Eredienst

Er is zondags één dienst in de Abdijkerk, om 10.00. Zie de rubriek kerkdiensten.uU kunt daar ook de Orde van dienst en de zondagsbrief downloaden. In de kerk is voor slechtzienden een grootletterblad beschikbaar.

Beleidsplan Kerkmuziek en liturgie

In Den Haag Zuidwest is het beleid rond liturgie en kerkmuziek vastgelegd in een meerjarig Beleidsplan Kerkmuziek. Dit beleidsplan is tot stand gekomen in wisselwerking tussen de kerkmusici, predikanten, werkgroepen Eredienst en de kerkenraad. Een nieuwe versie hiervan zal binnenkort beschikbaar komen. We maken bij voorkeur gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) en zingen uit het nieuwe liedboek. Voor de vormgeving van de dienst putten we verder uit het Dienstboek voor de kerken, uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De Werkgroep Eredienst houdt zich bezig met de liturgische vormgeving van de vieringen. Een ieder die met ons wil meedenken over de vormgeving van onze Erediensten is van harte welkom!

Kerkmusici

Vocaal Ensemble Abdijkerk

Enkele malen per jaar verleent ons Vocaal Ensemble medewerking aan de kerkdienst. Dit bestaat uit circa 8 geschoolde zangers/zangeressen o.l.v. Berdine van Bemmel. Het ensemble werkt op projectbasis, waarbij slechts 2-3 keer wordt gestudeerd per project. Er zijn niet meer dan 2-3 projecten per jaar, waardoor de belasting voor de betrokkenen beperkt is. Kunt u goed (van blad) zingen, dan bent u meer dan welkom om mee te gaan zingen. Info: : Berdine van Bemmel E berdinevanbemmel@xs4all.nl.

Lectoren

Een vast en te zake getraind team van gemeenteldeen verzorgt de schriftlezing(en) in de dienst. Contactpersoon: Petra Oudshoorn E- mail: pboudshoorn@xs4all.nl 

Verzoeken om voorbede

Deze kunnen tot 10 minuten vóór de aanvang van de dienst worden ingediend bij de dienstdoende predikant of ouderling.

Crèche

Tijdens de kerkdiensten is er op aanvraag een crèche voor de kleintjes (met uitzondering van de zomervakantie).

Kindernevendienst

In de is er ’s morgens voor kinderen van 5 tot 12 jaar een nevendienst (in de zomervakantie afhankelijk van aanwezigheid kinderen). De kinderen maken de kerkdienst gedeeltelijk mee. Contactpersoon: D. Ufkes E dickufkes@gmail.com.

Ringleiding

In de kerk is een ringleiding aanwedzig voor slecht-horenden.

Koffiedrinken

Op elke zondag is er na de dienst gelegenheid een kopje koffie te drinken. Een ieder is hierbij van harte welkom, in het bijzonder de nieuw-ingekomenen.

Autoregeling voor de kerkdiensten

Indien u per auto opgehaald wilt worden voor de dienst, dan kunt u contact opnemen met Bob Buiter E bbuiter@ziggo.nl.

Speciale diensten

Doopdienst Op aanvraag wordt de doop bediend. Dit gebeurt temidden van de gemeente. Als voorbereiding vinden er enkele doopgesprekken plaats met de predikant en dienstdoende ouderling. Als ouders nog niet zo betrokken zijn bij de gemeente zal gevraagd worden of zij deel willen nemen aan hiervoor belegde gespreksavonden met andere (jonge) ouders. Nadere informatie en aanmelding bij onze predikanten. Trouw- en rouwdienst Neem hiervoor zo snel mogelijk contact op met de predikant en de koster.
PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk                                      wm.pgg.lc@gmail.com                                                                                                     HOME

Kerkdiensten

12 augustus 2018, 10.00 uur Ds Michiel Aten Meer info…

Zondagsbrief

05 augustus 2018 12 augustus 2018

Concerten

Iedere zondag juli en augustus 2018, 15.30 uur Orgelbespeling, toegang gratis Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T  070-3974182

Eredienst

Er is zondags één dienst in de Abdijkerk, om 10.00. Zie de rubriek kerkdiensten.uU kunt daar ook de Orde van dienst en de zondagsbrief downloaden. In de kerk is voor slechtzienden een grootletterblad beschikbaar.

Beleidsplan Kerkmuziek en liturgie

In Den Haag Zuidwest is het beleid rond liturgie en kerkmuziek vastgelegd in een meerjarig Beleidsplan Kerkmuziek. Dit beleidsplan is tot stand gekomen in wisselwerking tussen de kerkmusici, predikanten, werkgroepen Eredienst en de kerkenraad. Een nieuwe versie hiervan zal binnenkort beschikbaar komen. We maken bij voorkeur gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) en zingen uit het nieuwe liedboek. Voor de vormgeving van de dienst putten we verder uit het Dienstboek voor de kerken, uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De Werkgroep Eredienst houdt zich bezig met de liturgische vormgeving van de vieringen. Een ieder die met ons wil meedenken over de vormgeving van onze Erediensten is van harte welkom!

Kerkmusici

Vocaal Ensemble Abdijkerk

Enkele malen per jaar verleent ons Vocaal Ensemble medewerking aan de kerkdienst. Dit bestaat uit circa 8 geschoolde zangers/zangeressen o.l.v. Berdine van Bemmel. Het ensemble werkt op projectbasis, waarbij slechts 2-3 keer wordt gestudeerd per project. Er zijn niet meer dan 2-3 projecten per jaar, waardoor de belasting voor de betrokkenen beperkt is. Kunt u goed (van blad) zingen, dan bent u meer dan welkom om mee te gaan zingen. Info: : Berdine van Bemmel E berdinevanbemmel@xs4all.nl.

Lectoren

Een vast en te zake getraind team van gemeenteldeen verzorgt de schriftlezing(en) in de dienst. Contactpersoon: Petra Oudshoorn E-mail: pboudshoorn@xs4all.nl 

Verzoeken om voorbede

Deze kunnen tot 10 minuten vóór de aanvang van de dienst worden ingediend bij de dienstdoende predikant of ouderling.

Crèche

Tijdens de kerkdiensten is er op aanvraag een crèche voor de kleintjes (met uitzondering van de zomervakantie).

Kindernevendienst

In de is er ’s morgens voor kinderen van 5 tot 12 jaar een nevendienst (in de zomervakantie afhankelijk van aanwezigheid kinderen). De kinderen maken de kerkdienst gedeeltelijk mee. Contactpersoon: D. Ufkes E dickufkes@gmail.com.

Ringleiding

In de kerk is een ringleiding aanwedzig voor slecht-horenden.

Koffiedrinken

Op elke zondag is er na de dienst gelegenheid een kopje koffie te drinken. Een ieder is hierbij van harte welkom, in het bijzonder de nieuw- ingekomenen.

Autoregeling voor de kerkdiensten

Indien u per auto opgehaald wilt worden voor de dienst, dan kunt u contact opnemen met Bob Buiter E bbuiter@ziggo.nl.

Speciale diensten

Doopdienst Op aanvraag wordt de doop bediend. Dit gebeurt temidden van de gemeente. Als voorbereiding vinden er enkele doopgesprekken plaats met de predikant en dienstdoende ouderling. Als ouders nog niet zo betrokken zijn bij de gemeente zal gevraagd worden of zij deel willen nemen aan hiervoor belegde gespreksavonden met andere (jonge) ouders. Nadere informatie en aanmelding bij onze predikanten. Trouw- en rouwdienst Neem hiervoor zo snel mogelijk contact op met de predikant en de koster.
PGG ZuidWest - Abdijkerk                                                       MENU
PGG-ZW - Abdijkerk