Eredienst

Elke zondag en op de Christelijke feestdagen vieren wij ons geloof met elkaar in een kerkdienst. Eens per maand wordt op de laatste zondag met elkaar het Heilig Avondmaal gevierd. Voor het bedienen van de doop kunt u contact opnemen met een predikant. De diensten volgen i.h.a. de oecumenisch-protestantse liturgie, met gebruik van het nieuwe liedboek (2014) en de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004. Door gebruik te maken van zowel oude als nieuwe liederen verbinden wij traditie en hedendaagse taal om ons geloof op een vrome en vrolijke wijze uit te dragen. Zie ook de rubriek kerkdiensten.uU kunt daar ook de Orde van dienst en de zondagsbrief downloaden. In de kerk is voor slechtzienden een grootletterblad beschikbaar.

Werkgroep Eredienst

De Werkgroep Eredienst houdt zich bezig met de liturgische vormgeving van de vieringen. Een ieder die met ons wil meedenken over de vormgeving van onze Erediensten is van harte welkom! In Den Haag Zuidwest is het beleid rond liturgie en kerkmuziek vastgelegd in een meerjarig Beleidsplan Kerkmuziek. Dit beleidsplan is tot stand gekomen in wisselwerking tussen de kerkmusici, predikanten, werkgroepen Eredienst en de kerkenraad.

Kerkmusici

Vocaal Ensemble Abdijkerk

Enkele malen per jaar verleent ons Vocaal Ensemble medewerking aan de kerkdienst. Dit bestaat uit circa 8 geschoolde zangers/zangeressen o.l.v. Berdine van Bemmel. Het ensemble werkt op projectbasis, waarbij slechts 2-3 keer wordt gestudeerd per project. Er zijn niet meer dan 2-3 projecten per jaar, waardoor de belasting voor de betrokkenen beperkt is. Kunt u goed (van blad) zingen, dan bent u meer dan welkom om mee te gaan zingen. Info: : Berdine van Bemmel E berdinevanbemmel@xs4all.nl.

Lectoren

Een vast en te zake getraind team van gemeenteleden verzorgt de schriftlezing(en) in de dienst. Contactpersoon: Petra Oudshoorn E pboudshoorn@xs4all.nl 

Verzoeken om voorbede

Deze kunnen tot 10 minuten vóór de aanvang van de dienst worden ingediend bij de dienstdoende predikant of ouderling.

Crèche

Tijdens de kerkdiensten is er op aanvraag een crèche voor de kleintjes (met uitzondering van de zomervakantie).

Kindernevendienst

Tijdens de zondagochtendiensten is er voor kinderen van 5 tot 12 jaar een nevendienst (in de zomervakantie afhankelijk van aanwezigheid kinderen). De kinderen maken de kerkdienst gedeeltelijk mee. Contactpersoon: D. Ufkes E dickufkes@gmail.com.

Ringleiding

In de kerk is een ringleiding aanwezig voor slecht-horenden.

Koffiedrinken

Op elke zondag is er na de dienst gelegenheid een kopje koffie te drinken. Een ieder is hierbij van harte welkom, in het bijzonder de nieuw-ingekomenen.

Autoregeling voor de kerkdiensten

Indien u per auto opgehaald wilt worden voor de dienst, dan kunt u contact opnemen met Bob Buiter E bbuiter@ziggo.nl.

Speciale diensten

Doopdienst Op aanvraag wordt de doop bediend. Dit gebeurt temidden van de gemeente. Als voorbereiding vinden er enkele doopgesprekken plaats met de predikant en dienstdoende ouderling. Als ouders nog niet zo betrokken zijn bij de gemeente zal gevraagd worden of zij deel willen nemen aan hiervoor belegde gespreksavonden met andere (jonge) ouders. Nadere informatie en aanmelding bij onze predikanten. Trouw- en rouwdienst Neem hiervoor zo snel mogelijk contact op met de predikant en de koster.
PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk                                      wm.pgg.lc@gmail.com                                                                                                     HOME
Kerkdiensten 16 december 2018, 10.00 uur Ds W. Verkuyl

Zondagsbrief

09 december 2018 16 december 2018

Concerten

20 januari 2019, 15.30 uur Karin Kuijper & Janine de Leeuw (vierhandig piano) Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T  070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Eredienst

Elke zondag en op de Christelijke feestdagen vieren wij ons geloof met elkaar in een kerkdienst. Eens per maand wordt op de laatste zondag met elkaar het Heilig Avondmaal gevierd. Voor het bedienen van de doop kunt u contact opnemen met een predikant. De diensten volgen i.h.a. de oecumenisch-protestantse liturgie, met gebruik van het nieuwe liedboek (2014) en de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004. Door gebruik te maken van zowel oude als nieuwe liederen verbinden wij traditie en hedendaagse taal om ons geloof op een vrome en vrolijke wijze uit te dragen. Zie ook de rubriek kerkdiensten.uU kunt daar ook de Orde van dienst en de zondagsbrief downloaden. In de kerk is voor slechtzienden een grootletterblad beschikbaar.

Werkgroep Eredienst

De Werkgroep Eredienst houdt zich bezig met de liturgische vormgeving van de vieringen. Een ieder die met ons wil meedenken over de vormgeving van onze Erediensten is van harte welkom! In Den Haag Zuidwest is het beleid rond liturgie en kerkmuziek vastgelegd in een meerjarig Beleidsplan Kerkmuziek. Dit beleidsplan is tot stand gekomen in wisselwerking tussen de kerkmusici, predikanten, werkgroepen Eredienst en de kerkenraad.

Kerkmusici

Vocaal Ensemble Abdijkerk

Enkele malen per jaar verleent ons Vocaal Ensemble medewerking aan de kerkdienst. Dit bestaat uit circa 8 geschoolde zangers/zangeressen o.l.v. Berdine van Bemmel. Het ensemble werkt op projectbasis, waarbij slechts 2-3 keer wordt gestudeerd per project. Er zijn niet meer dan 2-3 projecten per jaar, waardoor de belasting voor de betrokkenen beperkt is. Kunt u goed (van blad) zingen, dan bent u meer dan welkom om mee te gaan zingen. Info: : Berdine van Bemmel E berdinevanbemmel@xs4all.nl.

Lectoren

Een vast en te zake getraind team van gemeenteleden verzorgt de schriftlezing(en) in de dienst. Contactpersoon: Petra Oudshoorn E pboudshoorn@xs4all.nl 

Verzoeken om voorbede

Deze kunnen tot 10 minuten vóór de aanvang van de dienst worden ingediend bij de dienstdoende predikant of ouderling.

Crèche

Tijdens de kerkdiensten is er op aanvraag een crèche voor de kleintjes (met uitzondering van de zomervakantie).

Kindernevendienst

Tijdens de zondagochtendiensten is er voor kinderen van 5 tot 12 jaar een nevendienst (in de zomervakantie afhankelijk van aanwezigheid kinderen). De kinderen maken de kerkdienst gedeeltelijk mee. Contactpersoon: D. Ufkes E dickufkes@gmail.com.

Ringleiding

In de kerk is een ringleiding aanwezig voor slecht- horenden.

Koffiedrinken

Op elke zondag is er na de dienst gelegenheid een kopje koffie te drinken. Een ieder is hierbij van harte welkom, in het bijzonder de nieuw- ingekomenen.

Autoregeling voor de kerkdiensten

Indien u per auto opgehaald wilt worden voor de dienst, dan kunt u contact opnemen met Bob Buiter E bbuiter@ziggo.nl.

Speciale diensten

Doopdienst Op aanvraag wordt de doop bediend. Dit gebeurt temidden van de gemeente. Als voorbereiding vinden er enkele doopgesprekken plaats met de predikant en dienstdoende ouderling. Als ouders nog niet zo betrokken zijn bij de gemeente zal gevraagd worden of zij deel willen nemen aan hiervoor belegde gespreksavonden met andere (jonge) ouders. Nadere informatie en aanmelding bij onze predikanten. Trouw- en rouwdienst Neem hiervoor zo snel mogelijk contact op met de predikant en de koster.
PGG-ZW - Abdijkerk