Nieuws

Overzicht activiteiten 2018-2019 beschikbaar

Sociale supermarkt….

Van de kerkrentmeesters….

Korte berichten….

Sociale supermarkt

Vrijwilligers gezocht: wie helpt klanten van de voedselbank met keuzes maken? Voedselbankklanten worden gesteund door de diaconieën van Den Haag-Zuidwest. Elke week staat de winkelwagen van Kies! Sociale Supermarkt bij de Exoduskerk aan de Beresteinlaan 263. Kerkgangers die praktisch aan de slag willen kunnen daarbij helpen. Het project kan nog vrijwilligers gebruiken. Je kunt een bijdrage leveren als gastvrouw/gastheer, winkelhelper en begeleider. Kies! Sociale supermarkt is een initiatief van STEK en de Voedselbank Haaglanden. Zij willen voedselbank-klanten zelf laten kiezen. In plaats van een krat met inhoud in ontvangst te nemen kunnen klanten van de voedselbank in deze vernieuwde SRV-wagen zelf de producten kiezen die ze nodig hebben. Dat gaat dan ook over keuzes die mensen in hun eigen leven maken. Daarom worden de begeleidende vrijwilligers getraind om klanten van de voedselbank te ondersteunen zelf hun eigen toekomst te bepalen en daarnaartoe te werken. De wagen is begonnen bij de Exoduskerk, daar staat hij op donderdagen van 13.00 tot 17.00 uur. Vrijdagen staat hij bij Bokkefort in Loosduinen van 11.45 tot 14.30 uur. Op 24 mei gaat de vestiging bij de Shalomkerk open. Voor meer info over de vrijwilligersvacatures zie www.stekdenhaag.nl/vrijwilligersbank of bel of mail naar projectleider Kees Buist kbuist@stekdenhaag.nl. Giften zijn ook welkom, zie www.stekdenhaag.nl/kiessocialesupermarkt en volg de sociale supermarkt op  www.facebook.com/kiessocialesupermarkt

Van de kerkrentmeesters

Het eerste halfjaar zit erop. Onze achterstand blijft, ook ten opzichte van onze begroting. Met afnemende ledentallen nemen de opbrengsten elk jaar af. Toch is een daling van 9% groter dan verwacht. Inmiddels stuurden we de herinneringen aan de leden die tot nu toe niet bijdroegen dit jaar. Nog meer verwachten we van u, die toch al bijdroegen. Kunnen we samen de teruggang stuiten?

Korte berichten

---
PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk                                      wm.pgg.lc@gmail.com                                                                                                     HOME

Kerkdiensten

12 augustus 2018, 10.00 uur Ds Michiel Aten Meer info…

Zondagsbrief

05 augustus 2018 12 augustus 2018

Concerten

Iedere zondag juli en augustus 2018, 15.30 uur Orgelbespeling, toegang gratis Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T  070-3974182

Nieuws

Overzicht activiteiten 2018-2019

beschikbaar

Sociale supermarkt….

Van de kerkrentmeesters….

Korte berichten….

Sociale supermarkt

Vrijwilligers gezocht: wie helpt klanten van de voedselbank met keuzes maken? Voedselbankklanten worden gesteund door de diaconieën van Den Haag-Zuidwest. Elke week staat de winkelwagen van Kies! Sociale Supermarkt bij de Exoduskerk aan de Beresteinlaan 263. Kerkgangers die praktisch aan de slag willen kunnen daarbij helpen. Het project kan nog vrijwilligers gebruiken. Je kunt een bijdrage leveren als gastvrouw/gastheer, winkelhelper en begeleider. Kies! Sociale supermarkt is een initiatief van STEK en de Voedselbank Haaglanden. Zij willen voedselbank- klanten zelf laten kiezen. In plaats van een krat met inhoud in ontvangst te nemen kunnen klanten van de voedselbank in deze vernieuwde SRV-wagen zelf de producten kiezen die ze nodig hebben. Dat gaat dan ook over keuzes die mensen in hun eigen leven maken. Daarom worden de begeleidende vrijwilligers getraind om klanten van de voedselbank te ondersteunen zelf hun eigen toekomst te bepalen en daarnaartoe te werken. De wagen is begonnen bij de Exoduskerk, daar staat hij op donderdagen van 13.00 tot 17.00 uur. Vrijdagen staat hij bij Bokkefort in Loosduinen van 11.45 tot 14.30 uur. Op 24 mei gaat de vestiging bij de Shalomkerk open. Voor meer info over de vrijwilligersvacatures zie www.stekdenhaag.nl/vrijwilligersbank of bel of mail naar projectleider Kees Buist kbuist@stekdenhaag.nl. Giften zijn ook welkom, zie www.stekdenhaag.nl/kiessocialesupermarkt en volg de sociale supermarkt op  www.facebook.com/kiessocialesupermarkt

Van de kerkrentmeesters

Het eerste halfjaar zit erop. Onze achterstand blijft, ook ten opzichte van onze begroting. Met afnemende ledentallen nemen de opbrengsten elk jaar af. Toch is een daling van 9% groter dan verwacht. Inmiddels stuurden we de herinneringen aan de leden die tot nu toe niet bijdroegen dit jaar. Nog meer verwachten we van u, die toch al bijdroegen. Kunnen we samen de teruggang stuiten?

Korte berichten

---
PGG ZuidWest - Abdijkerk                                                       MENU
PGG-ZW - Abdijkerk