Diaconie - collecten

2 SEPTEMBER Collecte voor missionair werk en kerkgroei: ‘Help de nieuwe kerk in Hilversum’. Het Christelijk Spiritueel Centrum (CSC) richt zich op zoekers naar ontspanning en rust, of het nu christenen zijn of onafhankelijke spirituelen.  Bijna een kwart van de Nederlanders is breed spiritueel en religieus geïnteresseerd, maar niet gebonden aan een gemeenschap. Het pioniersteam heeft met een divers aanbod manieren gevonden om aan te sluiten bij de behoeften van nieuwe spirituelen.  Zo zijn er evenementen rond stilte, massage en gezond leven.  Het centrum voelt zich thuis bij de neo-monastieke beweging, waarin sociale gerechtigheid, stilte en het ritme van de eeuwenoude kloostergewoonten opnieuw ontdekt worden,  b.v. via stiltewandelingen. 9 SEPTEMBER 1e Collecte: Wijkdiaconie Bestemming: Straatpastoraat en Aandachtcentrum. Het Straatpastoraat voor dak en thuislozen die een groot deel van hun dagen en nachten doorbrengen op straat of in de maatschappelijke opvang.  Het biedt ruimte aan hen om te praten over de dingen die hen bezig houden, of het nu gaat om de zorgen van alledag of om ‘hogere’ of diepere vragen van geloof en leven, met respect en aandacht voor mensen zoals ze zijn. Het Oecumenisch Aandachtscentrum, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander kan delen. Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor vinden, dus onder elkaar met een kopje thee of koffie. 2e Collecte: Landelijk Jeugdwerk. Als jeugdwerker in de kerk heb je een aantal dingen nodig voor inspirerend jeugdwerk. Goed materiaal is misschien wel het allerbelangrijkste! Dat is wat JOP, Jong Protestant, levert! JOP ondersteunt jeugdwerkers niet met dure abonnementen of via prijzige methodes. Nee, via de website jop.nl,  zijn honderden programma’s en ideeën direct en gratis toegankelijk. Zo deelt JOP kennis en ondersteunt daarmee elke week duizenden jeugdwerkers bij  hun belangrijke taak in en buiten de kerk: Geloof, Hoop en Liefde delen met kinderen en jongeren. De collecteopbrengst wordt onder meer besteed om deze programma’s en ideeën te ontwikkelen. 16 SEPTEMBER 1e collecte: Wijkdiaconie. Bestemming: het zo zwaar getroffen Lombok, een Indonesisch eiland.  Door de aardbevingen begin augustus slapen de inwoners noodgedwongen buiten. Naar schatting zijn er 13.000 huizen en hutten zijn verwoest. Hulptroepen kunnen hen nauwelijks bereiken door de slechte wegen. De lokale bevolking is hard getroffen. Tot nu toe zijn er zo’n 500 doden gevallen, en doordat de reddingsacties moeizaam verlopen wordt verwacht dat dit getal hard zal stijgen er zijn zo'n 20.000 mensen in noodopvang en hebben nog vele duizenden mensen opvang nodig. Er is grote behoefte aan schoon drinkwater, voedsel en onderdak.  Helpt u mee.?  De Haagse diaconie zal de opbrengst verdubbelen.  2e collecte: Vredesweek. “Werken aan vrede is urgenter dan ooit”. Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld.  In Nederland zien we polarisatie toenemen. Juist nu is het belangrijk te werken aan vrede. Als Protestantse Kerk doen we dat onder meer door samen met plaatselijke kerken praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan vluchtelingen. Daarnaast ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In deze Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.     23 SEPTEMBER 1e Collecte: “Buurt-en-kerkhuis Bethel” Bethel is een buurt-en-kerkhuis in het stadsdeel Segbroek, aan de Thomas Schwenckestraat, waar mensen van alle achter-gronden met elkaar in contact kunnen komen. Er is ruimte om jezelf te zijn, maar ook om verschillen te overbruggen en ver-bonden te raken met je buurt- en wijkgenoten. De vele ontmoetingsactiviteiten, georganiseerd door zo’n 35 vrijwilligers, dragen hier elk op hun eigen manier aan bij. Daarnaast stimuleert Bethel mensen die de locatie willen gebruiken bij het opzetten van nieuwe activiteiten in de wijk. De Diaconie ondersteunt dit werk van harte. Steunt u Bethel met een financiële bijdrage, zodat zij dit werk kunnen blijven doen?       07 OKTOBER 1e collecte: Straatpastoraat en Aandachtcentrum Het Straatpastoraat voor dak- en thuislozen die een groot deel van hun dagen en nachten doorbrengen op straat of in de maatschappelijke opvang. Het biedt ruimte aan hen om te praten over de dingen die hen bezighouden, of het nu gaat om de zorgen van alledag of om ‘hogere’ of diepere vragen van geloof en leven, met respect en aandacht voor mensen zoals ze zijn. Het Oecumenisch Aandachtscentrum, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander kan delen. Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor vinden, gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie. 2e collecte: ‘Kerk en Israël - Het gesprek houdt nooit op’ Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël. Op landelijk niveau zijn er contacten met Joods Nederland en komen thema’s als antisemitisme ter sprake.  Om plaatselijke gemeenten te stimuleren om deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk inspiratiematerialen, vinden er ontmoetings- en netwerkdagen plaats en verschijnt het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg dat theologische bezinning en informatie combineert. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk, opdat het gesprek met en over Israël nooit op zal houden.                                                                                                                                                14 OKTOBER 1e Collecte: Wereldvoedseldag De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt  en ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, het uitzetten van (water)fiets- en boottochten en het creëren van picknick- en overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt UMN gezinnen bij  het verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij  stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met deze Wereldvoedseldagcollecte ondersteunt u dit vernieuwende project!      2e Collecte: Haagse studenten Pastoraat. Als studenten behoefte hebt aan een gesprek over hoe het met je gaat, over een vraag waarmee je rondloopt of gewoon omdat je even niet goed weet wat je moet. Dan kun je bij de studentenpastor terecht voor een kop koffie/thee en een goed gesprek. De studentenpastor is niet verbonden aan de opleiding en beoordeelt  niet. Je bent daar altijd welkom, ongeacht je studie, leeftijd, culturele achtergrond of geloof.  Waar studenten thuis kunnen zijn.   Diaconie

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Telefooncirkel….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk                                      wm.pgg.lc@gmail.com                                                                                                     HOME
Kerkdiensten 14 oktober 2018, 10.00 uur Ds J. Korf Meer info…

Zondagsbrief

07 oktober 2018 14 oktober 2018

Concerten

zondag 03 november 2018 Bert den Hertoig (Den Haag) Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T  070-3974182

Diaconie - collecten

2 SEPTEMBER Collecte voor missionair werk en kerkgroei: ‘Help de nieuwe kerk in Hilversum’. Het Christelijk Spiritueel Centrum (CSC) richt zich op zoekers naar ontspanning en rust, of het nu christenen zijn of onafhankelijke spirituelen.  Bijna een kwart van de Nederlanders is breed spiritueel en religieus geïnteresseerd, maar niet gebonden aan een gemeenschap. Het pioniersteam heeft met een divers aanbod manieren gevonden om aan te sluiten bij de behoeften van nieuwe spirituelen.  Zo zijn er evenementen rond stilte, massage en gezond leven.  Het centrum voelt zich thuis bij de neo-monastieke beweging, waarin sociale gerechtigheid, stilte en het ritme van de eeuwenoude kloostergewoonten opnieuw ontdekt worden,  b.v. via stiltewandelingen. 9 SEPTEMBER 1e Collecte: Wijkdiaconie Bestemming: Straatpastoraat en Aandachtcentrum. Het Straatpastoraat voor dak en thuislozen die een groot deel van hun dagen en nachten doorbrengen op straat of in de maatschappelijke opvang.  Het biedt ruimte aan hen om te praten over de dingen die hen bezig houden, of het nu gaat om de zorgen van alledag of om ‘hogere’ of diepere vragen van geloof en leven, met respect en aandacht voor mensen zoals ze zijn. Het Oecumenisch Aandachtscentrum, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander kan delen. Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor vinden, dus onder elkaar met een kopje thee of koffie. 2e Collecte: Landelijk Jeugdwerk. Als jeugdwerker in de kerk heb je een aantal dingen nodig voor inspirerend jeugdwerk. Goed materiaal is misschien wel het allerbelangrijkste! Dat is wat JOP, Jong Protestant, levert! JOP ondersteunt jeugdwerkers niet met dure abonnementen of via prijzige methodes. Nee, via de website jop.nl,  zijn honderden programma’s en ideeën direct en gratis toegankelijk. Zo deelt JOP kennis en ondersteunt daarmee elke week duizenden jeugdwerkers bij  hun belangrijke taak in en buiten de kerk: Geloof, Hoop en Liefde delen met kinderen en jongeren. De collecteopbrengst wordt onder meer besteed om deze programma’s en ideeën te ontwikkelen. 16 SEPTEMBER 1e collecte: Wijkdiaconie. Bestemming: het zo zwaar getroffen Lombok, een Indonesisch eiland.  Door de aardbevingen begin augustus slapen de inwoners noodgedwongen buiten. Naar schatting zijn er 13.000 huizen en hutten zijn verwoest. Hulptroepen kunnen hen nauwelijks bereiken door de slechte wegen. De lokale bevolking is hard getroffen. Tot nu toe zijn er zo’n 500 doden gevallen, en doordat de reddingsacties moeizaam verlopen wordt verwacht dat dit getal hard zal stijgen er zijn zo'n 20.000 mensen in noodopvang en hebben nog vele duizenden mensen opvang nodig. Er is grote behoefte aan schoon drinkwater, voedsel en onderdak.  Helpt u mee.?  De Haagse diaconie zal de opbrengst verdubbelen.  2e collecte: Vredesweek. “Werken aan vrede is urgenter dan ooit”. Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld.  In Nederland zien we polarisatie toenemen. Juist nu is het belangrijk te werken aan vrede. Als Protestantse Kerk doen we dat onder meer door samen met plaatselijke kerken praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan vluchtelingen. Daarnaast ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In deze Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.     23 SEPTEMBER 1e Collecte: “Buurt-en-kerkhuis Bethel” Bethel is een buurt-en-kerkhuis in het stadsdeel Segbroek, aan de Thomas Schwenckestraat, waar mensen van alle achter-gronden met elkaar in contact kunnen komen. Er is ruimte om jezelf te zijn, maar ook om verschillen te overbruggen en ver-bonden te raken met je buurt- en wijkgenoten. De vele ontmoetingsactiviteiten, georganiseerd door zo’n 35 vrijwilligers, dragen hier elk op hun eigen manier aan bij. Daarnaast stimuleert Bethel mensen die de locatie willen gebruiken bij het opzetten van nieuwe activiteiten in de wijk. De Diaconie ondersteunt dit werk van harte. Steunt u Bethel met een financiële bijdrage, zodat zij dit werk kunnen blijven doen?       07 OKTOBER 1e collecte: Straatpastoraat en Aandachtcentrum Het Straatpastoraat voor dak- en thuislozen die een groot deel van hun dagen en nachten doorbrengen op straat of in de maatschappelijke opvang. Het biedt ruimte aan hen om te praten over de dingen die hen bezighouden, of het nu gaat om de zorgen van alledag of om ‘hogere’ of diepere vragen van geloof en leven, met respect en aandacht voor mensen zoals ze zijn. Het Oecumenisch Aandachtscentrum, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander kan delen. Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor vinden, gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie. 2e collecte: ‘Kerk en Israël - Het gesprek houdt nooit op’ Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël. Op landelijk niveau zijn er contacten met Joods Nederland en komen thema’s als antisemitisme ter sprake.  Om plaatselijke gemeenten te stimuleren om deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk inspiratiematerialen, vinden er ontmoetings- en netwerkdagen plaats en verschijnt het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg dat theologische bezinning en informatie combineert. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk, opdat het gesprek met en over Israël nooit op zal houden.                                                                                                                                                14 OKTOBER 1e Collecte: Wereldvoedseldag De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt  en ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, het uitzetten van (water)fiets- en boottochten en het creëren van picknick- en overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt UMN gezinnen bij  het verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij  stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met deze Wereldvoedseldagcollecte ondersteunt u dit vernieuwende project!      2e Collecte: Haagse studenten Pastoraat. Als studenten behoefte hebt aan een gesprek over hoe het met je gaat, over een vraag waarmee je rondloopt of gewoon omdat je even niet goed weet wat je moet. Dan kun je bij de studentenpastor terecht voor een kop koffie/thee en een goed gesprek. De studentenpastor is niet verbonden aan de opleiding en beoordeelt  niet. Je bent daar altijd welkom, ongeacht je studie, leeftijd, culturele achtergrond of geloof.  Waar studenten thuis kunnen zijn.   Diaconie

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Telefooncirkel….

Diaconie hoofdpagina…

PGG ZuidWest - Abdijkerk                                                       MENU
PGG-ZW - Abdijkerk