Diaconie - collecten

COLLECTEN 6 OKTOBER Bij de 1e Diaconale collecte. “Blijf je nog even”? Dit project is een samenwerking tussen Stek en Cardia en bestaat sinds 2015. In dit project wordt een vrijwilliger gekoppeld aan een oudere, die hij of zij gedurende een jaar geregeld bezoekt om te praten over de vragen die de oudere bezighouden. Als je ouder wordt, komen bepaalde vragen en gedachten vaker naar voren. Zoals vragen naar de zin van het bestaan, gedachten over gemaakte keuzes, verdriet, vreugde en verlangen, je moed en je moeite. Het doet mensen goed om deze met een betrokken gesprekspartner te delen. Juist in deze tijd is dit erg belangrijk, daarom vragen wij u dit project te steunen door middel van een financiële bijdrage. Bij de 2e Collecte Protestantse kerk “Kerk en Israël. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël, Onderweg. In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten, De Uitdaging, waarin christenen worden uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. Uw steun via deze collecte maakt al deze activiteiten mogelijk. . COLLECTE 20 OKTOBER Collecte voor HaastU. Het “Haag Studenten Pastoraat Haastu organiseert verschillende activiteiten voor alle studenten in Den Haag. Denk dan aan ontmoetingen met elkaar, om nieuwe dingen te ontdekken over jezelf en je te verdiepen in spannende onderwerpen. Het is soms prettig als er iemand is die de tijd heeft en naar je luistert. Als je behoefte hebt aan een gesprek over hoe het met je gaat, over een vraag waarmee je rondloopt of gewoon omdat je even niet goed weet wat je moet. Dan kun je bij de studentenpastor terecht voor een kop koffie/thee en een goed gesprek. Dat wat tussen jullie gezegd is, blijft tussen jullie. De studentenpastor is niet verbonden aan je opleiding en beoordeelt dus niet. Men is altijd welkom, ongeacht de studie, leeftijd, culturele achtergrond of geloofsovertuiging. Willem Jansen werkt als studentenpastor in Den Haag. COLLECTE 27 OKTOBER Bij de eerste collecte – Wijkdiaconie De eerste collecte is voor de wijkdiaconie en bestemd voor het Straatpastoraat en Aandachtcentrum. Het Straatpastoraat is voor dak- en thuislozen die een groot deel van hun dagen en nachten op straat of in de maatschappelijke opvang doorbrengen. Het biedt ruimte aan hen om te praten over de dingen die hen bezighouden, of het nu gaat om de zorgen van alledag of om ‘hogere’ of diepere vragen van geloof en leven, met respect en aandacht voor mensen zoals ze zijn. Het Oecumenisch Aandachtscentrum aan de Schoolstraat 18 is een plaats van ontmoeting, waar men kan praten over alles wat hen bezighoudt. Er is een stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is welkom! De gasten kunnen hier even op adem komen, onder elkaar met een kopje thee of koffie. Ook kunnen zij informatie of raad krijgen als ze de weg niet weten in het ingewikkelde netwerk van hulp en welzijnsinstellingen. COLLECTEN 3 NOVEMBER 1e Collecte - Diaconie - “Wereldhuis”. Juridisch advies, een goed gesprek, een lekkere lunch en interessante activiteiten, kortom een plek om op adem te komen. Het Wereldhuis, in de Julianakerk in Transvaal, is een ontmoetingsplek waar ongedocumenteerden zich welkom mogen voelen. Naast het directe werk dat een groep van 25 vrijwilligers voor deze mensen doet, probeert het Wereldhuis ook het maatschappelijke draagvlak ten aanzien van ongedocumenteerden in Den Haag te vergroten. Daarbij wordt samengewerkt met andere organisaties en is er overleg met de politiek. De Diaconie ondersteunt dit werk van harte. Daarom vragen wij u het Wereldhuis te helpen door middel van een financiële bijdrage. 2e Collecte - Kerk in actie, Zending “ Onderwijs voor groeiende kerk Zambia”. In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike Blok. Wij willen hen daarbij met uw gift helpen. COLLECTE 10 NOVEMBER Lichtdelen is de pioniersplek van de gemeente Den Haag Zuid-West. Samen mét en voor mensen uit de buurt wil men ruimte bieden om het christelijk geloof en de kerk te (her)ontdekken. Dit doet men door actief te zoeken naar manieren om het evangelie te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. De pioniersgemeenschap bestaat nu ruim één jaar en kent verschillende projecten en activiteiten voor jong en oud. Het hart van Lichtdelen ligt bij Kliederkerk: een viering waar geloofsverhalen worden ontdekt, samen word gegeten en creatief wordt gevierd. Met uw steun kan Lichtdelen haar werkzaamheden voortzetten en ontdekken meer mensen uit eigen stad de waarde van geloven en kerk. Pionier Louise den Hoed vertelt op vandaag meer over het missionaire werk in de stad en hoe zij dit ervaart.

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Kerkdiensten 17 november 2019, 10.00 uur Ds M.C. Aten

Zondagsbrief

10 november 2019 17 november 2019

Concerten

ORGELCONCERT BIJ KAARSLICHT 23 november 2019 Karol Mossakowski (Lille/Parijs) Meer info…
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Diaconie - collecten

COLLECTEN 6 OKTOBER Bij de 1e Diaconale collecte. “Blijf je nog even”? Dit project is een samenwerking tussen Stek en Cardia en bestaat sinds 2015. In dit project wordt een vrijwilliger gekoppeld aan een oudere, die hij of zij gedurende een jaar geregeld bezoekt om te praten over de vragen die de oudere bezighouden. Als je ouder wordt, komen bepaalde vragen en gedachten vaker naar voren. Zoals vragen naar de zin van het bestaan, gedachten over gemaakte keuzes, verdriet, vreugde en verlangen, je moed en je moeite. Het doet mensen goed om deze met een betrokken gesprekspartner te delen. Juist in deze tijd is dit erg belangrijk, daarom vragen wij u dit project te steunen door middel van een financiële bijdrage. Bij de 2e Collecte Protestantse kerk “Kerk en Israël. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël, Onderweg. In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten, De Uitdaging, waarin christenen worden uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. Uw steun via deze collecte maakt al deze activiteiten mogelijk. . COLLECTE 20 OKTOBER Collecte voor HaastU. Het “Haag Studenten Pastoraat Haastu organiseert verschillende activiteiten voor alle studenten in Den Haag. Denk dan aan ontmoetingen met elkaar, om nieuwe dingen te ontdekken over jezelf en je te verdiepen in spannende onderwerpen. Het is soms prettig als er iemand is die de tijd heeft en naar je luistert. Als je behoefte hebt aan een gesprek over hoe het met je gaat, over een vraag waarmee je rondloopt of gewoon omdat je even niet goed weet wat je moet. Dan kun je bij de studentenpastor terecht voor een kop koffie/thee en een goed gesprek. Dat wat tussen jullie gezegd is, blijft tussen jullie. De studentenpastor is niet verbonden aan je opleiding en beoordeelt dus niet. Men is altijd welkom, ongeacht de studie, leeftijd, culturele achtergrond of geloofsovertuiging. Willem Jansen werkt als studentenpastor in Den Haag. COLLECTE 27 OKTOBER Bij de eerste collecte – Wijkdiaconie De eerste collecte is voor de wijkdiaconie en bestemd voor het Straatpastoraat en Aandachtcentrum. Het Straatpastoraat is voor dak- en thuislozen die een groot deel van hun dagen en nachten op straat of in de maatschappelijke opvang doorbrengen. Het biedt ruimte aan hen om te praten over de dingen die hen bezighouden, of het nu gaat om de zorgen van alledag of om ‘hogere’ of diepere vragen van geloof en leven, met respect en aandacht voor mensen zoals ze zijn. Het Oecumenisch Aandachtscentrum aan de Schoolstraat 18 is een plaats van ontmoeting, waar men kan praten over alles wat hen bezighoudt. Er is een stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is welkom! De gasten kunnen hier even op adem komen, onder elkaar met een kopje thee of koffie. Ook kunnen zij informatie of raad krijgen als ze de weg niet weten in het ingewikkelde netwerk van hulp en welzijnsinstellingen. COLLECTEN 3 NOVEMBER 1e Collecte - Diaconie - “Wereldhuis”. Juridisch advies, een goed gesprek, een lekkere lunch en interessante activiteiten, kortom een plek om op adem te komen. Het Wereldhuis, in de Julianakerk in Transvaal, is een ontmoetingsplek waar ongedocumenteerden zich welkom mogen voelen. Naast het directe werk dat een groep van 25 vrijwilligers voor deze mensen doet, probeert het Wereldhuis ook het maatschappelijke draagvlak ten aanzien van ongedocumenteerden in Den Haag te vergroten. Daarbij wordt samengewerkt met andere organisaties en is er overleg met de politiek. De Diaconie ondersteunt dit werk van harte. Daarom vragen wij u het Wereldhuis te helpen door middel van een financiële bijdrage. 2e Collecte - Kerk in actie, Zending “ Onderwijs voor groeiende kerk Zambia”. In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, man- vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike Blok. Wij willen hen daarbij met uw gift helpen. COLLECTE 10 NOVEMBER Lichtdelen is de pioniersplek van de gemeente Den Haag Zuid-West. Samen mét en voor mensen uit de buurt wil men ruimte bieden om het christelijk geloof en de kerk te (her)ontdekken. Dit doet men door actief te zoeken naar manieren om het evangelie te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. De pioniersgemeenschap bestaat nu ruim één jaar en kent verschillende projecten en activiteiten voor jong en oud. Het hart van Lichtdelen ligt bij Kliederkerk: een viering waar geloofsverhalen worden ontdekt, samen word gegeten en creatief wordt gevierd. Met uw steun kan Lichtdelen haar werkzaamheden voortzetten en ontdekken meer mensen uit eigen stad de waarde van geloven en kerk. Pionier Louise den Hoed vertelt op vandaag meer over het missionaire werk in de stad en hoe zij dit ervaart.

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZW - Abdijkerk