PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME

Contact

Webmaster: E wm.pgg.lc@gmail.com

Abdijkerk

Adres: Willem III-straat 40, 2552 BS Den Haag, T 070-3974182 De Abdijkerk (zowel de ontmoetingszaal als de kerkzaal zelf) is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Ook is er een aangepast toilet aanwezig. De kerk is goed bereikbaar met openbaar vervoer vanaf Station Den Haag Centraal: Randstadrail 2 en 3 (beiden uitstappen op eindpunt). Het is dan nog 5 minuten wandelen naar de kerk. Per auto neemt u de afslag Den Haag Zuid, Lozerlaan, Escamplaan en dan eerste afslag links: Margaretha van Hennebergweg. Net na de brug gaat u linksaf en direct rechts. U bent dan gearriveerd op het kerkplein.

Koster

Mevrouw Joke Voogel: T 06 51279436 E jmvoogel@gmail.com Van dinsdag t/m vrijdag is er van 09.00 tot 12.00 uur gelegenheid om in overleg met de koster de kerkzaal van de Abdijkerk te gebruiken als meditatieruimte.

Locatiecommissie

De locatiecommissie gaat over het beleid en de dagelijkse praktijk binnen de locatie Abdijkerk. Daaronder zijn diverse Werkgroepen actief om het beleid vorm te geven en uit te voeren. Voorzitter: Petra Oudshoorn E pboudshoorn@xs4all.nl Secretariaat (scribaat): Henk Oosten, T 06-30984979 E hjoosten@kpnplanet.nl. Dit is het adres voor attestaties, trouw-, geboorte- en overlijdenskaarten. Ledenadminsitratie: Mevr. T.M. Wignand-Matsinger E p.wignand@wxs.nl. Dit is het adres voor adreswijzingen e.d.

Predikanten

Ds. Wietske Verkuyl, Mandarijnstraat 32, 2564 SX Den Haag, T 06-38267000 E w.verkuyl@xs4all.nl Ds. Michiel Aten, Karperdaal 23, 2553 PA Den Haag T 06 - 108 114 30 (liefst tussen 17-18 uur) E m.c.aten@hotmail.com Pastoraal medewerker: Joost de Bruijn T 06-53679264 E joostpkwr@hotmail.com

Organisten

Vincent Hildebrandt (titulair) E hildebrandtvh@gmail.com Gijsbert Kok (co-titulair) E g.kok22@ziggo.nl Henk Lemckert (adjoint) E henk.lemckert.hl@gmail.com Meer info…

Kerkbeheer

Het beheer van de Abdijkerk is in handen van de kerkrentmeesters. Voor gebruik en verhuur op doordeweekse dagen kunt u in eerste instantie bij onze koster terecht. Voor vragen op het gebied van financiële zaken kunt u terecht bij de heer Hans Bergwerff, kerkrentmeester E jbergwerff@bergwerfftencate.nl. Meer info…

Verhuur

Het is mogelijk ons kerkgebouw te huren voor bijvoorbeeld vergaderingen, lezingen, concerten, feestjes en rouw- en trouwplechtigheden. Informatie over mogelijkheden en voorwaarden bij de koster.

Begraafplaats

Voor het aanvragen van een begrafenis kunt u contact opnemen met de koster. Begraafplaats Abdijkerk, Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag. Beheerder: mevrouw S. de Vreede-Smit E abdijkerkhof@pkn- denhaag.nl; informatie: kerkelijk bureau PGG (zie hieronder).

PGG ZuidWest (Abdijkerk, Bosbeskapel en Shalomkerk)

Kerkelijk bureau PGG

Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente te 's Gravenhage (onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland PKN) voert het secretariaat van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. Adres: Parkstraat 32 - 2514 JK Den Haag T 070 3858707 E info@pkn-denhaag.nl.
Kerkdiensten 22 september 2019, 10.00 uur Ds N. Pronk

Zondagsbrief

15 september 2019 22 september 2019

Concerten

6 oktober 2019, 15.30 uur Ein deutsches Requiem - Johannes Brahms Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Contact

Webmaster E wm-pgg-lc@ziggo.nl Abdijkerk Adres: Willem III-straat 40, 2552 BS Den Haag, T 070- 3974182 De Abdijkerk (zowel de ontmoetingszaal als de kerkzaal zelf) is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Ook is er een aangepast toilet aanwezig. Koster Mevrouw Joke Voogel: T 06 51279436 E jmvoogel@gmail.com Van dinsdag t/m vrijdag is er van 09.00 tot 12.00 uur gelegenheid om in overleg met de koster de kerkzaal van de Abdijkerk te gebruiken als meditatieruimte. Locatiecommissie De locatiecommissie gaat over het beleid en de dagelijkse praktijk binnen de locatie Abdijkerk. Daaronder zijn diverse Werkgroepen actief om het beleid vorm te geven en uit te voeren. Voorzitter: Petra Oudshoorn E pboudshoorn@xs4all.nl Secretariaat (scribaat): Henk Oosten, T 06-30984979 E hjoosten@kpnplanet.nl. Dit is het adres voor attestaties, trouw-, geboorte- en overlijdenskaarten. Ledenadminsitratie: Mevr. T.M. Wignand-Matsinger E p.wignand@wxs.nl. Dit is het adres voor adreswijzingen e.d. Predikanten Ds. Wietske Verkuyl, Mandarijnstraat 32, 2564 SX Den Haag, T 06-38267000 E w.verkuyl@xs4all.nl Ds. Michiel Aten, Karperdaal 23, 2553 PA Den Haag E m.c.aten@hotmail.com T 06 - 108 114 30 (liefst tussen 17 en 18 uur) Pastoraal medewerker: Joost de Bruijn T 06-53679264 E joostpkwr@hotmail.com Organisten Vincent Hildebrandt (titulair) E hildebrandtvh@gmail.com Gijsbert Kok (co-titulair) E g.kok22@ziggo.nl Henk Lemckert (adjoint) E henk.lemckert.hl@gmail.com Meer info… Kerkbeheer Het beheer van de Abdijkerk is in handen van de kerkrentmeesters. Voor gebruik en verhuur op doordeweekse dagen kunt u in eerste instantie bij onze koster terecht. Voor vragen op het gebied van financiële zaken kunt u terecht bij de heer Hans Bergwerff, kerkrentmeester E jbergwerff@bergwerfftencate.nl. Verhuur Het is mogelijk ons kerkgebouw te huren voor bijvoorbeeld vergaderingen, lezingen, concerten, feestjes en rouw- en trouwplechtigheden. Informatie over mogelijkheden en voorwaarden bij de koster. Begraafplaats Voor het aanvragen van een begrafenis kunt u contact opnemen met de koster. Begraafplaats Abdijkerk, Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag. Beheerder: mevrouw S. de Vreede-Smit E abdijkerkhof@pkn- denhaag.nl; informatie: kerkelijk bureau PGG (zie hieronder). PGG ZuidWest (Abdijkerk, Bosbeskapel en Shalomkerk) Kerkelijk bureau PGG Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente te 's Gravenhage (onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland PKN) voert het secretariaat van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. Parkstraat 32 - 2514 JK Den Haag T 070 3858707 E info@pkn-denhaag.nl.
PGG-ZW - Abdijkerk