Den Haag Zuidwest en heeft geworsteld met zijn protestantse achtergrond. In een boek heeft hij zijn persoonlijke verhaal opgeschreven. Op 28 januari komt hij daarover vertellen. De titel van zijn boek: 'Er is meer in ons. Leren van de mystici'. Hij doet daarin verslag van zijn gedegen en indringend onderzoek op het terrein van de mystiek: Etty Hillesum, Dag Hammerskjöld en Carine Philipse komen voorbij. Het belooft een bijzondere avond te worden. 28 januari, inloop: 19.30 uur, start 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur.

Nieuwe ambtsdagers

De kerkenraad Zuidwest heeft in zijn vergadering van 19 december 2019 de volgende ambtsdragers op de locatie Shalom benoemd: Nel Broekman, ouderling, Ingrid Kraayveld, ouderling, Hans Adams, diaken, Suze Mulder, diaken, Ben Damen, ouderling- kerkrentmeester. Indien er uiterlijk op 31 januari 2020 geen wettige bezwaren zijn ingediend bij de scriba, zal op in februari tot bevestiging van deze ambtsdragers worden overgegaan.

17 januari: Start Actie Kerkbalans 2020: "Geef

voor je kerk"

Zoals elk jaar start op 17 januari de actie Kerkbalans. Ook in uw wijk Zuidwest vragen wij voor 2020 om een financiële bijdrage, om het werk in onze 3 kerken in 2020 goed te kunnen voortzetten. Bijvoorbeeld door het aantrekken van een nieuwe pastoraal werker, die het werk van de vier predikanten zal versterken. Vanwege onze tekorten, zullen de opengevallen predikantsplaatsen op dit moment niet worden ingevuld. De komende dagen ontvangt u een uitgebreide info over deze actie. Uw financiële steun is bij dit kerkenwerk hard nodig! Ook in 2020 hebben we een tekort op onze begroting.
PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Kerkdiensten 19 januari 2020, 10.00 uur Ds. M Koster

Zondagsbrief

12 januari 2020 19 januari 2020

Concerten

19 januari 2020, 15.30 uur Luba Podgayskaya & Josephina Hoogstad piano & zang Meer info…
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Nieuws

Ds Michiel Aten tijdelijk afwezig…

20 januari: Oecumenisch leerhuis…

23 januari: Ledenavond Passage…

28 januari: Leren van de mystici…

Actie Kerkbalans 2020…

Nieuwe ambtsdagers…

Kliederkerk…

Ds Michiel Aten tijdelijk afwezig

Michiel Aten is nu afwezig t.m. zondag 2 februari. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met ds Wietske Verkuyl.

19 januari: Kliederkerk

Op zondag 19 januari staat de Kliederkerk in het teken van het verhaal van de verloren zoon. Er zijn allerlei activiteiten die bij het verhaal passen en er is de mogelijkheid om zelf ook op pad te gaan. En natuurlijk staat er een feestmaal klaar als we terug komen. Komt u mee samen ontdekken, vieren en eten? Bij Kliederkerk is iedereen welkom! De Kliederkerk begint op 19 januari om 11.00 uur en duurt tot ongeveer 13.30 uur. Het vindt plaats in de Ds. W.E. den Hertogschool, Luxemburgstraat 7. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via info@lichtdelen.nl (bij voorkeur uiterlijk 15 januari).

20 januari: Oecumenisch leerhuis

Het Oecumenisch Leerhuis gaat weer van start, het thema is dit jaar duurzaamheid en milieu. Op 20 januari is de eerste bijeenkomst in de RK pastorie, start om 19.30 uur. Er is eerst een korte vesper waarna Inge Vianen zal vertellen over de impact van het menselijk handelen op ons klimaat en leefmilieu. Van harte aanbevolen.

23 januari: Ledenavond Passage

De eerste avond in 2020 van de christelijk- maatschappelijke vrouwenbeweging Passage is op donderdag 23 januari. De heer Jelle Harder vertelt dan allerlei wetenswaardigheden over de ”De IJsvogel” en toont prachtige foto’s. De avond wordt gehouden in de gemeentezaal van de Abdijkerk en begint om 20.00 uur. Eventuele nieuwe leden (dames) en gasten zijn van harte welkom. Nadere informatie: tel. 070 3685590.

28 januari: 'Er is meer in ons. Leren

van de mystici'

Wim Davidse woont in Den Haag Zuidwest en heeft geworsteld met zijn protestantse achtergrond. In een boek heeft hij zijn persoonlijke verhaal opgeschreven. Op 28 januari komt hij daarover vertellen. De titel van zijn boek: 'Er is meer in ons. Leren van de mystici'. Hij doet daarin verslag van zijn gedegen en indringend onderzoek op het terrein van de mystiek: Etty Hillesum, Dag Hammerskjöld en Carine Philipse komen voorbij. Het belooft een bijzondere avond te worden. 28 januari, inloop: 19.30 uur, start 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur.

Nieuwe ambtsdagers

De kerkenraad Zuidwest heeft in zijn vergadering van 19 december 2019 de volgende ambtsdragers op de locatie Shalom benoemd: Nel Broekman, ouderling, Ingrid Kraayveld, ouderling, Hans Adams, diaken, Suze Mulder, diaken, Ben Damen, ouderling-kerkrentmeester. Indien er uiterlijk op 31 januari 2020 geen wettige bezwaren zijn ingediend bij de scriba, zal op in februari tot bevestiging van deze ambtsdragers worden overgegaan.

17 januari: Start Actie Kerkbalans

2020: "Geef voor je kerk"

Zoals elk jaar start op 17 januari de actie Kerkbalans. Ook in uw wijk Zuidwest vragen wij voor 2020 om een financiële bijdrage, om het werk in onze 3 kerken in 2020 goed te kunnen voortzetten. Bijvoorbeeld door het aantrekken van een nieuwe pastoraal werker, die het werk van de vier predikanten zal versterken. Vanwege onze tekorten, zullen de opengevallen predikantsplaatsen op dit moment niet worden ingevuld. De komende dagen ontvangt u een uitgebreide info over deze actie. Uw financiële steun is bij dit kerkenwerk hard nodig! Ook in 2020 hebben we een tekort op onze begroting.
PGG-ZW - Abdijkerk