Nieuws

Nieuwe datum gemeentevergadering…

Kindernevendienst in de veertigdagentijd…

Jeugdkerk wordt ‘The Sun’…

Kliederkerk ‘De verloren zoon’…

Huispaaskaarsen…

Voorjaarssnuffelmarkt…

Wensactie voor Kies! Sociale Supermarkt…

LichtDelen in de Grote Kerk…

Zangdienst…

Pastoraal Beraad …

Actie Kerkbalans 2020…

8 maart: nieuwe datum gemeentevergadering

De datum van de gemeentevergadering is veranderd. Deze vindt

niet plaats op zondag 9 februari, maar op zondag 8 maart

aanstaande.

Huispaaskaarsen

Dit jaar kunnen degenen die dit willen een paaskaars bestellen voor thuis (of om cadeau te doen). Hiernaast ziet u uit welke kaarsen u kunt kiezen. In de gemeentezaal hangt een opgaveformulier met een uitleg wat de betekenis is van het reliëf op de kaars. U kunt t/m 29 februari intekenen. Vult u duidelijk in welke kaars u wilt – er is te kiezen uit reliëf en grootte. Indien gewenst kunt u ook een kandelaar bestellen. Als de kaarsen binnen zijn, krijgt u hier bericht van met een gironummer waar u de kosten naar kunt overmaken. Voor vragen kunt u terecht bij Thea Wignand P.Wignand@wxs.nl.

29 februari: Voorjaarssnuffelmarkt

Op zaterdag 29 februari wordt er in de Abdijkerk een Voorjaars snuffelmarkt georganiseerd. Spullen die u wilt doneren voor de verkoop op deze dag kunt u in de Abdijkerk inleveren op 22 februari tussen 10.00 en 13.00 uur. Huishoudelijke artikelen, kunst en curiosa, beeld en geluid, puzzels, boeken – we kunnen het allemaal gebruiken! Voor meer info of vragen: familie Wignand via p.wignand@wxs.nl

Wensactie voor Kies! Sociale Supermarkt

In deze actie vragen wij u de klanten van Kies! een hart onder de riem te steken door een wens van hen te vervullen. Dat kan door de gevraagde wens aan te schaffen, maar u kunt hier ook financieel aan bijdragen door een donatie te doen op NL33 INGB 0000 4799 64 t.n.v. Penningmeester Abdijkerk o.v.v. wensactie Kies. De vervulde wensen voor de wensactie kunt u op zondag 15 maart inleveren in de Abdijkerk. Indien mogelijk graag met brief, zodat wij goed weten voor welke klant de wens is.

16 februari: LichtDelen in de Grote Kerk

Heb je zin in een middag vol nieuwe ideeën, inspiratie en leuke ontmoetingen? Kom naar het Congrestival op zondag 16 februari in de Grote Kerk! Een gratis inspiratiefestival voor jong en oud! Ons pioniersteam LichtDelen is aanwezig. Zij laten zien dat je geloven op verschillende manieren kan beleven met een unieke workshop waarin kunst en de bijbel elkaar ontmoeten. De toegang is gratis!

23 februari: Zangdienst

Op zondag 23 februari is er weer een zangdienst. Aanvang 15.30 uur. We zingen liederen die door u (van tevoren) zijn aangevraagd. Dus geef door welk lied u nu nog eens wilt zingen, uit welk liedboek dan ook! Onze organist Gijsbert Kok zal ons begeleiden op orgel en piano en ook wat vertellen over de liederen die we zingen. Gaarne uw verzoeknummers, liefst via de mail: m.c.aten@hotmail.com of via een briefje in het postvak "predikant" in de Abdijkerk. Tot dan!

25 februari: Pastoraal Beraad

Op dinsdag 25 februari is er weer een bijeenkomst van het Pastoraal Beraad in de Abdijkerk, om 19.30 uur Iedereen die mensen bezoekt namens de Abdijkerk is van harte welkom. We zullen horen van elkaar hoe het gaat met het bezoekwerk, nieuwe adressen kunnen worden verdeeld en we zullen de knelpunten met elkaar bespreken.

Start Actie Kerkbalans 2020: "Geef voor je kerk"

Zoals elk jaar start op 17 januari de actie Kerkbalans. Ook in uw wijk Zuidwest vragen wij voor 2020 om een financiële bijdrage, om het werk in onze 3 kerken in 2020 goed te kunnen voortzetten. Bijvoorbeeld door het aantrekken van een nieuwe pastoraal werker, die het werk van de vier predikanten zal versterken. Vanwege onze tekorten, zullen de opengevallen predikantsplaatsen op dit moment niet worden ingevuld. Leden ontvangen een folder, met het verzoek in 2020 een bijdrage te geven. Wij adviseren u bij uw bank een periodieke betaling aan te maken. Dat geeft zowel voor u als voor ons het minste werk. Deze betalingen zijn ook voor uw belastingaangifte aftrekbaar! In de kerken staat de komende weken een speciale AKBalans brievenbus. Wij verzoeken u vriendelijk de retourenvelop, zoveel als mogelijk, in deze bus te doen. U bespaart daarmee hoge portokosten. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking. De eerste voorlopige resultaten over 2019 van de actie Kerkbalans zijn binnen, onderstaand de eerste ruwe cijfers. Per saldo zet de afname van onze belangrijkste stroom aan inkomen door. In onze lange termijn prognoses weten we dat we richting 2025 naar een sluitende begroting en resultatenrekening moeten komen voor onze drie kerken samen. De eerste ideeën over het netto resultaat van de wijk is daarin dus van even grote betekenis. In de eerste ruwe uitdraai van de administratie zien we het beeld nog steeds bevestigd: de drie kerken samen hadden over 2018 een tekort van ruim € 120.000. Over 2019 komt het eerste ruwe totaal ongeveer weer daarop uit. Dat betekent dat we per saldo ondanks de dalende opbrengsten het tekort niet verder zien oplopen. Komende kwartaal hopen we op meer definitieve cijfers. Daarna komen we zeker met een uitgebreide toelichting naar u toe.
PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Kerkdiensten 16 februari 2020, 10.00 uur Ds W. Verkuyl

Zondagsbrief

09 februari 2020 16 februari 2020

Concerten

16 februari 2020, 15.30 uur Barokensemble Concerto Valiante Meer info…
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Nieuws

Nieuwe datum

gemeentevergadering…

Kindernevendienst in de

veertigdagentijd…

Jeugdkerk wordt ‘The Sun’…

Kliederkerk ‘De verloren zoon’…

Huispaaskaarsen…

Voorjaarssnuffelmarkt…

Wensactie voor Kies! Sociale

Supermarkt…

LichtDelen in de Grote Kerk…

Zangdienst…

Pastoraal Beraad …

Actie Kerkbalans 2020…

8 maart: nieuwe datum

gemeentevergadering

De datum van de gemeentevergadering is

veranderd. Deze vindt niet plaats op zondag 9

februari, maar op zondag 8 maart aanstaande.

Huispaaskaarsen

Dit jaar kunnen degenen die dit willen een paaskaars bestellen voor thuis (of om cadeau te doen). Hiernaast ziet u uit welke kaarsen u kunt kiezen. In de gemeentezaal hangt een opgaveformulier met een uitleg wat de betekenis is van het reliëf op de kaars. U kunt t/m 29 februari intekenen. Vult u duidelijk in welke kaars u wilt – er is te kiezen uit reliëf en grootte. Indien gewenst kunt u ook een kandelaar bestellen. Als de kaarsen binnen zijn, krijgt u hier bericht van met een gironummer waar u de kosten naar kunt overmaken. Voor vragen kunt u terecht bij Thea Wignand P.Wignand@wxs.nl.

29 februari: Voorjaarssnuffelmarkt

Op zaterdag 29 februari wordt er in de Abdijkerk een Voorjaars snuffelmarkt georganiseerd. Spullen die u wilt doneren voor de verkoop op deze dag kunt u in de Abdijkerk inleveren op 22 februari tussen 10.00 en 13.00 uur. Huishoudelijke artikelen, kunst en curiosa, beeld en geluid, puzzels, boeken – we kunnen het allemaal gebruiken! Voor meer info of vragen: familie Wignand via p.wignand@wxs.nl

Wensactie voor Kies! Sociale

Supermarkt

In deze actie vragen wij u de klanten van Kies! een hart onder de riem te steken door een wens van hen te vervullen. Dat kan door de gevraagde wens aan te schaffen, maar u kunt hier ook financieel aan bijdragen door een donatie te doen op NL33 INGB 0000 4799 64 t.n.v. Penningmeester Abdijkerk o.v.v. wensactie Kies. De vervulde wensen voor de wensactie kunt u op zondag 15 maart inleveren in de Abdijkerk. Indien mogelijk graag met brief, zodat wij goed weten voor welke klant de wens is.

16 februari: LichtDelen in de Grote

Kerk

Heb je zin in een middag vol nieuwe ideeën, inspiratie en leuke ontmoetingen? Kom naar het Congrestival op zondag 16 februari in de Grote Kerk! Een gratis inspiratiefestival voor jong en oud! Ons pioniersteam LichtDelen is aanwezig. Zij laten zien dat je geloven op verschillende manieren kan beleven met een unieke workshop waarin kunst en de bijbel elkaar ontmoeten. De toegang is gratis!

23 februari: Zangdienst

Op zondag 23 februari is er weer een zangdienst. Aanvang 15.30 uur. We zingen liederen die door u (van tevoren) zijn aangevraagd. Dus geef door welk lied u nu nog eens wilt zingen, uit welk liedboek dan ook! Onze organist Gijsbert Kok zal ons begeleiden op orgel en piano en ook wat vertellen over de liederen die we zingen. Gaarne uw verzoeknummers, liefst via de mail: m.c.aten@hotmail.com of via een briefje in het postvak "predikant" in de Abdijkerk. Tot dan!

25 februari: Pastoraal Beraad

Op dinsdag 25 februari is er weer een bijeenkomst van het Pastoraal Beraad in de Abdijkerk, om 19.30 uur Iedereen die mensen bezoekt namens de Abdijkerk is van harte welkom. We zullen horen van elkaar hoe het gaat met het bezoekwerk, nieuwe adressen kunnen worden verdeeld en we zullen de knelpunten met elkaar bespreken.

Start Actie Kerkbalans 2020: "Geef

voor je kerk"

Zoals elk jaar start op 17 januari de actie Kerkbalans. Ook in uw wijk Zuidwest vragen wij voor 2020 om een financiële bijdrage, om het werk in onze 3 kerken in 2020 goed te kunnen voortzetten. Bijvoorbeeld door het aantrekken van een nieuwe pastoraal werker, die het werk van de vier predikanten zal versterken. Vanwege onze tekorten, zullen de opengevallen predikantsplaatsen op dit moment niet worden ingevuld. Leden ontvangen een folder, met het verzoek in 2020 een bijdrage te geven. Wij adviseren u bij uw bank een periodieke betaling aan te maken. Dat geeft zowel voor u als voor ons het minste werk. Deze betalingen zijn ook voor uw belastingaangifte aftrekbaar! In de kerken staat de komende weken een speciale AKBalans brievenbus. Wij verzoeken u vriendelijk de retourenvelop, zoveel als mogelijk, in deze bus te doen. U bespaart daarmee hoge portokosten. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking. De eerste voorlopige resultaten over 2019 van de actie Kerkbalans zijn binnen, onderstaand de eerste ruwe cijfers. Per saldo zet de afname van onze belangrijkste stroom aan inkomen door. In onze lange termijn prognoses weten we dat we richting 2025 naar een sluitende begroting en resultatenrekening moeten komen voor onze drie kerken samen. De eerste ideeën over het netto resultaat van de wijk is daarin dus van even grote betekenis. In de eerste ruwe uitdraai van de administratie zien we het beeld nog steeds bevestigd: de drie kerken samen hadden over 2018 een tekort van ruim € 120.000. Over 2019 komt het eerste ruwe totaal ongeveer weer daarop uit. Dat betekent dat we per saldo ondanks de dalende opbrengsten het tekort niet verder zien oplopen. Komende kwartaal hopen we op meer definitieve cijfers. Daarna komen we zeker met een uitgebreide toelichting naar u toe.
PGG-ZW - Abdijkerk