Diaconie - collecten

COLLECTE 7 APRIL 1e Collecte: 40 dagentijd collecte Kerk in Actie – Zending ‘Rwanda 25 jaar na de genocide’. In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezen werden afgeslacht door hun buren. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin. Helpt u mee? COLLECTEN 14 APRIL 1e Collecte Noodhulp voor slachtoffers Cycloon Idai, Zuidoost-Afrika Op 15 maart 2019 raasde cycloon Idai over Mozambique, Malawi en Zimbabwe. De wervelstorm ging gepaard met golven van 6 meter hoogte en zorgde voor enorme overstromingen. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 750 mensen zijn overleden en meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Het zwaarst getroffenen zijn mensen in afgelegen gebieden. Zij hebben dringend behoefte aan voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. Uw steun is zeer hard nodig! De Haagse Diaconie zal de opbrengst van deze collecte verdubbelen. 2e Collecte PKN Jeugdwerk “Jongeren doorleven het Paasverhaal. ”Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de Paas Challenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. De eerst editie was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee. Helpt u mee ? zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken. COLLECTEN 21 APRIL 1e Paascollecte: De MAMAS “Alle Kinderen zijn onze kinderen” zei Nelson Mandela. Het Kinderfonds MAMAS is in 1999 opgericht op persoonlijk verzoek van Nelson Mandela toen hij President werd van Zuid-Afrika en zag hij hoe de kinderen in zijn land leden onder de armoede. Het was Mandela’s grote ambitie een Zuid-Afrika te creëren met gelijke kansen voor alle kinderen. Nu blijkt hoezeer Nelson Mandela gelijk had. Voor veel kinderen duren de veranderingen in Zuid-Afrika te lang. Want ook vandaag leven miljoenen kinderen daar nog steeds in zeer ernstige armoede. Gelukkig zijn er de MAMAS zij nemen verantwoordelijkheid en staan op voor de kinderen in armoede. Met structurele steun bieden zij de kinderen gezonde voeding, geven hen toegang tot onderwijs en medische zorg. Helpt u mee met deze laatste collecte voor de MAMAS ? 2e Paascollecte. Kerk in Actie. “Versterk de kerk in Pakistan” Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Zij hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipel-schap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouw met deze Paascollecte mee aan een sterk en vernieuwende kerk in Pakistan. COLLECTE 5 MEI 1e Collecte: Kerk in Actie – Noodhulp: Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid. Het is bijzonder waardevol om dat uitbundig te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië miljoenen mensen onder de burgeroorlog die toch nog voortduurt. Ook Syrische kerken en gemeenten zijn zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn. Zij bieden noodhulp zoals voedsel, water en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren, maar ook onze naasten in Syrië helpen. COLLECTED 12 MEI 2e Collecte Protestantse Kerk JOP. (jeugdwerk). “Op school het geloof ontdekken”. Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfsprekend - soms zijn ze zelfs nooit in een kerkgebouw geweest. Wat fantastisch dat er dan kerken en scholen zijn die samenwerken om kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken, bijvoorbeeld via school-en-kerk-vieringen. Ook ondersteunen kerken soms bij godsdienstonderwijs, bieden zij een luisterend oor aan leerlingen of leraren of denken zij mee over de identiteit van de school. JOP, Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking door mee te denken, te experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen en ondersteunend materiaal aan te bieden. Steun dit mooie werk met deze collecte, zodat meer kinderen de kans krijgen om het christelijk geloof ontdekken. COLLECTE 19 MEI 1e Collecte: een Diaconale collecte Kariboe Bibi is hét centrum in Den Haag waar Afrikaanse vrouwen elkaar steunen, stimuleren en inspireren en zij andere vrouwen laten proeven van de rijkdom van de Afrikaanse cultuur. Kariboe Bibi opent haar deuren voor Afrikaanse vrouwen en hun kinderen (van baby tot tiener) voor ontmoeting en hulpverlening. Verder staat Kariboe Bibi open voor kleine Afrikaanse zelforganisaties die op zoek zijn naar een ruimte en ondersteuning. Het centrum wordt gedragen door de vrouwen zelf. Zij organiseren activiteiten en zijn gastvrouw. Zo krijgt het centrum draagkracht, maar geeft het die ook. Kariboe Bibi is gevestigd in buurt-en- kerkhuis de Oase. We willen deze vrouwen graag blijven ondersteunen en daar kunnen we uw bijdrage goed bij gebruiken.

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Kerkdiensten 19 mei 2019, 10.00 uur Ds H. van Laren 26 mei 2019, 10.00 uur Ds M.C. Aten, S&T

Zondagsbrief

12 mei 2019 19 mei 2019

Concerten

19 mei 2019, 15.30 uur Coprario Consort (sopraan, viola da gamba, blokfluit en barokgitaar) Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Diaconie - collecten

COLLECTE 7 APRIL 1e Collecte: 40 dagentijd collecte Kerk in Actie – Zending ‘Rwanda 25 jaar na de genocide’. In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezen werden afgeslacht door hun buren. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin. Helpt u mee? COLLECTEN 14 APRIL 1e Collecte Noodhulp voor slachtoffers Cycloon Idai, Zuidoost-Afrika Op 15 maart 2019 raasde cycloon Idai over Mozambique, Malawi en Zimbabwe. De wervelstorm ging gepaard met golven van 6 meter hoogte en zorgde voor enorme overstromingen. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 750 mensen zijn overleden en meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Het zwaarst getroffenen zijn mensen in afgelegen gebieden. Zij hebben dringend behoefte aan voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. Uw steun is zeer hard nodig! De Haagse Diaconie zal de opbrengst van deze collecte verdubbelen. 2e Collecte PKN Jeugdwerk “Jongeren doorleven het Paasverhaal. ”Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de Paas Challenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. De eerst editie was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee. Helpt u mee ? zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken. COLLECTEN 21 APRIL 1e Paascollecte: De MAMAS “Alle Kinderen zijn onze kinderen” zei Nelson Mandela. Het Kinderfonds MAMAS is in 1999 opgericht op persoonlijk verzoek van Nelson Mandela toen hij President werd van Zuid-Afrika en zag hij hoe de kinderen in zijn land leden onder de armoede. Het was Mandela’s grote ambitie een Zuid-Afrika te creëren met gelijke kansen voor alle kinderen. Nu blijkt hoezeer Nelson Mandela gelijk had. Voor veel kinderen duren de veranderingen in Zuid- Afrika te lang. Want ook vandaag leven miljoenen kinderen daar nog steeds in zeer ernstige armoede. Gelukkig zijn er de MAMAS zij nemen verantwoordelijkheid en staan op voor de kinderen in armoede. Met structurele steun bieden zij de kinderen gezonde voeding, geven hen toegang tot onderwijs en medische zorg. Helpt u mee met deze laatste collecte voor de MAMAS ? 2e Paascollecte. Kerk in Actie. “Versterk de kerk in Pakistan” Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Zij hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipel- schap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouw met deze Paascollecte mee aan een sterk en vernieuwende kerk in Pakistan. COLLECTE 5 MEI 1e Collecte: Kerk in Actie – Noodhulp: Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid. Het is bijzonder waardevol om dat uitbundig te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië miljoenen mensen onder de burgeroorlog die toch nog voortduurt. Ook Syrische kerken en gemeenten zijn zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn. Zij bieden noodhulp zoals voedsel, water en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren, maar ook onze naasten in Syrië helpen. COLLECTED 12 MEI 2e Collecte Protestantse Kerk JOP. (jeugdwerk). “Op school het geloof ontdekken”. Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfsprekend - soms zijn ze zelfs nooit in een kerkgebouw geweest. Wat fantastisch dat er dan kerken en scholen zijn die samenwerken om kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken, bijvoorbeeld via school-en-kerk- vieringen. Ook ondersteunen kerken soms bij godsdienstonderwijs, bieden zij een luisterend oor aan leerlingen of leraren of denken zij mee over de identiteit van de school. JOP, Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking door mee te denken, te experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen en ondersteunend materiaal aan te bieden. Steun dit mooie werk met deze collecte, zodat meer kinderen de kans krijgen om het christelijk geloof ontdekken. COLLECTE 19 MEI 1e Collecte: een Diaconale collecte Kariboe Bibi is hét centrum in Den Haag waar Afrikaanse vrouwen elkaar steunen, stimuleren en inspireren en zij andere vrouwen laten proeven van de rijkdom van de Afrikaanse cultuur. Kariboe Bibi opent haar deuren voor Afrikaanse vrouwen en hun kinderen (van baby tot tiener) voor ontmoeting en hulpverlening. Verder staat Kariboe Bibi open voor kleine Afrikaanse zelforganisaties die op zoek zijn naar een ruimte en ondersteuning. Het centrum wordt gedragen door de vrouwen zelf. Zij organiseren activiteiten en zijn gastvrouw. Zo krijgt het centrum draagkracht, maar geeft het die ook. Kariboe Bibi is gevestigd in buurt-en-kerkhuis de Oase. We willen deze vrouwen graag blijven ondersteunen en daar kunnen we uw bijdrage goed bij gebruiken.

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZW - Abdijkerk