Diaconie - collecten

COLLECTE 12 januari 1e Collecte Aandachtcentrum Het Oecumenisch Aandachtcentrum in de Schoolstraat is een rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met anderen kan delen. Een deel van de ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is ook een stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen. Zoals in een huiskamer gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie. COLLECTEN 19 JANUARI 1e Collecte Maatjesproject “2GO” is een project dat zich inzet voor mensen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel of van huiselijk geweld. Zij worden gekoppeld aan een vrijwilliger, die samen met hem of haar leuke activiteiten gaat ondernemen en helpt bij het opbouwen van een netwerk. Samen gaan zij erop uit en ondernemen b.v. eens per week ontspannende activiteiten, zoals wandelen, fietsen, naar de bioscoop gaan of koken. Voor de activiteiten is een klein budget beschikbaar. Vrijwilligers ondersteunen hun maatje bij het vergroten van hun sociale netwerk en motiveren hem of haar. Zij laten zo nodig cliënten kennismaken met de stad en de Nederlandse samenleving. Doel is om mensen te helpen uit een spiraal van negatieve gevoelens te komen en dat mensen dankzij hun maatje een beter leven aan kunnen. Helpt u mee ? 2e Collecte. Protestantse kerk - Missionair. “Een goed verhaal” In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. Voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is. In de dienst, in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bij bezoekwerk en op andere plekken zijn kerken bezig met dat goede verhaal. De Protestantse Kerk biedt hiervoor ondersteunend materiaal aan. Daarnaast worden andere initiatieven ontwikkeld om bijbelgebruik te bevorderen, bijvoorbeeld symposia. Helpt u mee? Deze maand van de Spiritualiteit, voor het ontwikkelen van materialen en initiatieven die mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te openen. COLLECTE 26 JANUARI Bij de tweede collecte: Jeugdwerk JOP - Sirkelslag Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs en jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel. Ze voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere groepen in heel Nederland om de hoogste score. De groepen staan via internet en sociale media met elkaar in verbinding. Sirkelslag is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen waarin altijd een bijbelverhaal centraal staat. Het vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Er is een kant-en- klaar programma voor twee leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12 jaar) en Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar). Helpt u mee ? Opdat JOP nieuwe werkvormen kan blijven ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk. COLLECTE 02 FEBRUARI 1e collecte. Voor het landbouwwerk van Kerk in Actie in Oeganda. In het noorden van Oeganda is het droog. De regenval is steeds lastiger te voorspellen. Naast extreme droogte leidt dat ook tot overstromingen. Hoe verbouw je dan nog genoeg voedsel voor je gezin? De Oegandese kerk helpt boeren en boerinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en hun oogst beter bewaren. Ze leren beter samenwerken, samen sparen, hun oogst samen verkopen. Ze zetten alles op alles om bodemerosie tegen te gaan: ze planten bomen, leren hout besparende ovens bouwen. Zo veranderen hele dorpsgemeenschappen en durven ze weer te geloven in de toekomst van hun dorp. Helpt u mee met uw gift? COLLECTES 9 FEBRUARI 1e Collecte “Buurt-en-Kerkhuis Bethel”. Een Kerkhuis met laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten, zoals, buurtkoffie, maaltijden, films, boeken e.d. Er wordt praktische hulp geboden bij het gebruik van moderne communicatiemiddelen of persoonlijke hulp bij het vinden van wegen voor een financieel of juridisch probleem. Buurt-en-kerkhuis Bethel is zelf geen kerk, maar de kapel wordt wel gebruikt voor vieringen van verschillende geloofsgemeenschappen. Landelijk bekend werd de kapel door het drie maanden durende kerkasiel dat op 30 januari 2019 werd afgesloten. Bethel wordt ondersteund door de Diaconie: doet u mee? 2e Collecte PKN. Catechese en Educatie. - Relevant en modern trainingsaanbod. Voor mensen die een taak of ambt uitoefenen in de kerk is het waardevol om te blijven leren, om verder te groeien in hun rol. De Academie van de Protestantse Kerk zorgt hiervoor met een relevant, onderscheidend en modern trainingsaanbod. Zo kunnen (op)nieuw startende ambtsdragers een ‘blended training’. Nieuwe Ambtsdragers doen. Zij krijgen de theorie aangereikt in een interactieve e-learning. Uit reacties van deelnemers blijkt dat deze manier van getraind worden werkt en in een behoefte voorziet. De Protestantse Kerk wil graag meer trainingen op deze manier vormgeven. Met deze collecte draagt u hieraan bij. COLLECTE 16 FEBRUARI 1e Collecte Wereld diaconaat: Kameroen - “Samen werken aan een stabiele toekomst” De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door onrust in de omliggende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en waterbeheer. Tot slot bieden we noodhulp aan vluchtelingen in de regio. Steun de bevolking in dit extreem kwetsbare gebied met uw gave. 2e Collecte: “Dovenpastoraat” Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is sinds 30 mei 2013 een samenwerkingsverband van drie kerkgenootschappen: de Protestantse Kerk in Nederland, de Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het IDP is voor deze kerken een ‘hulpdienst’. In deze ‘hulpdienst’ werken deze kerken er samen aan dat dove mensen zo optimaal mogelijk kunnen deelhebben aan (hun) kerkelijke gemeenten. Landelijk en regionaal zetten teams van dove- en horende vrijwilligers zich hiervoor in. Zij worden ondersteund door een aantal landelijke medewerkers.

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Kerkdiensten 16 februari 2020, 10.00 uur Ds W. Verkuyl

Zondagsbrief

09 februari 2020 16 februari 2020

Concerten

16 februari 2020, 15.30 uur Barokensemble Concerto Valiante Meer info…
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Diaconie - collecten

COLLECTE 12 januari 1e Collecte Aandachtcentrum Het Oecumenisch Aandachtcentrum in de Schoolstraat is een rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met anderen kan delen. Een deel van de ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is ook een stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen. Zoals in een huiskamer gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie. COLLECTEN 19 JANUARI 1e Collecte Maatjesproject “2GO” is een project dat zich inzet voor mensen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel of van huiselijk geweld. Zij worden gekoppeld aan een vrijwilliger, die samen met hem of haar leuke activiteiten gaat ondernemen en helpt bij het opbouwen van een netwerk. Samen gaan zij erop uit en ondernemen b.v. eens per week ontspannende activiteiten, zoals wandelen, fietsen, naar de bioscoop gaan of koken. Voor de activiteiten is een klein budget beschikbaar. Vrijwilligers ondersteunen hun maatje bij het vergroten van hun sociale netwerk en motiveren hem of haar. Zij laten zo nodig cliënten kennismaken met de stad en de Nederlandse samenleving. Doel is om mensen te helpen uit een spiraal van negatieve gevoelens te komen en dat mensen dankzij hun maatje een beter leven aan kunnen. Helpt u mee ? 2e Collecte. Protestantse kerk - Missionair. “Een goed verhaal” In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. Voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is. In de dienst, in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bij bezoekwerk en op andere plekken zijn kerken bezig met dat goede verhaal. De Protestantse Kerk biedt hiervoor ondersteunend materiaal aan. Daarnaast worden andere initiatieven ontwikkeld om bijbelgebruik te bevorderen, bijvoorbeeld symposia. Helpt u mee? Deze maand van de Spiritualiteit, voor het ontwikkelen van materialen en initiatieven die mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te openen. COLLECTE 26 JANUARI Bij de tweede collecte: Jeugdwerk JOP - Sirkelslag Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs en jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel. Ze voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere groepen in heel Nederland om de hoogste score. De groepen staan via internet en sociale media met elkaar in verbinding. Sirkelslag is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen waarin altijd een bijbelverhaal centraal staat. Het vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Er is een kant-en-klaar programma voor twee leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12 jaar) en Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar). Helpt u mee ? Opdat JOP nieuwe werkvormen kan blijven ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk. COLLECTE 02 FEBRUARI 1e collecte. Voor het landbouwwerk van Kerk in Actie in Oeganda. In het noorden van Oeganda is het droog. De regenval is steeds lastiger te voorspellen. Naast extreme droogte leidt dat ook tot overstromingen. Hoe verbouw je dan nog genoeg voedsel voor je gezin? De Oegandese kerk helpt boeren en boerinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en hun oogst beter bewaren. Ze leren beter samenwerken, samen sparen, hun oogst samen verkopen. Ze zetten alles op alles om bodemerosie tegen te gaan: ze planten bomen, leren hout besparende ovens bouwen. Zo veranderen hele dorpsgemeenschappen en durven ze weer te geloven in de toekomst van hun dorp. Helpt u mee met uw gift? COLLECTES 9 FEBRUARI 1e Collecte “Buurt-en-Kerkhuis Bethel”. Een Kerkhuis met laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten, zoals, buurtkoffie, maaltijden, films, boeken e.d. Er wordt praktische hulp geboden bij het gebruik van moderne communicatiemiddelen of persoonlijke hulp bij het vinden van wegen voor een financieel of juridisch probleem. Buurt-en-kerkhuis Bethel is zelf geen kerk, maar de kapel wordt wel gebruikt voor vieringen van verschillende geloofsgemeenschappen. Landelijk bekend werd de kapel door het drie maanden durende kerkasiel dat op 30 januari 2019 werd afgesloten. Bethel wordt ondersteund door de Diaconie: doet u mee? 2e Collecte PKN. Catechese en Educatie. - Relevant en modern trainingsaanbod. Voor mensen die een taak of ambt uitoefenen in de kerk is het waardevol om te blijven leren, om verder te groeien in hun rol. De Academie van de Protestantse Kerk zorgt hiervoor met een relevant, onderscheidend en modern trainingsaanbod. Zo kunnen (op)nieuw startende ambtsdragers een ‘blended training’. Nieuwe Ambtsdragers doen. Zij krijgen de theorie aangereikt in een interactieve e-learning. Uit reacties van deelnemers blijkt dat deze manier van getraind worden werkt en in een behoefte voorziet. De Protestantse Kerk wil graag meer trainingen op deze manier vormgeven. Met deze collecte draagt u hieraan bij. COLLECTE 16 FEBRUARI 1e Collecte Wereld diaconaat: Kameroen - “Samen werken aan een stabiele toekomst” De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door onrust in de omliggende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en waterbeheer. Tot slot bieden we noodhulp aan vluchtelingen in de regio. Steun de bevolking in dit extreem kwetsbare gebied met uw gave. 2e Collecte: “Dovenpastoraat” Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is sinds 30 mei 2013 een samenwerkingsverband van drie kerkgenootschappen: de Protestantse Kerk in Nederland, de Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het IDP is voor deze kerken een ‘hulpdienst’. In deze ‘hulpdienst’ werken deze kerken er samen aan dat dove mensen zo optimaal mogelijk kunnen deelhebben aan (hun) kerkelijke gemeenten. Landelijk en regionaal zetten teams van dove- en horende vrijwilligers zich hiervoor in. Zij worden ondersteund door een aantal landelijke medewerkers.

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZW - Abdijkerk