Nieuws

Schilderwerkzaamheden gemeentecentrum…

Afscheid Joost de Bruijn…

Feestelijke opening Buurt-en-kerkhuis Shalom…

Van de kerkrentmeesters….

Schilderwerkzaamheden gemeentecentrum

Op maandag 29 juli zal er worden begonnen met schilderwerkzaamheden van het gemeentecentrum. De muren, deuren, kozijnen en het plafond zullen van een nieuwe kleur worden voorzien. De plafonds worden wit gemaakt en de kozijnen en deuren krijgen de kleuren die ook zijn toegepast in de consistoriekamer en achter in de kloostergang. De werkzaamheden zullen ca. 1 ½ week duren. Dit kan enige overlast geven in het gebruik van het gemeentecentrum in deze periode. Wij vragen hier begrip voor en uw medewerking in. Gebruik van het gemeentecentrum zal enkel en uitsluitend i.o.m. de kosters kunnen plaats vinden. Namens de kerkrentmeesters, Leo Hartman

Afscheid Joost de Bruijn

Per 1 augustus loopt de (tijdelijke) aanstelling van onze ouderenwerker Joost de Bruijn af. Dat houdt in dat we afscheid van hem moeten gaan nemen. Dit zal gebeuren in de Eredienst van zondag 11 aug. a.s. Uiteraard willen we dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en willen we Joost in die dienst namens de wijkgemeente een cadeau aanbieden. Ik wil u graag uitnodigen om hiervoor een bijdrage over te maken op het bankrek.nr. van de Abdijkerk: PGG-Abdijkerk, NL33INGB0000479964 o.v.v. cadeau Joost de Bruijn. U kunt eventueel ook een bijdrage contant in een gesloten envelop bij de koster achterlaten.

Feestelijke opening Buurt-en-kerkhuis Shalom

Zoals u weet zijn de Shalomkerk, Abdijkerk en de Bosbeskapel dit voorjaar begonnen met meer activiteiten in Buurt-en-kerkhuis Shalom. Dat zijn binnenkort zoveel activiteiten dat we dat graag aan de grote klok willen hangen. Daarom is er op zaterdag 21 september 2019 van 14 – 17 uur een feestelijke officiële opening. Daarvoor nodigen we de hele buurt uit om te komen kijken welke activiteiten er allemaal zijn. Natuurlijk bent ook u als gemeentelid van één van de drie betrokken kerken in Zuidwest van harte welkom. Lees verder…

Van de kerkrentmeesters

Het eerste halfjaar zit erop, de boekingen zitten in het systeem. Vorige maand was het beeld toch optimistischer. In de maand juni zijn de opbrengsten over de hele linie achtergebleven bij vorig jaar. Zoals u ziet dalen onze inkomsten Kerkbalans over het eerste half jaar vergeleken met het voorafgaande jaar zo’n 7%. De trend is logisch bij een afnemend ledental. Maar tegelijk weten we dat we binnen enkele jaren naar een sluitende begroting toewerken. Dat doen we niet als kerkrentmeesters, maar dat doen we als kerkleden met onze gezamenlijke schouders. Hans Bergwerff, jbergwerff@bergwerfftencate.nl
PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Kerkdiensten 21 juli 2019, 10.00 uur ds. W. Verkuyl

Zondagsbrief

14 juli 2019 21 juli 2019

Concerten

iedere zondag juli en augustus 15.30 uur Orgelbespeling Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Nieuws

Schilderwerkzaamheden

gemeentecentrum…

Afscheid Joost de Bruijn…

Feestelijke opening Buurt-en-

kerkhuis Shalom…

Van de kerkrentmeesters….

Schilderwerkzaamheden

gemeentecentrum

Op maandag 29 juli zal er worden begonnen met schilderwerkzaamheden van het gemeentecentrum. De muren, deuren, kozijnen en het plafond zullen van een nieuwe kleur worden voorzien. De plafonds worden wit gemaakt en de kozijnen en deuren krijgen de kleuren die ook zijn toegepast in de consistoriekamer en achter in de kloostergang. De werkzaamheden zullen ca. 1 ½ week duren. Dit kan enige overlast geven in het gebruik van het gemeentecentrum in deze periode. Wij vragen hier begrip voor en uw medewerking in. Gebruik van het gemeentecentrum zal enkel en uitsluitend i.o.m. de kosters kunnen plaats vinden. Namens de kerkrentmeesters, Leo Hartman

Afscheid Joost de Bruijn

Per 1 augustus loopt de (tijdelijke) aanstelling van onze ouderenwerker Joost de Bruijn af. Dat houdt in dat we afscheid van hem moeten gaan nemen. Dit zal gebeuren in de Eredienst van zondag 11 aug. a.s. Uiteraard willen we dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en willen we Joost in die dienst namens de wijkgemeente een cadeau aanbieden. Ik wil u graag uitnodigen om hiervoor een bijdrage over te maken op het bankrek.nr. van de Abdijkerk: PGG-Abdijkerk, NL33INGB0000479964 o.v.v. cadeau Joost de Bruijn. U kunt eventueel ook een bijdrage contant in een gesloten envelop bij de koster achterlaten.

Feestelijke opening Buurt-en-

kerkhuis Shalom

Zoals u weet zijn de Shalomkerk, Abdijkerk en de Bosbeskapel dit voorjaar begonnen met meer activiteiten in Buurt-en-kerkhuis Shalom. Dat zijn binnenkort zoveel activiteiten dat we dat graag aan de grote klok willen hangen. Daarom is er op zaterdag 21 september 2019 van 14 – 17 uur een feestelijke officiële opening. Daarvoor nodigen we de hele buurt uit om te komen kijken welke activiteiten er allemaal zijn. Natuurlijk bent ook u als gemeentelid van één van de drie betrokken kerken in Zuidwest van harte welkom. Lees verder…

Van de kerkrentmeesters

Het eerste halfjaar zit erop, de boekingen zitten in het systeem. Vorige maand was het beeld toch optimistischer. In de maand juni zijn de opbrengsten over de hele linie achtergebleven bij vorig jaar. Zoals u ziet dalen onze inkomsten Kerkbalans over het eerste half jaar vergeleken met het voorafgaande jaar zo’n 7%. De trend is logisch bij een afnemend ledental. Maar tegelijk weten we dat we binnen enkele jaren naar een sluitende begroting toewerken. Dat doen we niet als kerkrentmeesters, maar dat doen we als kerkleden met onze gezamenlijke schouders. Hans Bergwerff, jbergwerff@bergwerfftencate.nl
PGG-ZW - Abdijkerk