Nieuws

Gratis kleding uitzoeken

Vrijwilligers gevraagd voor weeksluitingen

woonzorgpark…

Bezoek aan partnergemeente Lichtenberg

Dagtocht naar Zeeland

Thema seizoen 2019-2020: 'Beeldend geloven'

Van de kerkrentmeesters….

Gratis kleding uitzoeken

Dinsdagochtend 21 mei is het weer zo ver: dan opent de

Weggeefwinkel haar deuren in Buurt- en Kerkhuis Shalom,

Vrederustlaan 96 in Den Haag Zuidwest. Kleding, schoenen en

handige dingen voor in huis.

Ook staat er weer een kop koffie of thee klaar en kun je je ideeën

kwijt over Buurt- en Kerkhuis Shalom: wat moet er volgens jou

daar gaan gebeuren? Iedereen die klant is van Kies! Sociale

Supermarkt en mensen met een eigen Ooievaarspas kunnen van

09.30 u. tot 11.30 u. gratis vijf kledingstukken uitzoeken.

Vrijwilligers gevraagd voor weeksluitingen

woonzorgpark

In het WoonZorgPark zitten we een beetje krap met vrijwilligers voor de weeksluiting op zaterdagavond. De werkzaamheden zijn: het klaarzetten van de spullen op het podium, het ophalen en terugbrengen van bewoners en het schenken van koffie/thee. De weeksluiting duurt van 19.30 - 20.15 uur. Als vrijwilliger ben je dan vanaf 18.45 uur – 21.00 uur bezig. We zoeken mensen die dit 1 x per maand willen doen. Bent u geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar y.schoonhoven@saffiergroep.nl. Bij voorbaat dank. Yvonne Schoonhoven, Geestelijk verzorger.

Bezoek aan partnergemeente Lichtenberg

Na het bezoek van onze partnergemeente uit Lichtenberg, Weigmansdorf en Mudisdorf, van 2 jaar geleden, hebben wij nu een uitnodiging ontvangen om hen te komen bezoeken in het weekeind van 8 tot 10 november 2019. We zijn heel blij om hen weer te ontmoeten. Vanaf nu kunt u zich als gemeentelid aanmelden om ook eens mee te gaan. Er is op dit moment een voorbereidingsgroep die nadenkt over een thema wat wij tijdens dit bezoek centraal willen stellen in de gesprekken. Ook praktische vragen komen aan de orde, zoals hoe en wanneer wij er naar toe reizen en weer terug.en wat voor een cadeau we meenemen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Jochum Talsma, E jtalsma@hotmail.com.

Dagtocht naar Zeeland

Op woensdag 22 mei organiseert de diaconie van de Abdijkerk een dagtocht naar Zeeland. Per touringcar rijden we naar Ouwerkerk waar het Waternood Museum wordt bezocht. Na de koffietafel volgt er een mooie route over Schouwen Duiveland en de Brouwersdam.Op de Haringvlietdam wordt gepauzeerd voor een consumptie en daarna weer terug naar Loosduinen. Vertrek om half 9 en we verwachten rond 18.15 weer in Loosduinen te zijn. Deze geheel verzorgde dag kost € 45,—. Er zijn nog een paar plaatsen vrij in de bus en als u mee wilt kunt u zich opgeven bij Joke Molenkamp, E moloran@ziggo.nl

Van de kerkrentmeesters

Nadat het eerste kwartaal is geboekt, zien we dat de opbrengsten voor onze wijk precies even groot zijn als vorig jaar over het eerste kwartaal. In een periode van krimpende ledenaantallen is het verheugend te zien dat onze inkomsten op peil blijven. Het is duidelijk dat ieder daaraan een steentje bijdraagt. De komende maanden worden spannend, ook bij gelijkblijvende inkomsten zullen we als wijkgemeente flink tekort komen. Het begrote verlies voor onze complete wijk blijft al een paar jaar zweven tussen de € 100.000 en € 150.000 per jaar. Het contract met onze pastoraal werker Joost de Bruijn loopt deze zomer af. Ds Riemersma gaat in het najaar met emeritaat. Daarnaast heeft de Protestantse Kerk Den Haag inmiddels de intentie omarmd dat alle wijken in 2025 met een sluitende begroting moeten werken. Zelfs als we onze inkomsten op peil weten te houden, betekent dit toch dat we naar structurele daling van onze kosten moeten toewerken. Het wordt een warme zomer. Hans Bergwerff, jbergwerff@bergwerfftencate.nl
PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Kerkdiensten 19 mei 2019, 10.00 uur Ds H. van Laren 26 mei 2019, 10.00 uur Ds M.C. Aten, S&T

Zondagsbrief

12 mei 2019 19 mei 2019

Concerten

19 mei 2019, 15.30 uur Coprario Consort (sopraan, viola da gamba, blokfluit en barokgitaar) Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Nieuws

Gratis kleding uitzoeken

Vrijwilligers gevraagd voor

weeksluitingen woonzorgpark…

Bezoek aan partnergemeente

Lichtenberg

Dagtocht naar Zeeland

Thema seizoen 2019-2020: 'Beeldend

geloven'

Van de kerkrentmeesters….

Gratis kleding uitzoeken

Dinsdagochtend 21 mei is het weer zo ver: dan

opent de Weggeefwinkel haar deuren in Buurt- en

Kerkhuis Shalom, Vrederustlaan 96 in Den Haag

Zuidwest. Kleding, schoenen en handige dingen

voor in huis.

Ook staat er weer een kop koffie of thee klaar en

kun je je ideeën kwijt over Buurt- en Kerkhuis

Shalom: wat moet er volgens jou daar gaan

gebeuren? Iedereen die klant is van Kies! Sociale

Supermarkt en mensen met een eigen

Ooievaarspas kunnen van 09.30 u. tot 11.30 u.

gratis vijf kledingstukken uitzoeken.

Vrijwilligers gevraagd voor

weeksluitingen woonzorgpark

In het WoonZorgPark zitten we een beetje krap met vrijwilligers voor de weeksluiting op zaterdagavond. De werkzaamheden zijn: het klaarzetten van de spullen op het podium, het ophalen en terugbrengen van bewoners en het schenken van koffie/thee. De weeksluiting duurt van 19.30 - 20.15 uur. Als vrijwilliger ben je dan vanaf 18.45 uur – 21.00 uur bezig. We zoeken mensen die dit 1 x per maand willen doen. Bent u geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar y.schoonhoven@saffiergroep.nl. Bij voorbaat dank. Yvonne Schoonhoven, Geestelijk verzorger.

Bezoek aan partnergemeente

Lichtenberg

Na het bezoek van onze partnergemeente uit Lichtenberg, Weigmansdorf en Mudisdorf, van 2 jaar geleden, hebben wij nu een uitnodiging ontvangen om hen te komen bezoeken in het weekeind van 8 tot 10 november 2019. We zijn heel blij om hen weer te ontmoeten. Vanaf nu kunt u zich als gemeentelid aanmelden om ook eens mee te gaan. Er is op dit moment een voorbereidingsgroep die nadenkt over een thema wat wij tijdens dit bezoek centraal willen stellen in de gesprekken. Ook praktische vragen komen aan de orde, zoals hoe en wanneer wij er naar toe reizen en weer terug.en wat voor een cadeau we meenemen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Jochum Talsma, E jtalsma@hotmail.com.

Dagtocht naar Zeeland

Op woensdag 22 mei organiseert de diaconie van de Abdijkerk een dagtocht naar Zeeland. Per touringcar rijden we naar Ouwerkerk waar het Waternood Museum wordt bezocht. Na de koffietafel volgt er een mooie route over Schouwen Duiveland en de Brouwersdam.Op de Haringvlietdam wordt gepauzeerd voor een consumptie en daarna weer terug naar Loosduinen. Vertrek om half 9 en we verwachten rond 18.15 weer in Loosduinen te zijn. Deze geheel verzorgde dag kost € 45,—. Er zijn nog een paar plaatsen vrij in de bus en als u mee wilt kunt u zich opgeven bij Joke Molenkamp, E moloran@ziggo.nl

Van de kerkrentmeesters

Nadat het eerste kwartaal is geboekt, zien we dat de opbrengsten voor onze wijk precies even groot zijn als vorig jaar over het eerste kwartaal. In een periode van krimpende ledenaantallen is het verheugend te zien dat onze inkomsten op peil blijven. Het is duidelijk dat ieder daaraan een steentje bijdraagt. De komende maanden worden spannend, ook bij gelijkblijvende inkomsten zullen we als wijkgemeente flink tekort komen. Het begrote verlies voor onze complete wijk blijft al een paar jaar zweven tussen de € 100.000 en € 150.000 per jaar. Het contract met onze pastoraal werker Joost de Bruijn loopt deze zomer af. Ds Riemersma gaat in het najaar met emeritaat. Daarnaast heeft de Protestantse Kerk Den Haag inmiddels de intentie omarmd dat alle wijken in 2025 met een sluitende begroting moeten werken. Zelfs als we onze inkomsten op peil weten te houden, betekent dit toch dat we naar structurele daling van onze kosten moeten toewerken. Het wordt een warme zomer. Hans Bergwerff, jbergwerff@bergwerfftencate.nl
PGG-ZW - Abdijkerk