Diaconie - collecten

COLLECTE 13 JANUARI Deze is voor het Oecumenisch Aandachtcentrum. Dit is een rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander kan delen. Een deel van de ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is een stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor vinden. Zoals in een huiskamer, gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie. COLLECTEN 20 JANUARI 1e Collecte: “Paardenberg”. De Paardenberg is ons buurt-en-kerkhuis in de wijk Transvaal. Een wijk waar heel de wereld woont en is gevestigd in de Julianakerk. En bestaat inmiddels al meer dan 25 jaar en is niet meer weg te denken uit de wijk. O.a. Het Wereldhuis, een uitdeelpunt Voedselbank en het juridisch spreekuur zijn daar te vinden. In de Paardenberg staat de omgang met elkaar centraal. Drie vaste krachten en meer dan 70 vrijwilligers zorgen ervoor dat iedereen die behoefte heeft aan een van de vele activiteiten, er ook daadwerkelijk terecht kan. Elke eerste zondag van de maand wordt in De Paardenberg ook een viering gehouden. De Diaconie ondersteunt de “Paardenberg”. 2e Collecte: Zondag voor de eenheid: Migratie verbindt kerken wereldwijd. Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken nieuwe kerken en geloofsgemeenschappen. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit West-Afrika die na een studie of (tijdelijke) baan besluiten te blijven. Kerken in de golfstaten bestaan vrijwel geheel uit migranten, velen afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië waar Kerk in Actie al decennialang relaties mee onderhoudt. Ook in Nederland zijn er internationale en migrantenkerken. Met de collecteopbrengst bevorderen we contacten tussen migrantenkerken onderling en met autochtone Nederlandse kerken, rusten we leiders van migrantenkerken toe en ondersteunen we migrantenkerken om meer zichtbaar te worden in de Nederlandse (kerkelijke) samenleving. Diaconie. COLLECTE 27 JANUARI 2e collecte: Kerk in actie - Jeugdwerk Duizenden jongeren spelen Sirkelslag. Tijdens dit online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs, jeugdgroepen of schoolklassen via internet tegen andere groepen of klassen uit heel Nederland. Kinderen voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor de hoogste score. Het spel is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Helpt u mee? zodat JOP nieuwe spellen kan blijven ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk. Meer informatie: www.sirkelslag.nl. COLLECTE 03 FEBRUARI 1e Collecte. Werelddiaconaat. Bangladesh. “Water staat Bengalen aan de lippen”. In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Helpt u mee om Bengalen veilig te laten wonen ? Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen. Diaconie COLLECTE 10 FEBRUARI 1e Collecte. “Budget Maatjesproject 070” In Den Haag heeft bijna één op de vijf huishoudens te maken met hoge schulden. Budgetmaatjes ondersteunen inwoners van Den Haag die om welke reden dan ook in de schulden zijn geraakt en daar uit willen komen. De wil om de schulden aan te pakken is daarbij belangrijker dan de aanleiding van de schulden. Die is voor iedereen anders en vaak ontstaan door een combinatie van oorzaken. Het is daarom niet vreemd dat iemand er zelf niet uit komt, ook als er al meerdere trajecten zijn gevolgd. Wie schulden heeft, kan de steun inroepen van Budgetmaatjes. We koppelen deelnemers aan een maatje, zodat ze samen de schulden kunnen aanpakken. Een extra steuntje in de rug. De Diaconie ondersteunt dit werk van harte. Met uw hulp kunnen de maatjes zich voor hen blijven inzetten. COLLECTE 17 FEBRUARI 1e Collecte Kerk in Actie: Noodhulp voor Ethiopië Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door de klimaatverandering wordt de droogte extremer en valt de regen onregelmatiger. Lokale partners van Kerk in Actie ondersteunen boeren om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Ze leren boeren over irrigatie en behoud van vruchtbare grond, verstrekken zaden die goed tegen droogte kunnen en leren hen om geld te verdienen met kleine handeltjes. Daarnaast krijgen boeren toegang tot waarschuwingssystemen over extreme droogte en hevige regen. Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u 295 gezinnen in Ethiopië om beter voorbereid te zijn voor de klimaatverandering én andere noodhulpprojecten van Kerk in Actie.

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Telefooncirkel….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Kerkdiensten 17 februari 2019, 10.00 uur Ds Wietske Verkuyl

Zondagsbrief

10 februari 2019 17 februari 2019

Concerten

17 februari 2019, 15.30 uur Barokensemble Concerto Valiante Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Diaconie - collecten

COLLECTE 13 JANUARI Deze is voor het Oecumenisch Aandachtcentrum. Dit is een rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander kan delen. Een deel van de ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is een stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor vinden. Zoals in een huiskamer, gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie. COLLECTEN 20 JANUARI 1e Collecte: “Paardenberg”. De Paardenberg is ons buurt-en-kerkhuis in de wijk Transvaal. Een wijk waar heel de wereld woont en is gevestigd in de Julianakerk. En bestaat inmiddels al meer dan 25 jaar en is niet meer weg te denken uit de wijk. O.a. Het Wereldhuis, een uitdeelpunt Voedselbank en het juridisch spreekuur zijn daar te vinden. In de Paardenberg staat de omgang met elkaar centraal. Drie vaste krachten en meer dan 70 vrijwilligers zorgen ervoor dat iedereen die behoefte heeft aan een van de vele activiteiten, er ook daadwerkelijk terecht kan. Elke eerste zondag van de maand wordt in De Paardenberg ook een viering gehouden. De Diaconie ondersteunt de “Paardenberg”. 2e Collecte: Zondag voor de eenheid: Migratie verbindt kerken wereldwijd. Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken nieuwe kerken en geloofsgemeenschappen. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit West-Afrika die na een studie of (tijdelijke) baan besluiten te blijven. Kerken in de golfstaten bestaan vrijwel geheel uit migranten, velen afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië waar Kerk in Actie al decennialang relaties mee onderhoudt. Ook in Nederland zijn er internationale en migrantenkerken. Met de collecteopbrengst bevorderen we contacten tussen migrantenkerken onderling en met autochtone Nederlandse kerken, rusten we leiders van migrantenkerken toe en ondersteunen we migrantenkerken om meer zichtbaar te worden in de Nederlandse (kerkelijke) samenleving. Diaconie. COLLECTE 27 JANUARI 2e collecte: Kerk in actie - Jeugdwerk Duizenden jongeren spelen Sirkelslag. Tijdens dit online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs, jeugdgroepen of schoolklassen via internet tegen andere groepen of klassen uit heel Nederland. Kinderen voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor de hoogste score. Het spel is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Helpt u mee? zodat JOP nieuwe spellen kan blijven ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk. Meer informatie: www.sirkelslag.nl. COLLECTE 03 FEBRUARI 1e Collecte. Werelddiaconaat. Bangladesh. “Water staat Bengalen aan de lippen”. In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Helpt u mee om Bengalen veilig te laten wonen ? Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen. Diaconie COLLECTE 10 FEBRUARI 1e Collecte. “Budget Maatjesproject 070” In Den Haag heeft bijna één op de vijf huishoudens te maken met hoge schulden. Budgetmaatjes ondersteunen inwoners van Den Haag die om welke reden dan ook in de schulden zijn geraakt en daar uit willen komen. De wil om de schulden aan te pakken is daarbij belangrijker dan de aanleiding van de schulden. Die is voor iedereen anders en vaak ontstaan door een combinatie van oorzaken. Het is daarom niet vreemd dat iemand er zelf niet uit komt, ook als er al meerdere trajecten zijn gevolgd. Wie schulden heeft, kan de steun inroepen van Budgetmaatjes. We koppelen deelnemers aan een maatje, zodat ze samen de schulden kunnen aanpakken. Een extra steuntje in de rug. De Diaconie ondersteunt dit werk van harte. Met uw hulp kunnen de maatjes zich voor hen blijven inzetten. COLLECTE 17 FEBRUARI 1e Collecte Kerk in Actie: Noodhulp voor Ethiopië Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door de klimaatverandering wordt de droogte extremer en valt de regen onregelmatiger. Lokale partners van Kerk in Actie ondersteunen boeren om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Ze leren boeren over irrigatie en behoud van vruchtbare grond, verstrekken zaden die goed tegen droogte kunnen en leren hen om geld te verdienen met kleine handeltjes. Daarnaast krijgen boeren toegang tot waarschuwingssystemen over extreme droogte en hevige regen. Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u 295 gezinnen in Ethiopië om beter voorbereid te zijn voor de klimaatverandering én andere noodhulpprojecten van Kerk in Actie.

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Telefooncirkel….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZW - Abdijkerk