Diaconie - actueel

De diaconie helpt…

Project 40 dagentijd: Schapen voor Armenië…

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Telefooncirkel….

Collecten….

Diaconie hoofdpagina…

De diaconie helpt

De diaconie heeft besloten om de leden van onze kerkgemeente met raad en daad bij te staan in de komende tijd. De gevolgen van de corona-crisis zijn op straat merkbaar. De winkels zijn nog wel open. Wij willen u onze hulp aanbieden. Zeker voor de ouderen is het wellicht al moeilijk om boodschappen te doen. U kunt nu op ons rekenen. Wij zijn er voor elkaar en moeten ook een beetje omzien naar elkaar.U kunt u hulpvraag het beste per mail sturen aan: E christiaanscheen55@ziggo.nl T 06-27596564/070-4042490

Project 40 dagentijd: Schapen voor Armenië

Vardenis, een plaats in Armenië, ligt in een arm en geïsoleerd gebied. Veel gezinnen hebben de grootste moeite om in hun levernsonderhoud te kunnen voorzien. ‘Mensenkinderen’, ook bekend van het Geitenproject van twee jaar geleden, zorgt in Armenië voor basisbehoeften van de allerarmsten: voedsel, een plek om te wonen, warmte en kleding. Ook hebben zij het plan om arme families te helpen door ze schapen te geven: per gezin drie schapen. Als er ieder jaar lammetjes komen en de schapen voldoende melk en wol geven, dan kunnen deze gezinnen dankzij dit project uit de spiraal van armoede geraken. Voor € 338,00 helpen we een gezin met drie schapen. De Wijkdiaconie Den Haag-Zuidwest stelt zich tot doel om minimaal 10 gezinnen te helpen. Helpt u ons om 30 schapen voor 10 gezinnen in Vardenis bij elkaar te krijgen? Bij de start van de 40 dagentijd, op 1 maart, zijn voor dit project spaardoosjes beschikbaar. De gevulde doosjes kunt u vanaf eerste paasdag weer inleveren bij uw diakenen. Op 26 april zullen we voor dit project ook nog een gemeenschappelijke collecte houden.

Inzamelen voor Kerk in Actie

Postzegels, Munten, Kaarten e.d. en een tweede leven voor uw oude mobieltje, Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje, ansicht/ gewone en geboortekaarten, postzegels en oud Nederlands en Buitenlands muntgeld en briefgeld in te leveren in de kerk. Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen. Knip postzegels ruim van de envelop. Maar knip geen postzegels van ansichtkaarten. Kijkt u ook eens op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties. De landelijke opbrengst in 2018 was € 28.969. De verzamelmand staat in de kloostergang !
PGG-ZuidWest Abdijkerk
Kerkdiensten (via internet) 09 april 2020, 19.30 uur Ds M.C. Aten, Witte Donderdag 10 april 2020, 19.30 uur Ds W. Verkuyl , Goede Vrijdag 11 april 2020, 22.00 uur Geen dienst 12 april 2020, 10.00 uur Ds W. Verkuyl, Paasdienst

Zondagsbrief

05 april 2020 12 april 2020

Concerten

Alle concerten zijn tot nader bericht afgelast. Meer info…
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Diaconie - actueel

De diaconie helpt…

Project 40 dagentijd: Schapen voor

Armenië…

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Telefooncirkel….

Collecten….

Diaconie hoofdpagina…

De diaconie helpt

De diaconie heeft besloten om de leden van onze kerkgemeente met raad en daad bij te staan in de komende tijd. De gevolgen van de corona-crisis zijn op straat merkbaar. De winkels zijn nog wel open. Wij willen u onze hulp aanbieden. Zeker voor de ouderen is het wellicht al moeilijk om boodschappen te doen. U kunt nu op ons rekenen. Wij zijn er voor elkaar en moeten ook een beetje omzien naar elkaar.U kunt u hulpvraag het beste per mail sturen aan: E christiaanscheen55@ziggo.nl T 06-27596564/070-4042490

Project 40 dagentijd: Schapen voor

Armenië

Vardenis, een plaats in Armenië, ligt in een arm en geïsoleerd gebied. Veel gezinnen hebben de grootste moeite om in hun levernsonderhoud te kunnen voorzien. ‘Mensenkinderen’, ook bekend van het Geitenproject van twee jaar geleden, zorgt in Armenië voor basisbehoeften van de allerarmsten: voedsel, een plek om te wonen, warmte en kleding. Ook hebben zij het plan om arme families te helpen door ze schapen te geven: per gezin drie schapen. Als er ieder jaar lammetjes komen en de schapen voldoende melk en wol geven, dan kunnen deze gezinnen dankzij dit project uit de spiraal van armoede geraken. Voor € 338,00 helpen we een gezin met drie schapen. De Wijkdiaconie Den Haag-Zuidwest stelt zich tot doel om minimaal 10 gezinnen te helpen. Helpt u ons om 30 schapen voor 10 gezinnen in Vardenis bij elkaar te krijgen? Bij de start van de 40 dagentijd, op 1 maart, zijn voor dit project spaardoosjes beschikbaar. De gevulde doosjes kunt u vanaf eerste paasdag weer inleveren bij uw diakenen. Op 26 april zullen we voor dit project ook nog een gemeenschappelijke collecte houden.

Inzamelen voor Kerk in Actie

Postzegels, Munten, Kaarten e.d. en een tweede leven voor uw oude mobieltje, Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje, ansicht/ gewone en geboortekaarten, postzegels en oud Nederlands en Buitenlands muntgeld en briefgeld in te leveren in de kerk. Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen. Knip postzegels ruim van de envelop. Maar knip geen postzegels van ansichtkaarten. Kijkt u ook eens op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties. De landelijke opbrengst in 2018 was € 28.969. De verzamelmand staat in de kloostergang !
PGG-ZW - Abdijkerk