Kringwerk

Thema seizoen 2019-2020: 'Beeldend geloven'

Een geloofsovertuiging wordt niet alleen gevoed met woorden. Het is van alle tijden dat ook beelden, muziek, gebaren onze principes en overtuigingen voeden en ons helpen ze te herinneren. Vanuit de taakgroep Vorming en Bezinning in samenspraak met de predikanten van onze wijkgemeente is voor komend seizoen gekozen voor het leidend thema: 'Beeldend geloven'. We willen daarmee aan de slag op Startzondag en op verschillende wijze bij andere bijeenkomsten in het seizoen 2019-2020. Klik hier voor de activiteitenkrant 2019-2020. Klik hier voor het activiteitenrooster 2019-2020. MUTATIES Kring ‘een middag met de dominee’ in de Shalomkerk Start op dinsdag 24 september. De keer daarop is twee weken later op 8 oktober, dan 22 oktober. 5 november komt te vervallen vanwege de opening van het buurt- en kerkhuis Shalom, dus de keer daarop is het 19 november. Kring / Groothuisbezoek Houthaghe Vier maal per jaar is er een kring in Houthaghe. In de activiteitenkrant staat vermeld dat deze kring op 11 december bijeen komt, de bijeenkomst is echter verzet naar 4 december. Wie zin heeft om te komen is welkom: op 4 december in Houthaghe van 14.30 tot 16.00 uur.
PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Kerkdiensten 17 november 2019, 10.00 uur Ds M.C. Aten

Zondagsbrief

10 november 2019 17 november 2019

Concerten

ORGELCONCERT BIJ KAARSLICHT 23 november 2019 Karol Mossakowski (Lille/Parijs) Meer info…
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk
MENU

Kringwerk

Thema seizoen 2019-2020: 'Beeldend

geloven'

Een geloofsovertuiging wordt niet alleen gevoed met woorden. Het is van alle tijden dat ook beelden, muziek, gebaren onze principes en overtuigingen voeden en ons helpen ze te herinneren. Vanuit de taakgroep Vorming en Bezinning in samenspraak met de predikanten van onze wijkgemeente is voor komend seizoen gekozen voor het leidend thema: 'Beeldend geloven'. We willen daarmee aan de slag op Startzondag en op verschillende wijze bij andere bijeenkomsten in het seizoen 2019-2020. Klik hier voor de activiteitenkrant 2019-2020. Klik hier voor het activiteitenrooster 2019-2020. MUTATIES Kring ‘een middag met de dominee’ in de Shalomkerk Start op dinsdag 24 september. De keer daarop is twee weken later op 8 oktober, dan 22 oktober. 5 november komt te vervallen vanwege de opening van het buurt- en kerkhuis Shalom, dus de keer daarop is het 19 november. Kring / Groothuisbezoek Houthaghe Vier maal per jaar is er een kring in Houthaghe. In de activiteitenkrant staat vermeld dat deze kring op 11 december bijeen komt, de bijeenkomst is echter verzet naar 4 december. Wie zin heeft om te komen is welkom: op 4 december in Houthaghe van 14.30 tot 16.00 uur.
PGG-ZW - Abdijkerk