Diaconie - collecten

COLLECTE 12 januari 1e Collecte Aandachtcentrum Het Oecumenisch Aandachtcentrum in de Schoolstraat is een rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met anderen kan delen. Een deel van de ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is ook een stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen. Zoals in een huiskamer gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie. COLLECTEN 19 JANUARI 1e Collecte Maatjesproject “2GO” is een project dat zich inzet voor mensen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel of van huiselijk geweld. Zij worden gekoppeld aan een vrijwilliger, die samen met hem of haar leuke activiteiten gaat ondernemen en helpt bij het opbouwen van een netwerk. Samen gaan zij erop uit en ondernemen b.v. eens per week ontspannende activiteiten, zoals wandelen, fietsen, naar de bioscoop gaan of koken. Voor de activiteiten is een klein budget beschikbaar. Vrijwilligers ondersteunen hun maatje bij het vergroten van hun sociale netwerk en motiveren hem of haar. Zij laten zo nodig cliënten kennismaken met de stad en de Nederlandse samenleving. Doel is om mensen te helpen uit een spiraal van negatieve gevoelens te komen en dat mensen dankzij hun maatje een beter leven aan kunnen. Helpt u mee ? 2e Collecte. Protestantse kerk - Missionair. “Een goed verhaal” In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. Voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is. In de dienst, in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bij bezoekwerk en op andere plekken zijn kerken bezig met dat goede verhaal. De Protestantse Kerk biedt hiervoor ondersteunend materiaal aan. Daarnaast worden andere initiatieven ontwikkeld om bijbelgebruik te bevorderen, bijvoorbeeld symposia. Helpt u mee? Deze maand van de Spiritualiteit, voor het ontwikkelen van materialen en initiatieven die mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te openen.

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Kerkdiensten 19 januari 2020, 10.00 uur Ds. M Koster

Zondagsbrief

12 januari 2020 19 januari 2020

Concerten

19 januari 2020, 15.30 uur Luba Podgayskaya & Josephina Hoogstad piano & zang Meer info…
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Diaconie - collecten

COLLECTE 12 januari 1e Collecte Aandachtcentrum Het Oecumenisch Aandachtcentrum in de Schoolstraat is een rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met anderen kan delen. Een deel van de ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is ook een stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen. Zoals in een huiskamer gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie. COLLECTEN 19 JANUARI 1e Collecte Maatjesproject “2GO” is een project dat zich inzet voor mensen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel of van huiselijk geweld. Zij worden gekoppeld aan een vrijwilliger, die samen met hem of haar leuke activiteiten gaat ondernemen en helpt bij het opbouwen van een netwerk. Samen gaan zij erop uit en ondernemen b.v. eens per week ontspannende activiteiten, zoals wandelen, fietsen, naar de bioscoop gaan of koken. Voor de activiteiten is een klein budget beschikbaar. Vrijwilligers ondersteunen hun maatje bij het vergroten van hun sociale netwerk en motiveren hem of haar. Zij laten zo nodig cliënten kennismaken met de stad en de Nederlandse samenleving. Doel is om mensen te helpen uit een spiraal van negatieve gevoelens te komen en dat mensen dankzij hun maatje een beter leven aan kunnen. Helpt u mee ? 2e Collecte. Protestantse kerk - Missionair. “Een goed verhaal” In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. Voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is. In de dienst, in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bij bezoekwerk en op andere plekken zijn kerken bezig met dat goede verhaal. De Protestantse Kerk biedt hiervoor ondersteunend materiaal aan. Daarnaast worden andere initiatieven ontwikkeld om bijbelgebruik te bevorderen, bijvoorbeeld symposia. Helpt u mee? Deze maand van de Spiritualiteit, voor het ontwikkelen van materialen en initiatieven die mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te openen.

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZW - Abdijkerk