Diaconie - collecten

      4 NOVEMBER 2e collecte: Kerk in Actie, Zending Brazilië: “Meer kansen voor inheemse bevolking” Theologe Nienke Pruiksma is werkzaam in Brazilië en is verbonden aan COMIN, een kerkelijke organisatie die zich inzet voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet- inheemse bevolkingsgroepen.  Brazilië telt vele inheemse volken en er bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. Nienke wil een brug zijn tussen inheemsen en niet-inheemsen, en de kennis over gewoonten en leefwijze van inheemse volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologische) onderwijs meer te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke verzorgt lessen en cursussen binnen deze groepen.                                                                                           11 NOVEMBER 1e Collecte: Binnenlands Diaconaat: Perspectief voor (ex)gedetineerden. Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt in elf Exodushuizen een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerken - werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij  een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij  daarmee 4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Helpt u mee, om (ex-)gedetineerden perspectief te bieden tijdens of na hun gevangenschap? 18 NOVEMBER 1e collecte: “Mercy Ships” Een christelijk organisatie met een duidelijke missie: In navolging van Jezus, hoop en genezing te brengen aan de allerarmsten in de wereld, omdat ieder mens kostbaar is. Wij hebben het voorrecht om in een welvarend land te leven en nemen de  verantwoordelijkheid  om andere, minder ontwikkelde landen te helpen,  Mercy Ships maakt levensveranderende operaties mogelijk voor kansarmen in de allerarmste ontwikkelingslanden. Aan boord van ons ziekenhuisschip Africa Mercy worden gratis operaties uitgevoerd aan mensen met ernstige aandoeningen. Deze operaties en behandelingen geven mensen een toekomst met nieuwe mogelijkheden. Iemand die vanwege haar/zijn aandoening buitengesloten was, krijgt weer een plaats in de gemeenschap. We doen dit werk omdat we geloven dat voor God ieder mens kostbaar is.    

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Telefooncirkel….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk                                      wm.pgg.lc@gmail.com                                                                                                     HOME
Kerkdiensten 16 december 2018, 10.00 uur Ds W. Verkuyl

Zondagsbrief

09 december 2018 16 december 2018

Concerten

20 januari 2019, 15.30 uur Karin Kuijper & Janine de Leeuw (vierhandig piano) Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T  070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Diaconie - collecten

      4 NOVEMBER 2e collecte: Kerk in Actie, Zending Brazilië: “Meer kansen voor inheemse bevolking” Theologe Nienke Pruiksma is werkzaam in Brazilië en is verbonden aan COMIN, een kerkelijke organisatie die zich inzet voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet- inheemse bevolkingsgroepen.  Brazilië telt vele inheemse volken en er bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. Nienke wil een brug zijn tussen inheemsen en niet-inheemsen, en de kennis over gewoonten en leefwijze van inheemse volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologische) onderwijs meer te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke verzorgt lessen en cursussen binnen deze groepen.                                                                                           11 NOVEMBER 1e Collecte: Binnenlands Diaconaat: Perspectief voor (ex)gedetineerden. Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt in elf Exodushuizen een woon- en werkprogramma dat ex- gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerken - werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij  een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij  daarmee 4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Helpt u mee, om (ex-)gedetineerden perspectief te bieden tijdens of na hun gevangenschap? 18 NOVEMBER 1e collecte: “Mercy Ships” Een christelijk organisatie met een duidelijke missie: In navolging van Jezus, hoop en genezing te brengen aan de allerarmsten in de wereld, omdat ieder mens kostbaar is. Wij hebben het voorrecht om in een welvarend land te leven en nemen de  verantwoordelijkheid  om andere, minder ontwikkelde landen te helpen,  Mercy Ships maakt levensveranderende operaties mogelijk voor kansarmen in de allerarmste ontwikkelingslanden. Aan boord van ons ziekenhuisschip Africa Mercy worden gratis operaties uitgevoerd aan mensen met ernstige aandoeningen. Deze operaties en behandelingen geven mensen een toekomst met nieuwe mogelijkheden. Iemand die vanwege haar/zijn aandoening buitengesloten was, krijgt weer een plaats in de gemeenschap. We doen dit werk omdat we geloven dat voor God ieder mens kostbaar is.    

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Telefooncirkel….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZW - Abdijkerk